Πάνω από 550 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΕΚΑΒ – 57 στην Ήπειρο

Το ΚΕΕΛΠΝΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες για τα κάτωθι ΝΠΔΔ των Υγειονομικών Περιφερειών, τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υγειονομικών Περιφερειών και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

1. ΓΝΠΑ Παν. και Αγλ. Κυριακού

 • > 3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
 • > 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)

2. ΓΝΠΑ Αγία Σοφία

 • > 3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
 • > 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 3. ΓΝΑ Αλεξάνδρα
 • > 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
 • > 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Βοηθών Θαλάμου (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

4. ΓΝΑ Ευαγγελισμός

 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

5. ΓΝΜΑ Έλενα Βενιζέλου

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Καρδιολογίας ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
 • > 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

6. ΚΥ Λαυρίου

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Δερματολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

7. ΚΥ Νέας Μάκρης

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτού ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)

8. ΚΥ Καπανδριτίου

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. ΔΙ)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Δερματολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Οφθαλμολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Βιοπαθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

1. ΠΓΝ Αττικό

 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Αναισθησιολογίας (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Πνευμονολογίας Φυματιολογίας και εν ελλείψει αυτού Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Αιματολογίας (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (ΚΩΔ Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Βοηθό Νοσηλευτή/τρια, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
 • > 1 Μαία. ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητή (ΚΩΔ. Δ9)
 • > 2 Διοικητικούς Υπαλλήλους, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)

2. ΓΝ Ασκληπιείο

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Νευροχειρουργικής (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Πνευμονολογίας (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Οωρακοχειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γυναικολογίας Μαιευτικής (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (ΚΩΔ Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 3 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
 • > 1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
 • > 1 Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 • > 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)

3. ΓΝΠ Τζάνειο

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Πνευμονολογίας (ΚΩΔ Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 • > 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
 • > 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)

4. ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Χειρουργικής (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Αιματολογίας (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας ΩΡΛ (ΚΩΔ Δ1)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 6 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
 • > 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 5. ΓΝ ΜΕΤΑΞΑ
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γυναικολογίας Μαιευτικής (ΚΩΔ Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Βοηθός Νοσηλευτής/τρια, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

1. ΠΕΔΥ ΜΥ Γιαννιτσών

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • 3. ΠΕΔΥ ΜΥ Βέροιας
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

4. ΠΕΔΥ ΜΥ Κατερίνης

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

5. ΠΕΔΥ ΚΥ Λιτοχώρου

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

6. ΠΕΔΥ ΚΥ Διαβατών

 • > 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)

7. ΠΕΔΥ ΚΥ Χαλάστρας

 • > 2 Ιατροί, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

8. ΠΕΔΥ ΜΥ Πύλης Αξιού

 • > 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)

9. ΠΕΔΥ ΚΥ Λαγκαδά

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτ’ςη ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)

10. ΓΝ Κοζάνης Μαμάτσειο

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής και εν ελλείψει αυτής Νευρολογίας (ΚΩΔ. Δ1)

11. ΓΝ Γιαννιτσών

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

12. ΓΝ Βέροιας

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Ιατροί, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν αυτών ελλείψει Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

13. ΓΝ Κατερίνης

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Ψυχιατρικής και εν ελλείψει αυτής Νευρολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Νεφρολογίας και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

14. ΓΝ Γ. Παπανικολάου

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Λοιμωξιολογίας και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας(ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Δερματολογίας (ΚΩΔ. Δ1) > 10 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 12 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
 • > 5 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

15. ΓΝΘ Γ. Γεννηματάς

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδοχειρουργικής και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 5 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 6 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
 • > 2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)

16. ΓΝ Άγιος Δημήτριος

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)

> 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

17. ΓΝΘ Παπαγεωργίου

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και εν ελλείψει αυτής Χειρουργικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παθολογίας και εν ελλείψει αυτής Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Νεφρολογίας και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας και εν ελλείψει αυτών Καρδιολογίας και εν ελλείψει αυτών Γενικής Ιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 10 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 6 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ Δ2)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης

