Την Τετάρτη 20-01-16 η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Η επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη στην ημερήσια διάταξη

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων. Η επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένα από τα θέματα που τίθενται στη συνεδρίαση, το πρώτο στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

20-01-2016

ΩΡΑ  19.30

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

 

 • Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 •  

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ

 • Τροποποίηση των υπ’αριθ. 2/2012 και 54/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Ιεράς Μονής Ελεούσας Νήσου Ιωαννίνων, για τη λειτουργία του Ιστορικού Μουσείου Νήσου Ιωαννίνων και γειτονικού κτιριακού χώρου.
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 • Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λασποτόπου στο ΟΤ262 και του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων.
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

 • Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2015 (Π.Δ. 113/2010).
 • Έγκριση του υπ. αριθ. 1/2015 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 • Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων
 • Καθορισμός δικαιούχων και ανώτατων επιτρεπτών ορίων χρήσης κινητής τηλεφωνίας
 • Βεβαίωση ποσού 1.000,00 € στην εταιρεία enact Α.Ε. λόγω μη καταβολής παραβόλου για υποβληθείσα ένσταση στον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε. Μπιζανίου».
 • Ρύθμιση πληρωμής οφειλών Δήμου από ρυμοτομίες – απαλλοτριώσεις.
 • Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για  το έτος 
 • Έγκριση παράτασης δύο (2) μηνών, χωρίς αμοιβή, της σύμβασης του Γιατρού Εργασίας
 • Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Σχολικού κλήρου εκτάσεως 49.625 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «Βατιάς» της Δ.Κ. Πεδινής του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Διαγραφή οφειλής από μισθώματα περιπτέρου.
 • Διαγραφές Οφειλών.
 • Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση ενός ισογείου καταστήματος του Κληροδοτήματος «Ελ. Ζωγράφου» με πρόσοψη επί της οδού Αβέρωφ 3 στα Ιωάννινα, στην Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννιτών για την στέγαση των υπηρεσιών της .
 • Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη, γνωμοδότησης του δικηγόρου Κωνσταντίνου Γκαρτζονίκα, σχετικά με την περιουσία Ιωάννη Λιάπα στη θέση «Λυκόστομο» στην Κρανούλα Ιωαννίνων (αριθ. 1009/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
 • Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Καρδαμιτσίων (Σωτήριος Τσίτος).
 • Έγκριση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών δημοτικού φωτισμού.
 • Έγκριση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου, πλακών – κυβόλιθων, υδραυλικών υλικών, τσιμέντων, διάφορων οικοδομικών υλικών, τσιμεντοσωλήνων, έτοιμου σκυροδέματος, θερμής ασφάλτου, πλακών – κρασπέδων.
 • Έγκριση διενέργειας προμηθειών πρασίνου.
 • Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών για το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων.
 • Έγκριση διενέργειας προμήθειας Εκτυπώσεων – Ανατυπώσεων.
 • Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών Γραφείων.
 • Έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων φωτοτυπικών και ΦΑΞ.
 • Έγκριση διενέργειας προμήθειας επίπλων.
 • Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών οχημάτων και ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων.
 • Έγκριση διενέργειας προμήθειας συστήματος αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων easybike.
 • Έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών.
 • Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την προμήθεια ανταλλακτικών και την συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
 • Παράταση της ημερομηνίας παράδοσης για την ολοκλήρωση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παροχής ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης».
 •  

   

   

   

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • Λήψη απόφασης για την παράταση από 01/01/2016 έως 30/06/2016 της συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών μαζί με την Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π. και το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, σε εταιρικό κοινωνικό σχήμα, με αντικείμενο την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, για κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας
 • Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Έγκριση κανονισμών λειτουργίας της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.)
 • Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ιωαννίνων, για το έτος
 • Εισηγητής: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 • Έγκριση 8ης (τακτοποιητικής έτους 2015) αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος».
 • Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Έγκριση 1ης  αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016  του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος».
 • Εισηγητής: κ. Νικ. Σαρακατσάνος, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

   

   

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

  ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 • Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017
 • Εισηγήτρια:  κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

   

   

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

 • Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στο κ. Σιώζιο Μιχαήλ του Σπυρίδωνα
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

  Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

   

 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου και κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Χαροκοπίου».
 •  

 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στην Αγία Μαρίνα Κρύας Δήμου Ιωαννιτών».
 •  

 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Δημοτικού Σχολείου και κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Χαροκοπίου».
 •  

 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης των Ιωαννίνων».
 •  

 • Ορισμός Επιτροπής για την Προσωρινή παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».
 •  

   

  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

   

 • Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα, του Αντιδημάρχου κ.Νικ. Γκόλα και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σπ. Κωνσταντόπουλου στις Βρυξέλλες, για συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στην έκθεση τουρισμού.
 •  

 • Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθ. Μανταλόβα και του ειδικού συνεργάτη κ. Γ. Αντωνίου, στη Ρήγα της Λετονίας.
 •  

   

   

   

   

  Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 22704 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.