Μήνυμα του Βουλευτή Ν. Πρεβέζης κ. Στέργιου Γιαννάκη για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ÓõæÞôçóç, ãéá äåýôåñç çìÝñá, óôçí ÏëïìÝëåéá áôçò ÂïõëÞò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí “Åðåßãïõóåò äéáôÜîåéò ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò Óõìöùíßáò Äçìïóéïíïìéêþí Óôü÷ùí êáé Äéáñèñùôéêþí Ìåôáññõèìßóåùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò”, ôçí ÊõñéáêÞ 22 ÌáÀïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Μήνυμα του Βουλευτή Ν. Πρεβέζης κ. Στέργιου Γιαννάκη για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων:
Αγαπητοί απόφοιτοι,
Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δικαιώθηκε η πρώτη ουσιαστικά μεγάλη μάχη της ζωής σας, μια μάχη που απαίτησε τεράστια προσπάθεια, κόπους και προσωπικές θυσίες και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα με τις πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας που πλήττει την ανθρωπότητα.
Αυτός είναι και ο λόγος που φέτος η επιτυχία σας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και αξίζετε τα θερμά μας συγχαρητήρια τόσο εσείς όσο και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί σας για την άοκνη στήριξη που σας παρείχαν.
Προσωπικά σας εύχομαι να αγαπήσετε την επιστήμη που διαλέξατε, να κερδίσετε τη γνώση και να συμβάλετε στην προκοπή του τόπου μας και στη δημιουργία μίας καλύτερης κοινωνίας.
Για τις νέες και τους νέους που φέτος δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους θα ήθελα να τονίσω πως οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της ζωής τώρα ξεκινούν. Με την κατάλληλη προσπάθεια θα κατακτήσουν όσα πραγματικά τους αξίζουν.
Εύχομαι σε όλες και όλους Καλή Πρόοδο, Υγεία, Αγάπη, εκπλήρωση όλων των ονείρων σας και κυρίως να απολαύσετε μία μοναδική φοιτητική ζωή.

Από το Γραφείο Τύπου
του Βουλευτή της Ν.Δ. Ν. Πρεβέζης
κ. Στέργιου ΓιαννάκηΜιχάλης Μίχος
About Μιχάλης Μίχος 2867 Articles
Δημοσιογράφος (ΜΑ Επικοινωνία & Νέα Δημοσιογραφία) - Μέλος της ΕΣΠΗΤ (Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου), Αρχισυντάκτης του PrevezaToday.gr, Παρουσιάζει καθημερινά το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Prisma 91,6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.