Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δ. Ζηρού τη Τετάρτη 20/04/16 – Δείτε τα 26 θέματα που είναι προς συνεδρίαση

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Καταστήματος  Φιλιππιάδας  την  Τετάρτη  20  Απριλίου  2016  και  ώρα  19 : 00΄  σε  συνεδρίαση  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης :

 • Έγκριση διενέργειας  δαπανών  ( προμηθειών – υπηρεσιών – έργων ).
 • Έγκριση σχεδίου  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους
 • Έγκριση και  διάθεση  ποσού  για  ηχητική  κάλυψη  και  ενοικίαση  τραπεζοκαθισμάτων  για  το  πολιτιστικό  Καλοκαίρι
 • Αποδοχή ποσού  900,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                     « Αντικατάσταση  στέγης – αναβάθμιση  Δημοτικού  Σχολείου  Ανωγείου ».
 • Αποδοχή ποσού  000,00 €  από  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  εκτέλεση  του  έργου :                     « Ολοκλήρωση  κατασκευής  μονοπατιού  προς  την  τρύπα  του  Αγιώργη  στην  Τοπική  Κοινότητα  Αγίου  Γεωργίου  Δήμου  Ζηρού ».
 • Έγκριση απ΄ ευθείας  ανάθεσης  για  την  προμήθεια  ειδών  Αρτοποιείου,  προϋπολογισμού  823,45 €, ( ομάδα Γ  του  διαγωνισμού με  τίτλο : « Προμήθεια  τροφίμων  για  το  έτος  2016  του  Δήμου  Ζηρού  και  του  Οργανισμού  Δημοσίου  Δικαίου  Δήμου  Ζηρού » )  μετά  από  τέσσερις  άγονους  διαγωνισμούς.
 • Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους
 • Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου  Ζηρού,  οικονομικού  έτους
 • Έγκριση της  αριθ.  02/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Απολογισμού – Ισολογισμού  έτους
 • Έγκριση της  αριθ.  02/2016  Απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΤΟΕΒ  ΚΕΡΑΣΩΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ  που  αφορά  την  έγκριση  του  Προϋπολογισμού  έτους
 • Διαγραφή – διόρθωση οφειλών  από  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  λογαριασμών  ύδρευσης  Δημοτικής  Ενότητας  Θεσπρωτικού  και  Κρανέας  Α΄ εξαμήνου  έτους
 •  

 • Έγκριση εκτέλεσης  του  έργου : « Συντήρηση – επισκευή  παρόδων  της 10ης επαρχιακής  οδού »,  προϋπολογισμού  000,00 €,  έγκριση  σύναψης  νέας  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  του  Δήμου  Ζηρού  και  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πρέβεζας – Περιφέρειας  Ηπείρου  για  την  υλοποίηση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  νέας  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  τους  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  του  έργου.
 • Έγκριση εκτέλεσης  του  έργου : « Επέκταση  δικτύου  ύδρευσης  Μελιανών  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  600,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
 • Έγκριση εκτέλεσης  του  έργου : « Ύδρευση  οικισμού  Φανερωμένης  Δήμου  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  600,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
 • Έγκριση εκτέλεσης  του  έργου : « Προμήθεια  σωλήνων  πολυαιθυλαινίου  ΡΕ  Φ 90/16  Atm  για  το  Δήμο  Ζηρού »,  προϋπολογισμού  000,00 €,  έγκριση  σύναψης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  της  Περιφέρειας  Ηπείρου  και  του  Δήμου  Ζηρού  για  την  εκτέλεση  του  παραπάνω  έργου,  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  για  την  υπογραφή  της  προγραμματικής  σύμβασης  και  ορισμός  ενός  μέλους  με  τον  αναπληρωτή  του  για  τη  συμμετοχή  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης.   
 • Έγκριση παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου  με τίτλο :                            « Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  και  μονάδας  επεξεργασίας  λυμάτων  για  τους  οικισμούς  Κομποτίου,  Αγίου  Νικολάου  και  Σελλάδων  ( του τ.  Δήμου  Κομποτίου )  και  των  οικισμών  Πέτα  και  Αγίου  Δημητρίου  ( του  τ.  Δήμου  Πέτα )  του  Δήμου  Νικολάου  Σκουφά  Νομού  Άρτας  Περιφέρειας  Ηπείρου ».
 • Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου : « Αποκατάσταση – Επανάχρηση Παλαιού  Δημαρχείου  Φιλιππιάδας ».
 • Έγκριση παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
 • Εξέταση ένστασης  κατά  του 2ου ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
 • Έγκριση 2ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Ανάπλαση  κεντρικών  οδών  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
 • Έγκριση παράτασης  συμβατικής  προθεσμίας  περαίωσης  εκτέλεσης  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε.  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
 • Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Υδροδότηση  οικισμού  Ανωγείου  Δ. Ε.  Ανωγείου  Δήμου  Ζηρού ».
 • Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού  πίνακα  εργασιών  του  έργου : « Επέκταση δικτύου αποχέτευσης  στην  πόλη  της  Φιλιππιάδας ».
 • Καθορισμός εργασιών  και  τρόπος  εκτέλεσης  έργων  ενταγμένων  στο  τεχνικό  πρόγραμμα  Δήμου  Ζηρού  οικονομικού  έτους
 • Συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου : « Κατασκευή   συνδέσεων  παροχών  αποχέτευσης  Δημοτικής  Κοινότητας  Φιλιππιάδας  Δήμου  Ζηρού ».
 • Έγκριση μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Δήμου  Ζηρού.
 •  Ο  Πρόεδρος                                                                                                                       

                                                                                         Χρήστος  Χασίδης  Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23991 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.