Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πρέβεζας


Σας καλούμε σε Ειδική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στις 30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
<< Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και Ο.Π.Δ (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης), Δήμου Πρέβεζας>>
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Ενημέρωση, παρουσίαση, συζήτηση στο πλαίσιο της 1ης Φάσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) “Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης και προκαταρκτικές προτάσεις”.
2. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ».
3. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
4. Kαθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
6. Έγκριση της αριθμ. 69/2018 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, περί καθορισμού και καταβολή των μηνιαίων εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ και αποζημίωση των μελών, για συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτού.
7. Έγκριση της αριθμ. 59/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, περί οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.
8. ΕΓΚΡΙΣΗ 5ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ».
9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ».
10. Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ» (Τμήμα 2).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο:  «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» Τμήμα Α  «Σ018 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» Τμήμα Β.
12. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας.
13. Έγκριση Χριστουγεννιάτικων μουσικών εκδηλώσεων στο Δήμο Πρέβεζας και έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση αυτών .
14. Έγκριση εξειδικευμένης δαπάνης για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού.
15. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ.412/13-8-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ


Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23961 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.