Συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων και Περιφερειών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας στην τελευταία του συνεδρίαση ενέκρινε τη
συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων και Περιφερειών (Δ.Ε.Π.ΑΝ) ,
που συνεργάζονται για την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων για Βιώσιμη
Ανάπτυξη.
Η σύσταση του Δικτύου αποτελεί μια καινοτομία με στόχο την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης , αφού από την ίδρυση του το
2015 έως και σήμερα, αποτελεί μια πρότυπη Επιχείρηση ΟΤΑ η οποία συμβάλλει
στην αποτελεσματική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων από Εθνικούς Πόρους αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέλη του Δικτύου είναι Δήμοι, Περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις
ΟΤΑ, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου συμφέροντος
και Ιδρύματα καθώς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δ.Ε Π.ΑΝ συγκροτείται από 9 εκλεγμένους εν ενεργεία Δημάρχους Ελληνικών
Πόλεων.
Τι μπορεί να προσφέρει πρακτικά το Δίκτυο:
Τεχνική Υποστήριξη
Το ΔΕ.Π.ΑΝ παρέχει συμβουλευτική και τεχνική στήριξη σε φορείς υλοποίησης
αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και
διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη
έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση τους ως
και την ολοκλήρωση. Παράλληλα , η Τεχνική Υπηρεσία του Δικτύου , πέρα από τη
δυνατότητα στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων με επαρκές και
εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχει υπηρεσίες Σύνταξης και Θεώρησης μελετών,
Επίβλεψης και Παραλαβής έργων καθώς και Συντήρησης και Λειτουργίας έργων και
εξοπλισμού.
Υλοποίηση Πράξεων
Το Δ.Ε.Π.ΑΝ αξιοποιώντας τη Διαχειριστική του Επάρκεια και Ικανότητα,μπορεί να
παρέχει την υπηρεσία Υποκατάστασης Φορέα στο ρόλο του Δικαιούχου εφόσον
αυτός στερείται διαχειριστικής επάρκειας, ώστε μέσω της οργανωτικής και
στελεχιακής υποδομής του Δικτύου να μην απολέσει την ευκαιρία να εντάξει έργα

του για χρηματοδότηση σε Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά
Προγράμματα.
Επιπλέον το Δίκτυο διεκδικεί από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση
χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο προσκλήσεων,ως Δικαιούχος Πράξεων
αυτοτελώς για την υλοποίηση, έργων ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της τοπικής
και περιφερειακής ανάπτυξης.
Με τον ίδιο τρόπο διεκδικεί συμπληρωματική χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών και
διεθνών προγραμμάτων, για την υλοποίηση έργων εκτός πλαισίου ΕΣΠΑ, αυτοτελώς
ή σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Ψηφιακές Εφαρμογές
Με την αξιοποίηση δοκιμασμένων και αξιόπιστων τεχνολογιών, το Δ.Ε.Π.ΑΝ
αναπτύσσει ψηφιακές εφαρμογές ,σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τόσο τις
εσωτερικές ανάγκες των Φορέων , όσο και τις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες
προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών.
Υποστήριξη Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.
Το Δ.Ε.ΠΑΝ υποστηρίζει τους φορείς σε εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού και
αποτελεσματικής εφαρμογής διαδικασιών ενώ παράλληλα προτείνει πιθανές
αναδιαρθρώσεις της οργανωτικής δομής του φορέα έπειτα από χαρτογράφηση του
ανθρώπινου δυναμικού και εντοπισμού των επιχειρησιακών αναγκών.
Με αφορμή το γεγονός αυτό ο κ. Γεωργάκος δήλωσε:
“Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία της νέας Δημοτικής Αρχής για να ενισχύσουμε
τις Υπηρεσίες του Δήμου μας και την δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στο νέο
ανταγωνιστικό αναπτυξιακό περιβάλλον και να αντλήσουμε πόρους από
προγράμματα χρηματοδότησης, εθνικά και κοινοτικά. Θα πάρουμε από το Δίκτυο
πολύ περισσότερα από όσο θα δώσουμε ως ετήσια συνδρομή”
Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο Δ.Ε.Π.ΑΝ ,ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ.
Νίκος Γεωργάκος θα παρευρεθεί στην Ένατη Ετήσια Συνδιάσκεψη της
Ελληνογερμανικής Συνέλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7
Νοεμβρίου 2019 στο Ερντινγκ της Βαυαρίας .
Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι μια μοναδική προσπάθεια στην Ευρώπη, κατά
την οποία εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής
αυτοδιοίκησης καθώς και κυβερνητικοί παράγοντες από τις δύο χώρες,
συναντιούνται, ανταλλάσσουν γνώσεις,αναζητούν λύσεις και στήνουν προγράμματα.
Με τη συμμετοχή τοπικών και κεντρικών οργανώσεων των δυο χωρών στη βάση της
ισοτιμίας,η Συνδιάσκεψη προσφέρει ένα άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα που
περιλαμβάνει εργαστήρια με θεματολογία σχετικά με την αυτοδιοικητική πολιτική
και ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με προγράμματα στήριξης των
ελληνογερμανικών σχέσεων. Στη φετινή Συνδιάσκεψη θα δοθεί έμφαση στην
εμβάθυνση και δρομολόγηση εταιρικών σχέσεων μεταξύ Δήμων των δύο χωρών.Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23990 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.