Ιωάννινα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 15/06/16

Την Τετάρτη 15/6/2016 και ώρα 19.30, πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ημερήσια διάταξη είναι η εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

15-06-2016

ΩΡΑ  19.30

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΘΩΜΑ ΜΠΕΓΚΑ

 • Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  Εισηγητής:  κ. Αθαν Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 • Αποδοχή απόφασης ένταξης στο Δίκτυο Πόλεων «RESILIENT EUROPE – Ανθεκτική Ευρώπη» στο πρόγραμμα Urbact III
 • Αποδοχή της υπ΄ αριθ. 1180/17.5.2016 απόφασης ένταξης της πράξης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020.
 • Αποδοχή της υπ΄αριθ. 1327/6.6.16 απόφασης ένταξης της Πράξης: «Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2010»
 • Αποδοχή της υπ. αριθμ 993/19-05-2016 απόφασης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ένταξης της Πράξης: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
 • Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» στην πρόσκληση «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» και στην δράση 14.6iv.33.33.3 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020
 •  

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 • Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών»
 • Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Έγκριση της αριθ. 66/2016 απόφασης Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών, με θέμα: «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2016   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.»
 • Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021– ενημέρωση
 • Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 • Έγκριση της αριθ. 98/12-5-2016 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα: «Καθορισμός διδάκτρων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για τα καλοκαιρινά τμήματα έτους 2016»
 • Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 • Έγκριση της αριθ. 82/12-5-2016 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
 • Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος

 • Έγκριση προσωρινής παραχώρησης χρήσης λεωφορείου του Δήμου, χωρίς αντάλλαγμα, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων, έως 15-09-2016.
 • Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 • Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων για παραστάσεις (αριθ. απόφασης 26/2016).
 • Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

 • Καθορισμός αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.)
 • Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 • Αίτημα για εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου για παράσταση στην Τακτική Γενική συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.)
 • Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

   

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

   

 • Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (είσοδος Α ΚΕΠΑΒΙ) στη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των πρακτικών 1/10-03-2016 και 2/01-04-2016 της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων.
 • Διατήρηση απαλλοτρίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στην Τ.Κ. Νεοχωρόπουλου Δήμου Ιωαννιτών (αποφ. Ε.Π.Ζ. 53/2014).
 • Διατήρηση της απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Μπασογιάννη Ιωάννη με ΚΑ: 071602 και ΚΑ: 071622 μεταξύ των Ο.Τ. 184Α & 118Α στην οδό Ερμή Ευαγγελίδη στο εγκεκριμένο σχέδιο περιοχής Κιάφα-Νέο Συρράκο Δήμου Ιωαννιτών (αποφ. Ε.Π.Ζ. 52/2014).
 • Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 94/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Συμπλήρωση της 58/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και της υπ’αριθμ. 58/2015 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του πολιτιστικού συλλόγου Βρυσούλας για ίδρυση λαϊκής αγοράς», ύστερα από αίτημα του συλλόγου.
 •  

  ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

   

 • Χορήγηση άδειας άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου στην κ. Σαρρέα Νατάσσα σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο επί της πλατείας Μαβίλη (θέση άγαλμα).
 • Χορήγηση άδειας άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου στον κ. Λεοντάρη Αθανάσιο σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο επί της Ακτής Μιαούλη στη διασταύρωση των οδών Γαριβάλδη & Λεωφ. Καρόλου Παπούλια (θέση Σφαγεία).
 • Χορήγηση άδειας άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου στον κ. Καλύβα Χρήστο σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο επί της Πλατεία Μαβίλης (θέση άγαλμα).
 • Χορήγηση άδειας Υπαιθρίου Στάσιμου Εμπορίου στον κ. Μεντή Λάμπρο του Βασιλείου με αντικείμενο δραστηριότητας: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης (Κινητή Καντίνα)», σε ιδιωτικό χώρο.
 • Χορήγηση άδειας άσκησης Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου στον κ. Σιαφάκα Ανδρέα του Δημητρίου σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο επί της Διονυσίου Φιλοσόφου (θέση Καραβάκια).
 •  

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

   

