Περιφέρεια Ηπείρου: Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης την Δευτέρα 28/03/16

Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και ώρα 12:00 συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση αποφάσεων 1ου /2016 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 • Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που πραγματοποιείται 15-18 Απριλίου 2016 στην Αθήνα στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
 •  

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Στερέωση- αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», προϋπολογισμού 70.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 •  

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου»,προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 •  

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψήνας» προϋπολογισμού 80.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 •  

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ, της Περιφέρειας Ηπείρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου» προϋπολογισμού 50.000,00 € και ορισμό ενός μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 •  

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Άρτας και της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση περιοχής περιβάλλοντος χώρου Ιεράς Μονής Ροβέλιστας Άρτας» προϋπολογισμού 35.000,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 •  

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή ομβροδεξαμενής στη θέση ΄Μιτσικέλι΄ Τ.Κ Καβαλλαρίου» προϋπολογισμού 24.600,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 •  

 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β )  Πεδιάδας Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση αντλιοστασίου ΤΟΕΒ Πεδιάδας Παραμυθιάς ( Αεροδρόμιο- Γαρδίκι) Προμήθεια υλικών υψηλής τάσης-περιέλιξη, επισκευή ηλεκτροκινητήρα 340HP/( R.p.m = 1500)», προϋπολογισμού 15.375,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και ορισμό δύο (2) μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 •  

 • Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Ζηρού για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση  – συντήρηση οδού στο Δ. Δ. Ν. Κερασούντας Δήμου Ζηρού  » προϋπολογισμού 16.300,00 € και ορισμό δύο μελών με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 •  

 • 1Η Τροποποίηση της από 8-12-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη του παραδοσιακού τυριού KASHKAVAL ».
 •  

 • 1η Τροποποίηση της από 11-12-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία νέων Λειτουργικών Τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα ( τυριά) με β- γλυκάνες, ή σκόνη εδωδίμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου».
 •  

 • 1η Τροποποίηση της από 11-12-2015 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, αναγνώριση, ταυτοποίηση και αξιοποίηση αυτοφυών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου με έμφαση στη διερεύνηση της περιεκτικότητας βιοδραστικών πολυσακχαριτών (β-γλυκάνες).
 •  

 • .Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης για το έργο (υποκατηγορία Α2): «Ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 40.000 ορνίθων κρεατοπαραγωγής με υδρογεώτρηση [Υπαγωγή στην Οδηγία 2008/1/ΕΚ (IPPC)], η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ», της Τ.Κ. Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων»..».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι κος Κωνσταντίνος Μίχας του Παύλου. (εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχδιασμού Π.Η.).
 •  

 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. (Υποκατηγορία Α2)« Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 831 kw  στο ρέμα Βαθύλακκος στην Τ.Κ. Βωβούσας του Δήμου Ζαγορίου Π.Ε. Ιωαννίνων». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «ΤΡΙΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 •  

 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12, α/α 6)«Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΜΟΝΟΛΙΘΙ Χ(1404359), στη θέση πλησίον οικισμού Μονολίθι, στο Δήμο Κατσανοχωρίων Π.Ε. Ιωαννίνων». ». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία: «COSMOTE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»..(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 •  

 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία Α2, ομάδα 12, α/α 6)« Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ-      ΤΡ(1407179),στη θέση πλησίον οικισμού Λιγκιάδες, στο Δήμο Ιωαννιτών   Π.Ε.Ιωαννίνων».Φορέας      πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία:        «COSMOTE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού    Σχεδιασμού Π.Η.).
 •  

 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου(Υποκατηγορία A2, ομάδα 5η, α/α             6):«Αμμοληψία στη θέση Σμίξη της Τ.Κ. Μεγάλης Γότιστας, Δήμου Μετσόβου, Π. Ε.             Ιωαννίνων».».Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο             Δήμος Μετσόβου. εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 •  

   

   

   

  Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23850 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.