Συνεδριάζει με 34 θέματα την Τετάρτη 11/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Σας καλούμε  σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 11/12/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα  18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του έργου «Κατασκευή  και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας» στην πρόσκληση Χ,στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», με τίτλο  «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του έργου «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στου σταδίου ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ Δήμου Πρέβεζας”  στην πρόσκληση IV, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο:  «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Πρέβεζας», στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” , στην πρόσκληση ΙΧ, στον άξονα προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και  δραστηριότητες των δήμων»,  με τίτλο : «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες ».
 4. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» / Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος  Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» προϋπολογισμού 669.602,00€.
 5. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 6. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΛΥΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»  προϋπολογισμού  24.000,00  (με Φ.Π.Α) ευρώ.
 7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020.
 8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2019.
 9. Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2020.
 10.  Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων  χώρων, για το έτος 2020.
 11. Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2020.
 12. Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020.
 13. Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους του ΔήμουΠρέβεζας, για το έτος 2020.
 14. Καθορισμός  τέλους  καθαριότητας στο  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για  το έτος  2020.
 15. Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020.
 16. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου, για το έτος 2020.
 17. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινοχρήστων  χώρων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020.
 18. Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για  το έτος 2020.
 19. Καθορισμός τέλους στις εμπορικές διαφημίσεις, για το έτος 2020.
 20. Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2020.
 21. Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2020.
 22. Καθορισμός  τέλους προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πρέβεζας, για  το   έτος   2020.
 23. Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών και του ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Πρέβεζας , για  το έτος 2020.
 24. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους.
 25. Κατανομή πίστωσης  στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2019 (Δ΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  του Δήμου Πρέβεζας .
 26. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου σε υπηρεσίες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2020.
 27. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου για το Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Πρέβεζας  έτους 2020.
 28. Χορήγηση άδειας εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
 29. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
 30. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2019 έως 31 Ιουλίου 2019».
 31. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 09 Αυγούστου 2019 έως 31 Αυγούστου 2019».
 32. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01 Σεπτεμβρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019».
 33. Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
 34. Εξέταση διακοπής λειτουργίας  για τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ Πρέβεζας, ΚΔΑΠ Ν.Σινώπης και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

                   

               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23990 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.