Ξεκίνησε η ηλεκτρονική εφαρμογή της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων.

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αναρτήθηκε χθες (4-3-2015) στη “Διαύγεια” έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. με το οποίο αναγγέλεται η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων. Το έγγραφο μπορείτε να δείτε εδώ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 
 Να επισημάνουμε τα κυριότερα σημεία του, που αφορούν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου συστήματος. 
 1. Χρήση της εφαρμογής μπορούν να κάνουν οι εγκεκριμένοι συνταγογράφοι που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο συνταγογράφων (Για τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο δείτε εδώ το σχετικό άρθρο μας). 
 2. Ο συνταγογράφος εισέρχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr/ και επιλέγει την ηλεκτρονική εφαρμογή “Συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων”. 
 3. Η ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης γ.φ. ενημερώνεται αυτόματα από την εφαρμογή της συνταγογράφησης. Για να γίνει αυτό, μετά την καταχώρηση των στοιχείων της συνταγής, ο συνταγογράφος πρέπει να επιλέξει “Αποθήκευση-Άμεση Πώληση”. Έτσι λοιπόν όταν γίνεται συνταγογράφηση και απευθείας πώληση του φαρμάκου, ο υπεύθυνος επιστήμονας δεν χρειάζεται να κάνει διπλή δουλειά, αλλά εάν εκδώσει συνταγή χρήσης είναι αυτόματα καλυμμένος και για την ηλεκτρονική καταγραφή.
  4. Η εισαγωγή των στοιχείων του σκευάσματος μπορεί να γίνει και μέσω γραμμωτού κώδικα (bar code) για την αυτοματοποίηση του συστήματος. 
 5. Σε κάθε έντυπο συνταγής μπορούν να καταχωρούνται περισσότερες από μία καλλιέργειες και περισσότεροι από ένας καταπολεμούμενοι στόχοι (εχθροί-ασθένειες). 
 6. Ο χρόνος έκδοσης της συνταγής συνιστάται να είναι προγενέστερος από την ημερομηνία πώλησης του φαρμάκου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο της συνταγής θα είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται στην ετικέτα του φαρμάκου αλλά και στη σχετική νομοθεσία. 
 7. Τα πεδία που πρέπει να καταχωρηθούν στη συνταγή είναι αυτά που προβλέπονται από την 9497/104760/20-8-2014 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ (Β’ 2310) ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον συνταγογράφο να καταχωρεί επιπλέον οδηγίες για την ασφαλή χρήση του γεωργικού φαρμάκου. Τα υποχρεωτικά πεδία είναι: το ονοματεπώνυμο -ΑΦΜ του χρήστη (πελάτη), η τοποθεσία του αγροτεμαχίου (Περιφερειακή Ενότητα-Δήμος), η καλλιέργεια, το προτεινόμενο σκεύασμα και η δραστική ουσία, και η ποσότητα του σκευάσματος. Να τονίσουμε ότι: α)Ο κωδικός αγροτεμαχίου (ΟΣΔΕ) δεν περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά πεδία, τουλάχιστον προς το παρόν και β)Από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά θα γίνει υποχρεωτικό και το πεδίο καταχώρισης του Πιστοποιητικού Ορθολογικής χρήσης, αφού μετά την ημερομηνία αυτή το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για την πώληση γ.φ. σε επαγγελματίες χρήστες.
 Τέλος να πούμε ότι το σύστημα θα λειτουργεί πιλοτικά μέχρι τις 28-7-2015. Το χρονικό αυτό διάστημα θα αξιοποιηθεί για την εξοικείωση των χρηστών με την εφαρμογή και την υποβολή σχολίων για την βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Όμως οι συνταγές που θα εκδίδονται στο διάστημα αυτό θα καταχωρούνται κανονικά στο σύστημα και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία. 
Στις 28-7-2015 η εφαρμογή θα οριστικοποιηθεί και θα δοθεί ένας (1) μήνας προθεσμία μέχρι τις 28-8-2015. Μετά την ημερομηνία αυτή καθίσταται πλέον υποχρεωτική η έκδοση συνταγής για όλα τα γεωργικά φάρμακα που πωλούνται σε επαγγελματίες χρήστες.   

Βασίλης Κούρκουλας
About Βασίλης Κούρκουλας 2034 Articles
Ο Βασίλης Κούρκουλας καλύπτει την επικαιρότητα για τo PrevezaToday.gr και καθημερινά με τα ρεπορτάζ του παρουσιάζει όλες τις τοπικές εξελίξεις.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.