Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών συζητείται τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών για το νέο έτος 2017 τίθεται προς συζήτηση και έγκριση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα.

 

Εισηγητές του Τεχνικού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι  ο Αντιδήμαρχος Υποδομών, Γιάννης Λιόντος και ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας.

 

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι η εξής:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017.
 • Εισηγητές: κ.κ. Ι. Λιόντος & Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχοι

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • Έγκριση της αριθ. 200/31-10-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Έγκριση  προγράμματος δράσης έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών”
 • Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • Έγκριση της αριθ. 201/31-10-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Προϋπολογισμός έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών”
 • Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • Έγκριση έκθεσης Ορκωτών λογιστών  για το κλείσιμο οικονομικής χρήσης έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών
 • Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Λήψη απόφασης για την παράταση από 01/11/2016 έως 31/12/2016 της συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών μαζί με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. και το N.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, σε εταιρικό κοινωνικό σχήμα, με αντικείμενο την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, για κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας
 • Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής, ‘Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.΄ Δήμου Ιωαννιτών
 • Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Έγκριση της αριθ. 26/27-09-2016 απόφασης Δ.Σ  του  Ζωγραφείου Οίκου Ευγηρίας με θέμα: «Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017»
 • Εισηγητής: κ. Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Έγκριση της αριθ. 59/2016 απόφασης Δ.Σ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων  με θέμα: «Έγκριση Ισολογισμού έτους 2015»
 • Εισηγητής: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 • Έγκριση της αριθ. 60/2016 απόφασης Δ.Σ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού  έτους 2015»
 • Εισηγητής: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 • Έγκριση της αριθ. 61/2016 απόφασης Δ.Σ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017»
 • Εισηγητής: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 • Έγκριση της αριθ. 62/2016 απόφασης Δ.Σ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος δράσης έτους 2017»
 • Εισηγητής: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

 • Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2016.
 • Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης  του Ν.Π.Δ.Δ.   Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής “Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.” .
 • Έγκριση έκτακτης Επιχορήγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων  (Δ.Ε.Π.Ε.Ι.).
 • Καταβολή αποζημίωσης  στον  Λαγούδη  Δημήτριο  του Βασιλείου του κλάδου ΥΕ16  Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου  λόγω συνταξιοδότησης.  
 • Έγκριση επιστροφής ποσού 3.350,50 € στην Τράπεζα Ελλάδος – από έργα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και ψήφιση πίστωσης.
 • Έγκριση διοργάνωσης έκθεσης – αφιερώματος στον Κώστα Μαλάμο (10 χρόνια από το θάνατό του) στη Δημοτική Πινακοθήκη από 22/12/2016 έως 12/2/2017 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης.
 • Διαγραφή οφειλής από μισθώματα περιπτέρου.
 • Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων.
 • Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Καστρίτσας.
 • Έγκριση εκμίσθωσης  Δημοτικού ακινήτου στην Θέση Μητσιόπη Μουζακαίων.
 • Έγκριση Οριστικής Παραλαβής  της «Προμήθειας  Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης του Δήμου Ιωαννιτών  με κωδικό  MIS 375312 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

  ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Εισηγητής: κ. Παντελής Κολόκας, Αντιδήμαρχος

 • Συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στην Πράξη “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Φάση” με κωδικό ΟΠΣ 5002212
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

  Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης, Αντιδήμαρχος

 • Λήψη απόφασης περί λύσης συμβάσεων του τέως Δήμου Ανατολής και νυν Δήμου Ιωαννιτών, για την εκπόνηση μελετών πράξεων αναλογισμού στο εγκεκριμένο Ρ.Σ. «Ράχη Σαμή» και παλαιό οικισμό Ανατολής.
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

 • Έγκριση Πρωτοκόλλου  Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2012»
 • Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε.(πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ
 •  

  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Ε.Κ.Α.Β. για την συντήρηση των οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. Ηπείρου
 • Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. λειτουργίας βιομηχανίας εμφιάλωσης νερού, ως προς την κατασκευή & λειτουργία εφεδρικής υδρευτικής γεώτρησης
 • Τροποποίηση των αριθ. 486/2014 και 107/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικών με τον ορισμό Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων.
 • Διόρθωση ειδικότητας υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
 • Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα,  του Αντιπροέδρου του Δημ. Συμβουλίου Βασ. Βλέτσα, και της Δημ. Συμβούλου κας Ελένης Βασιλείου στη Βαρσοβία της Πολωνίας 2-5 Δεκεμβρίου 2016, για συμμετοχή και εκπροσώπηση του Δήμου Ιωαννιτών  στην Έκθεση Τουρισμού και Γαστρονομίας ‘GRECKA PANORAMA’
 •  

  Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23797 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.