Προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής του Π.Μ.Σ. “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών”

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών”, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές μετά από επιλογή, κατά προτίμηση πτυχιούχοι Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης, καθώς και όλων των Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημιακού, Τεχνολογικού Τομέα και Ανώτατων Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της Προκήρυξης και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο http://accfin.teiep.gr/master.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (τηλ. 2682050579, email: accfinmaster@teiep.gr) και του Τμήματος (τηλ. 2682050550).

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Καραμάνης Κωνσταντίνος

Αναπλ. ΚαθηγητήςΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 24000 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.