Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας καθόρισε τις πολυσύχναστες παραλίες στο Νομό και πού πρέπει να υπάρχουν ναυαγοσώστες

Ο Λιμενάρχης α.α. Πρέβεζας Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΟΥΓΚΑΣ Κωνσταντίνος, έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Πρέβεζας (ΦΕΚ 396 Β΄/78).
β) Το άρθρο 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61-Α΄/04-4-2018), όπως ισχύει.
γ) Η Αριθμ. Πρωτ. 2131.17/30165/2018/25-4-2018 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ ΔΛΑ Α΄.
δ) Την ανάγκη καθορισμού των πολυσύχναστων παραλιών κατά μήκος των ακτών δικαιοδοσίας μας και την υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσώστη σύμφωνα με τα οριζόμενα της στα άρθρα 1 και 11 του Π.Δ. 31/2018, όπως ισχύει.
ε) Τα από 14-02-20 πρακτικά αρμοδίας επιτροπής.

Καθορίζει ως πολυσύχναστες παραλίες των Νομών Πρέβεζας και Άρτας, με υποχρέωση ύπαρξης ναυαγοσώστη σ΄ αυτές κατά τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020 και από ώρες 10:30΄ έως 17:30΄ καθημερινά τις εξής:

α) Παραλία «ΛΟΥΤΣΑΣ» Δήμου Πάργας, που οριοθετείται από όρια Δήμου Πρέβεζας έως Κατασκηνώσεις «ΤΥΠΕΤ», μήκους χιλίων διακοσίων (1.200) μέτρων περίπου με τρεις (3) ναυαγοσώστες.

β) Παραλία «ΒΡΑΧΟΣ» Δήμου Πρέβεζας, που οριοθετείται από ξενοδοχείο «ΣΤΑΥΡΟΥ Κων/νου» έως όριο Δήμου Πάργας , μήκους χιλίων εκατό (1.100) μέτρων περίπου με τρεις (3) ναυαγοσώστες.

γ) Παραλία «ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ» Δήμου Πρέβεζας, που οριοθετείται από ψαροταβέρνα «ΦΙΛΙΠΠΑΣ» έως ταβέρνα το «ΛΙΜΑΝΑΚΙ», μήκους τετρακοσίων (400) μέτρων περίπου με έναν (1) ναυαγοσώστη.

δ) Παραλία «ΚΑΝΑΛΙ» Δήμου Πρέβεζας, που οριοθετείται περιμετρικά του ‘CAFE MOJO’ μήκους τετρακοσίων (400) μέτρων περίπου με έναν (1) ναυαγοσώστη.

ε) Παραλία «ΚΑΝΑΛΙ» Δήμου Πρέβεζας, έμπροσθεν «ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ», μήκους διακοσίων (200) μέτρων περίπου, με έναν (1) ναυαγοσώστη.

στ) Παραλία «ΚΑΝΑΛΙ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ» Δήμου Πρέβεζας, έμπροσθεν καταστήματος «ΜΑΝΓΚΟ», μήκους διακοσίων (200) μέτρων περίπου, με έναν (1) ναυαγοσώστη.

ζ) Παραλία «ΜΟΝΟΛΙΘΙ» Δήμου Πρέβεζας, στο σημείο έμπροσθεν του κάμπινγκ (γνωστό στην τοπική κοινωνία ως «Κάμπινγκ Καλλιμάχου») , μήκους εφτακοσίων (700) μέτρων περίπου, με δύο (02) ναυαγοσώστες.

η) Παραλία «ΜΟΝΟΛΙΘΙ» Δήμου Πρέβεζας, πλησίον Αναψυκτηρίου Νο 2(BLUE ISLAND)μήκους τριακοσίων (300) μέτρων περίπου με έναν (01) ναυαγοσώστη.

θ)Παραλία «ΜΟΝΟΛΙΘΙ» Δήμου Πρέβεζας, που οριοθετείται από ξενοδοχείο «ΙΟΝΙΟ» (προς πλευρά Μύτικα) έως αναψυκτήριο Νο 1(ΛΙΘΟΣ) , μήκους εφτακοσίων (700) μέτρων περίπου με δύο (02) ναυαγοσώστες.

ι) Παραλία «ΜΟΝΟΛΙΘΙ» Δήμου Πρέβεζας, ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου Μύτικα (CAFÉ ΠΑΡΑΓΚΑ) μήκους τετρακοσίων (400) μέτρων περίπου με έναν (01) ναυαγοσώστη.

ια)Παραλία «ΑΛΩΝΑΚΙ» Δήμου Πρέβεζας, μήκους τριακοσίων(300) μέτρων περίπου, με έναν (1) ναυαγοσώστη.

ιβ)Παραλία «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ» Δήμου Πρέβεζας, μήκους τριακοσίων (300) μέτρων περίπου, με έναν (1) ναυαγοσώστη.

Ουδεμία παραλία του Νομού Άρτας δύναται να χαρακτηρισθεί ως πολυσύχναστη καθόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 παρ. 4 του Π.Δ. 31/2018, όπως ισχύει.Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23990 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.