Κοινωνία

Νεκροταφείο σαπιοκάϊκων ο κόλπος του Βλυχού

  Καταγγελία αναγνώστη ήρθε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο.. Για άλλη μια φορά ο κόλπος του Βλυχού έγινε νεκροταφείο σαπιοκάϊκων. Σημερινές φωτογραφίες δείχνουν ναυαγισμένο καΐκι στον χώρο του αλιευτικού καταφυγίου, που μολύνει με τα λάδια και […]