Σύλληψη για παράνομες ηλεκτρολογικές εργασίες

Δελτίο τύπου του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ε.  Πρέβεζας

Την Δευτέρα 7/11/2016 και ώρα 10,00 το πρωί , κατά την διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούνται από μέλη του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων, διαπιστώθηκε ότι εκτελούνταν ηλεκτρολογικές εργασίες,  σε ισόγειο κατάστημα στην παραλιακή οδό ,Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πρέβεζα .

Καλέσθει η αστυνομία και έφτασε άμεσα περιπολικό στο χώρο. Με τη συνοδεία των αστυνομικών,ο Πρόεδρος του Συνδέσμου , εισήλθε στο χώρο, όπου εκτελούνταν εκτεταμένες ηλεκτρολογικές εργασίες από δύο άτομα , εκ των οποίων ο ένας  εργαζόταν ως« βοηθός » και ο άλλος  ως «ηλεκτρολόγος». Οι εργασίες που εκτελούνταν, ήταν πέρασμα καλωδιώσεων  με ΝΥΑ και αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα.
Σε ερώτηση των αστυνομικών οργάνων προς τον « ηλεκτρολόγο» αν κατέχει την άδεια του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη , δήλωσε ότι είναι υπάλληλος Ο.Τ.Α.   και ότι εργάζεται ως ηλεκτρολόγος σε επιχείρηση ύδρευσης (της Περιφέρειακης Ενότητας  Πρέβεζας) .

Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.Δ της 4/25 Νοεμβρίου 1949 απαγορεύεται η χορήγηση αδειών εγκαταστάτου ΕΗΕ σε υπαλλήλους επιχειρήσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (με εξαίρεση των περιπτώσεων του άρθρου 18 του Β.Δ. Α98/19-02-1936) σε δημόσιους,Δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου ως και επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Επιπλέον ,σύμφωνα με το π.δ 108/2013 Άρθρο 15 παράγραφος 1«Στην περίπτωση που ο αρχιτεχνίτης, συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας.»
Δηλαδή  , σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να εκτελεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , μόνο στην υπηρεσία στην οποία έχει προσληφθεί ως υπάλληλος, καταθέτει την άδεια του και δεν νομιμοποιείται πλέον να  εκτελεί  ιδιωτικές ηλεκτρολογικές εργασίες  .

Για το λόγο αυτό , με τη συνοδεία των αστυνομικών οργάνων, εισήλθαν στο περιπολικό  και μετέβησαν στο  Α.Τ. Πρέβεζας , όπου θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες .
Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων, δια των εκπροσώπων του ,είναι αποφασισμένος   να κινηθεί μεσω των νομίμων οδών για την προστασία των μελών του και την πάταξη της λαθραίας ή παράτυπης εργασίας , από όπου και αν προέρχεται.Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 24023 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.