1. ΓΝΘ Ιπποκράτειο

 • > 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 7 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 3 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
 • > 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 • > 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
 • > 5 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

2. ΓΝ Κιλκίς

 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 5 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 3 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
 • > 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 • > 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7)
 • > 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΤΕ κατηγορίας ή ΔΕ κατηγορίας(ΚΩΔ. Δ10)
 • > 4 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 2 Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές (ΚΩΔ. Δ9)

3. ΓΝ Δράμας

 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 4 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

4. ΓΝ Καβάλας

 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 4 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) 5. ΠΕΔΥ ΚΥ Θέρμης
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Διοικητικός Υπάλληλος, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10) 6. ΠΕΔΥ ΚΥ Ζαγκλιβερίου
 • > 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) 7. ΠΕΔΥ ΚΥ Σοχού
 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

8. ΠΕΔΥ ΚΥ Πολυκάστρου

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 1 Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ7) 9. ΠΕΔΥ ΚΥ Δροσάτου
 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) 10. ΠΕΔΥ ΚΥ Παρανεστίου
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 • > 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι, ΤΕ κατηγορίας ή ΔΕ κατηγορίας (ΚΩΔ. Δ10)

1. Π.Γ.Ν. Λάρισας

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)

2. Γ.Ν. Λάρισας

 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
 • > 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9) 3. ΚΥ Αγιάς
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Μαία, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)

4. ΓΝ Λαμίας

 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. ΔΙ)
 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
 • > 1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

5. ΓΝ Χαλκίδας

 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Ορθοπεδικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 3 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5) > 1 Ψυχολόγος, ΠΕ Ψυχολόγων (ΚΩΔ. Δ6)
 • > 2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ΚΩΔ. Δ8)

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

1. Πα.Γ.Ν. Ιωαννίνων

 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) > 1 Βοηθό Νοσηλευτή, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
 • > 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 • > 4 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 4 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

2. ΓΝ Ιωαννίνων Χατζηκώστα

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Νοσηλευτή, ΠΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Νοσηλευτή, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Βοηθοί Νοσηλευτές/τριες, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 2 Τεχνολόγους Ακτινολόγους, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
 • > 2 Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)
 • > 2 Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής (ΚΩΔ. Δ5)
 • > 3 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μεταφορέων Ασθενών (ΚΩΔ. Δ8)
 • > 1 Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής (ΚΩΔ. Δ9)

3. ΓΝ Πρέβεζας

 • > 2 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

4. ΓΝ Ηλείας

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 2 Νοσηλευτές/τριες, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Βοηθός Νοσηλευτής, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)
 • > 1 Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Παρασκευαστών-στριών (ΚΩΔ. Δ4)

5. ΠΕΔΥ ΚΥ Δελβινακίου

 • > 3 Ιατρούς, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)

6. ΠΕΔΥ ΚΥ Κόνιτσας

 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2) 7. ΠΕΔΥ ΚΥ Φιλιππιάδας
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Παιδιατρικής (ΚΩΔ. Δ1) 8. ΠΕΔΥ ΚΥ Βάρδας
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1) 9. ΠΕΔΥ ΜΥ Ιωαννίνων
 • > 1 Ιατρός, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει αυτής Παθολογίας (ΚΩΔ. Δ1)
 • > 1 Νοσηλευτής/τρια, ΤΕ Νοσηλευτικής (ΚΩΔ. Δ2)
 • > 1 Τεχνολόγος Ακτινολόγος, ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, και εν ελλείψει αυτής ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών (ΚΩΔ. Δ3)

