Συνεδριάζει το Δ.Σ. Πρέβεζας τη Τετάρτη 20/04/16 – Δείτε τα 65 θέματα που είναι προς συνεδρίαση

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 20/4/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος στήριξης της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016.

3. Σύνταξη μελέτης με τίτλο: {Σύνταξη πράξης προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού υποχρεώσεων για την διάνοιξη της οδού Περδικάρη του Ρ.Σ Πόλης Πρέβεζας}.

4. Παράταση εργασιών του έργου:{ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ – ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ }, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, έως την 30/04/2016.

5. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: {ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ-ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ }, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

6. Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης τους.

7. Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : {Σ016 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

8. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο: {Σ016 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου ΔΕ Πρέβεζας} και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

9. Γνωμοδότηση για παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού παραλίας και θαλασσίου πυθμένα στην περιοχή όρμου “Λεύκα” Καστροσυκιάς ΔΕ Ζαλόγγου για την κατασκευή του έργου υπό τον τίτλο:{ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ}.

10. Έγκριση προμήθειας με τίτλο : {Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση μηχανημάτων & εργαλείων συνεργείου πρασίνου}.

11. Έγκριση προμήθειας με τίτλο: {Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού, Λιπασμάτων και βελτιωτικών Εδάφους}.

12. Έγκριση προμήθειας με τίτλο: {Προμήθεια Υλικών Άρδευσης}.

13. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας: {Κόψιμο κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων Δήμου Πρέβεζας}.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου : { Σ015 Επισκευή ζημιών δημοτικών κτιρίων λόγω σεισμού την 17η Νοεμβρίου }.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου :{ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ}.

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου :{ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ}.

17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2016.

18. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας ,οικονομικού έτους 2015.

19. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας ,οικονομικού έτους 2015.

20. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του < Ευγηρίας Ιδρύματος της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης >.

21. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2013.

22. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους2014.

23. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2016.

24. Ορισμός ελεγκτών της Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία: {Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας}, για το οικ. Έτος 2015.

25. Aντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ της Επιχείρησης Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία: {Δημοτική Επιχείρηση Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας}.

26. Συμπλήρωση της αριθμ.47/2016 Α.Δ.Σ., περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄βαθμού για το έτος 2016.

27. Συμπλήρωση της αριθμ.58/2016 Α.Δ.Σ.,περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄βαθμού για το έτος 2016.

28. Έγκριση αιτημάτων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο προγραμμάτων έτους 2016 στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

29. Ωράριο βρεφονηπιοκόμων – διατάξεις του ν.4368/2016, ΦΕΚ 21τΑ΄21.2.2016 >. Εγκύκλιος υπ αρθμ. πρωτ. 6675/2.3.2016 με θέμα: {Ωράριο εργασίας παιδαγωγικού προσωπικού παιδικών σταθμών}.

30. Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτ/θμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Πρέβεζας.

31. Έγκριση 2η /2016 έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μεταγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2015-2016.

32. Έγκριση της αριθμ. 21/2016 απόφασης της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π ,περί καθορισμού τροφείων για τους Παιδικούς Σταθμούς της, για το έτος 2016.

33. Έγκριση εγγραφής του Δήμου Πρέβεζας ως συνδρομητή στο περιοδικό <ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ>.

34. Έγκριση επιχορήγησης της Χορωδίας Πρέβεζας <ΑΡΜΟΝΙΑ> & διάθεση πίστωσης.

35. Έγκριση επιχορήγησης της <ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ> & διάθεση πίστωσης.

36. Έγκριση παροχής ιατρικών υπηρεσιών στα μέλη του ΚΑΠΗ και σχετικής Μελέτης.

37. Έγκριση δαπάνης για παροχή ιατρικών υπηρεσιών ειδικότητας παιδιάτρου για τις δομές των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Πρέβεζας .

38. Ορισμός Επιτροπής / Ομάδα Εργασίας για τις σχέσεις με τις αδελφοποιημένες πόλεις σε άμεση σχέση με το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Πρέβεζας.

39. Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου Πρέβεζας στο Συνέδριο της Δωδεκάδας στην Τριάβνα Βουλγαρίας 12-15 Μαΐου 2016 και ορισμός αντιπροσωπείας.

40. Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων με τον διακριτικό τίτλο {ΔΩΔΕΚΑΔΑ- DOUZELAGE}.

41. Έγκριση δαπάνης για την δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: {NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016}.

42. Έγκριση δαπάνης για την δημοπράτηση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: {NAYAΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016}.

43. Έγκριση συνδιοργάνωσης του τρίτου σεμιναρίου LADDER στον Δήμο μας.

44. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ήμερα Χορού και διάθεση πίστωσης.

45. Έγκριση για συνδιοργάνωση του 14oυ PREVEZA JAZZ FESTIVAL και Διάθεση Πίστωσης .

46. Έγκριση διαδικασίας διοργάνωσης του αγώνα: 4ο Εν ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, και του 2ου ΤΡΙΑΘΛΟΥ στις 4 ΣΕΠΤΕΡΒΡΙΟΥ 2016, και καταβολής αντιτίμου αθλητών.

47. Έγκριση Παιδικής Πολιτιστικής Εκδήλωσης για το Πάσχα , έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.

48. Έγκριση πραγματοποίησης Τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής είκοσι οκτώ (28) κατοίκων στην Κρυοπηγή.

49. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια του <Φιλοσοφικού Καφενείου>, του Δήμου Πρέβεζας.

50. Έγκριση συνδιοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης με το Σύλλογο Γυναικών Θεσπρωτικού.

51. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης: {Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Προτάσεις & Λύσεις}, από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών κατά της Βίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής , της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού.

52. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης με τους καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » με αφιέρωμα στον wolfgang AmadeusMozart ,για τα 260α γενέθλια του , έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

53. Έγκριση συνεργασίας με την Ανώνυμη εταιρία Α.Β. Βασιλόπουλου για διάθεση τροφίμων και προϊόντων στους οικονομικά ασθενείς πολίτες.

54. Έγκριση αποδοχής δωρεάς απινιδωτή.

55. Έγκριση δωρεάς παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

56. Έγκριση καταστροφής παλαιού φωτοτυπικού.

57. Έγκριση παραχώρησης χώρου στην πλατεία παραλίας Καναλίου Τοπικής Κοινότητας Καναλίου , Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για τη τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων, για το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού.

58. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 212,00 τ.μ. στη θέση <ΣΚΑΦΙΔΑΚΙ>.

59. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος σχολικής περιουσίας επί της οδού Εθν. Αντίστασης 133 στην πόλη της Πρέβεζας.

60. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος σχολικής περιουσίας επί της οδού Εθν. Αντίστασης 127 στην πόλη της Πρέβεζας.

61. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος σχολικής περιουσίας επί της οδού Χρ. Κοντού 11 στην πόλη της Πρέβεζας.

62. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών ( κ. Φατούρου).

63. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών ( κ. Κατωπόδη).

64. Έγκριση μείωσης λογαριασμών τελών ύδρευσης και διαγραφή προς λογιστική τακτοποίηση.

65. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 24060 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.