Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αρταίων την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 39 θέματα:

Εισηγητής: Δήμαρχος

 • Ενημέρωση σχετικά με την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείο και λήψη απόφασης για περεταίρω ενέργειες.
 • Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου.
 • Υποβολή πρότασης του Δήμου Αρταίων στην πρόσκληση 32/2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 με τίτλο “Ανάπτυξη/ βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας”
 • 9η Τροποποίηση προγράμματος Εκτελεστέων έργων & σχεδίου δράσης έτους 2016
 • Έγκριση γνωμοδότησης της ειδικής συνεργάτιδας του Δήμου και πληρεξούσιου δικηγόρου κας Χαρίκλειας Σφαλτού η οποία αφορά την άσκηση ενδίκων μέσων ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της αριθμ. 78/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.
 • Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

 • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης παραδοτέων έργων για την υλοποίηση της πράξης “Λειτουργία δρόμων και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας- Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων”
 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών

 • Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.365/2016 Α.Ο.Ε)
 • Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. Μέτρων
 • Επιστροφή ποσού ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέν
 • Διαγραφή ποσών
 • Έγκριση της αριθμ. 371/2016 Α.Ο.Ε. η οποία αφορά «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση απόρων δημοτών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων»
 • Προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ έτους 2016 με απευθείας ανάθεση (είδη ζαχαροπλαστικής)
 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

 • Σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό του Δήμου Αρταίων
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου οχτώ (8) θέσεων στην Λαμπρινή Βασιλάκου που βρίσκεται στην οδό Μαξίμου Γραικού 5 στην Άρτα
 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και πρασίνου

 • Έγκριση πρακτικών επιτροπής καταστροφής εκποίησης και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Αρταίων
 • Επί αιτήσεως του Γεωργίου Ψαρογιάννη για παράταση συμβατικής προθεσμίας εργασίας “Επανασπορά Γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου επί της Περιφερειακής οδού”
 • Έγκριση για χορήγηση άδειας μικρής κλίμακας για κοπές δένδρων εντός ορίων του Δήμου Αρταίων
 • Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ιδία μέσα
 • Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
 •    Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

 • Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό των Θεοφανείων
 • Τροποποίηση των αριθμ. 455 & 481/2016 προηγούμενων αποφάσων του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες αφορούν «Συνδιοργάνωση Παραμυθένιου Κάστρου»
 • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ

 • Παραλαβή μελέτης με τίτλο “Μελέτη ΚΕΝΑΚ για αλλαγή χρήσης από Πνευματικό Κέντρο σε Βρεφονηπιακό Σταθμό Κωστακιών”
 • Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής
 • Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες από το συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
 • Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων
 • Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου” Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων”
 • Έγκριση 3ης παράτασης του έργου “Αγροτική οδοποία Τ.Κ. Αμμοτόπου (Αγ. Ανάργυροι- Κιάφα, Τζούκα – Κρανούλες και συν/σμός Αμπέλια – Παλιούρια
 • Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ‘Διαμόρφωση παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων (Συμόρφωση στις νέες προδιαγραφές ασφαλείας)
 • Έγκριση Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας “Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης”
 • Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 2ου τμήματος εργασίας “Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης” (με το τμήμα αυτό ολοκληρώνεται η εργασία)
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας “Απομάκρυνση φερτών υλικών κεντρικού αντιπλημμυρικού αγωγού οδού Κομμένου”
 • Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 2ου τμήματος εργασίας “Απομάκρυνση φερτών υλικών κεντρικού αντιπλημμυρικού αγωγού οδού Κομμένου”
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών 2ο συμπληρωματικό του από 29-2-2016 πρώτου πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου” Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά Μεσσόπυργος”
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας “Αντικατάστασης λόγω κλοπής συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στον παιδικό σταθμό Χαλκιάδων
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 1ου Τμήματος της εργασίας “Αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Αμβρακικού.
 • Επί αιτήσεως του Πανδή Μιχαήλ για διάλυση της από 23-9-2002 σύμβασης της μελέτης “Τροποποίηση- Επέκταση Γ.Π.Σ. Δήμου Αρταίων και Δημοτικών Διαμερισμάτων”
 • Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα αναδόχου του έργου “Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων” για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου
 • Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά αναδόχου του έργου Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες ασφάλιση κλπ)
 • Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24063 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.