Σ. Γιαννάκης: Αναφορά προς τον Υπουργό κ. Καμμένο σχετικά με επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα σας διαβιβάζω την με αριθμό πρωτοκόλλου 100/10-12-2016 επιστολή της ΄Ενωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ) με θέμα: «Εναρμόνιση χορήγησης αδειών ασθενείας τέκνων».

Στο ανωτέρω έγγραφο γίνεται αναφορά στην αύξηση των ημερών άδειας λόγω ασθένειας ανήλικων τέκνων που χορηγείται σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους μετά την ψήφιση του Νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016) και αφορά στο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς, διοικητικούς υπαλλήλους κλπ» και ζητείται η επέκταση και εφαρμογή του Νόμου και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρακαλώ να μου γνωρίσετε τις απόψεις σας και τυχόν ενέργειές σας για το ανωτέρω θέμα.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ν.Δ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

ΠΡΟΣ : Βουλευτές Ηπείρου

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση χορήγησης αδειών ασθένειας τέκνων»

Κύριοι Βουλευτές,                                                                                                |

Ως γνωστόν με την ψήφιση του Νόμου 4440/2016, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/Α/2-12-2016 και αφορά στο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, κλπ», καθιερώνονται αλλαγές στην απονομή άδειας ασθένειας τέκνων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο 31, παρ. 8:«8.Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έ^ι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.»

Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Γ ια τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».

I

Γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνετε για τον θεσμό της οικογένειας (προσόν για το οποίο αναδεικνύουμε αλλά και υπερηφανευόμαστε ως Έθνος) όπως επίσης και η Ένωση μας, σταθερή στην προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας και στη στήριξη της οικογένειας, χαιρετίζει τη νέα ρύθμιση ως ελάχιστη ανακούφιση όσων κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, αν και διακαής πόθος όλων μας είναι η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την υγειονομική πρόληψη, την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και την αποτροπή δυσάρεστων και απευκταίων καταστάσεων. Γι΄ αυτό παρακαλούμε με την συμβολή σας να επεκταθεί και να εφαρμοστεί και ο παραπάνω Νόμος και στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διοικητικό Συμβούλιο

 Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23926 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.