Επισημαίνεται ότι όπου στις παραπάνω ιατρικές ειδικότητες ανά ΝΠΔΔ, ΠΕΔΥ ΚΥ, ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ, δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την περίπτωση έλλειψης, η πλήρωση των κενών θέσεων θα πραγματοποιηθεί από ιατρούς ειδικότητας παθολογίας και εν ελλείψει αυτής γενικής ιατρικής και εν ελλείψει αυτής παιδιατρικής. Εν ελλείψει όλων των προηγουμένων οι θέσεις των ιατρών θα κριθούν άγονες και θα επαναπροκηρυχθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον, θα προσληφθούν σαράντα (40) διασώστες – πλήρωμα ασθενοφόρου (Δ11) για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), οι οποίες θα κατανεμηθούν στα κάτωθι Παραρτήματα/Τομείς ΕΚΑΒ ως εξής:

 • > Αττικής: δώδεκα (12) Διασώστες
 • > Θεσσαλονίκης: εννέα (9) Διασώστες
 • > Ιωαννίνων: πέντε (5) Διασώστες
 • > Λάρισας: τρεις (3) Διασώστες > Καβάλας: τρεις (3) Διασώστες
 • > Δράμας: ένας (1) Διασώστης
 • > Πέλλας (Γιαννιτσά): δύο (2) Διασώστες
 • > Ημαθίας: δύο (2) Διασώστες
 • > Πιερίας: τρεις (3) Διασώστες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές. Σημειώνεται ότι η επιλογή προτίμησης Α’ και Β’ είναι καθοριστική για την τελική επιλογή των υποψηφίων και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτίμησης στην δήλωση. Ο/η υποψήφιος/α που δεν συμπληρώσει τα μόρια, για καμία από τις δυο επιλογές προτίμησης θεωρείται αποτυχών/ουσα .

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1589/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται της προκήρυξης (Παράρτημα ΙΙ) για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας.

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών (συναφούς αντικειμένου). Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών , φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

5. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους υποψήφιους ιατρούς)

6. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (για τους υποψήφιους Ιατρούς).

7. Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησής της (για τους υποψήφιους ιατρούς).

8. Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

9. Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης ιδιότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (για τους νοσηλευτές ΤΕ κατηγορίας)

10. Εγγραφή στον Επαγγελματικό Σύλλογο (όπου απαιτείται)

11. Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας (όπου απαιτείται)

12. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (όπου απαιτείται)

13. Βεβαίωση εθελοντικής εργασίας από ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Πιστοποιημένες ΜΚΟ), Διεθνείς Οργανισμούς ή δημόσιους φορείς (π.χ. ΕΚΕΠΥ).

14. Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη ή του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα (ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα) σε συναφές αντικείμενο ανα κωδικό της προκήρυξης.

15. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα .

16. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, προκειμένου περί ανδρών

17. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ για τους έχοντες την πολυτεκνική ιδιότητα (από 3 τέκνα και πάνω) ή τα τέκνα πολυτέκνων (οικογένεια με 3 τέκνα και άνω).

18. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.

19. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή/και δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων, για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της μονογονεϊκής οικογένειας.

20. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο πρόσφατης έκδοσης, όχι παλαιότερης των 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το κριτήριο της εντοπιότητας για τους μόνιμους κατοίκους των νομών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Πέλλας, Πιερίας, Καστοριάς, Ημαθίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λήμνου, Δωδεκανήσων και Ιονίων Νήσων.

21. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την πιστοποίηση του χρόνου ανεργίας, εφόσον ο υποψήφιος είναι άνεργος κατά την υποβολή της αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι τέσσερις (24) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέχρι τις 22/08/2016 και ώρα 15:00. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ, στο τηλέφωνο 210 52 12 890, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00.

Πρόσκληση_Υποέργο 4_ 29-7-2016

Πρόσκληση_Υποέργο 3_ 29-7-2016

Πρόσκληση_Υποέργο 2_ 29-7-2016

Πρόσκληση_Υποέργο 1_ 29-7-2016

 

 

www.dikaiologitika.grΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 24063 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.