Με 33 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 27/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για αναγκαστική εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής με αριθμ. 46/29-7-2015 .
2. Επικαιροποίηση της αριθμ. 54/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΥΩΞΧ-ΟΥΧ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου», σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία μετά την έκδοσή του.
3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Πρέβεζας.
4. Έγκριση Σχεδίου Πρόληψης – Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών Εξαιτίας Πλημμυρών» Δήμου Πρέβεζας.
5. Εκμίσθωση ελαιοστασίου δημοτικής περιουσίας στη θέση «ΜΑΓΓΑΝΑΡΙΚΑ» περιοχής Αγίας Τριάδας, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
6. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης Δημοτικής Έκτασης Κοινότητας Καναλίου , Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
7. Εκμίσθωση ελαιοστασίου δημοτικής περιουσίας στη θέση «ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ» περιοχής Αγίας Τριάδας, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
8. Έγκριση διακοπής μίσθωσης του υπ΄ αριθ. -13- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού.
9. Έγκριση διακοπής μίσθωσης του υπ΄ αριθ. -11- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού.
10. Υποβολή πλήρωση θέσεως ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο Κοινότητας.
11. Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328, από 1/2/2020 έως 31/1/2021.
12. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2020.
13. Έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης διάρκειας χρηματοδότησης της ενταγμένης Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας” με κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014 – 2020 και αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού.
14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής με σκοπό την εξέταση αιτημάτων για χορήγηση αδειών θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
15. Ορισμός Ακτών του Δήμου Πρέβεζας για Βράβευση στο Πρόγραμμα Γαλάζιων Σημαιών, για το 2020.
16. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2020.
17. Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων – επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2020.
18. Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για το έτος 2020.
19. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα:@«Απολογισμός των τουριστικών δράσεων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2019», για την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ.
20. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2020 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης με θέμα:«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και εγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020», για την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ.
21. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Δήμου Πρέβεζας, Νομού Πρέβεζας, για το έτος 2020.
22. Χορήγηση άδειας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
23. Τροποποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 405/2019 περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
24. Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 328/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου:«Συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στην διαδικασία ωρίμανσης έργων μέσω του μηχανισμού ELENA (Eυρωπαϊκή Βοήθεια για Τοπικά Ενεργειακά Προγράμματα ) που πρωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου».
25. Εξέταση αίτησης για έγκριση νέας θέσης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο στην θέση «ΦΛΩΡΟΣ» της Δ.Ε Λούρου Δήμου Πρέβεζας.
26. Έγκριση ανανέωσης Σύμβασης Συνεργασίας με Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για το έτος 2020.
27. Εξέταση Δωρεάν παραχώρησης ή διάθεσης της χρήσης του α΄ορόφου της ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΗΣ » στο Σωματείο Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Ν. Πρέβεζας με διακριτικό τίτλο – «Υπο-κριση -Α».
28. Έγκριση πρακτικού – 1ης /2020 απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών -μετεγγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολ .έτος 2019-2020.
29. Έγκριση του πρωτοκόλου παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας.
30. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
31. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».
32. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».
33. Έγκριση διάθεσης των ψηφιοποιημένων τευχών του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά στην υπηρεσία ePublishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & ορισμού υπευθύνων έκδοσης περιοδικού και εκδόσεων Δήμου Πρέβεζας».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ


Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 24061 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.