 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων δαπανών.
 • Έγκριση όρων προκήρυξης-πρόσκλησης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (Βοήθημα Γάμου έτους 2016), από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους».
 • Τροποποίηση της  υπ. αριθμ. 396/2015  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το μέρος που  αφορά τη διακοπή Α.Φ.Μ. κληροδοτήματος  Φιλίππου Γιώτη  Δήμου  Ιωαννιτών. 
 • Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της Θεανώς Τζάλλα, μισθώτριας διαμερίσματος επί της οδού Ακαδημίας 12 περί ετήσιας ανανέωσης του μειωμένου μισθώματος (Ν. 4071/2012, άρθρο 9 παρ. 4) (Κληροδότημα «Αγλ. Χαραλάμπους»).
 • Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Ακύλα Παδιού μισθωτή καταστήματος επί της οδού Αβέρωφ 6 περί ετήσιας ανανέωσης του μειωμένου μισθώματος (Ν. 4071/2012, άρθρο 9 παρ. 4) (Κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα»).
 • Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Βασιλείου Νέσση μισθωτή καταστήματος επί της οδού Αβέρωφ 6 Α περί ετήσιας ανανέωσης του μειωμένου μισθώματος (Ν. 4071/2012, άρθρο 9 παρ. 4) (Κληροδότημα «Ελευθ. Μπάρκα»).
 • Διάθεση του 20% των εσόδων έτους 2015  από τα μισθώματα του Κληρ/τος «Ελευθ. Μπάρκα» προς το κληροδότημα «Φερ. Καλούδη», για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών.
 • Διαγραφές Οφειλών – Προσαυξήσεων.
 • Έγκριση παράτασης μίσθωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Οπτικών Ινών σε Ανατολή, Παμβώτιδα, Μπιζάνι & Πέραμα».
 • Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Κάντζιου,  σχετικά με την διερεύνηση πρότασης εξωδικαστικού συμβιβασμού δυνάμει της υπ’ αριθμ. 21491/1837/5-4-2016 αίτηση της Κ/ξιας «Διεθνής Ηπειρωτική Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία –Γ. Βογιατζής» προς το Δήμο Ιωαννιτών.
 • Καθορισμός αξίας του υπ’ αριθ. (601) τεμαχίου ιδ/σιας Βεατρίκης Βλάχου εντός της οριοθέτησης οικισμού Τ.Κ. Κοσμηράς Δ.Ε. Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών και τμήματος του υπ’ αριθ. (26) τεμαχίου ιδιοκτήσίας Δήμου Ιωαννιτών εντός της Διανομής Αγροκτήματος Κοσμηράς (Δωδώνης) έτους 1936.
 • Έγκριση ενοικίασης γραφείου για την στέγαση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Διαγραφή Φύλλων Εκκαθάρισης- παραστατικών για καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο εγκεκριμένο Ρ.Σ περιοχής «Καρδαμίτσια» Δήμου Ιωαννιτών λόγω έκδοσης απόφασης οριστικής τιμής μονάδας.
 • Αποδοχή χρηματοδότησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Ξύλινων Γεφυρών Παραλιμνίου Πεζόδρομου έτους 2016».
 • Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγώγησης.
 • Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «Θεόδωρος Καντζάς Α.Ε.» για ανταλλαγή τμήματος ακινήτων στην Τ.Κ. Αμπελιάς.
 • Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.
 •  

   

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ,

  ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

  Εισηγήτρια:  κ. Παρ. Τσίλη, Πρόεδρος ΔΕΠ

 • Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών»
 •  

   

   

  ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                 

  Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

   

 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τελικού του έργου: «Κατασκευή πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδου Δ.Κ. Ανατολής»
 • Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας»
 • Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε. Ιωαννίνων»
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στην επέκταση Οικισμού Κατσικά»
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Κοινότητας Πεδινής Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου»
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρητέου Κτιρίου ’’Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα’’»
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση τοπικής οδού σύνδεσης στο Δ.Δ Νεοχωρόπουλο με την πόλη των Ιωαννίνων στον κόμβο Σεισμοπλήκτων»
 • Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου»
 • Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οδού προς Αγ. Παρασκευή Περάματος»
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατειών Δήμου Ανατολής»
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδού Βογιάνου»
 • Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου & Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου ’’ΌΑΣΙΣ’’
 • Ορισμός επιτροπής για την  προσωρινή παραλαβή του έργου: «Ανάπλαση Πάρκου   Παλαιού   Δημαρχείου και Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς»
 • Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θεατρικής Σκηνής του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών».
 • Ορισμός επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρητέου κτηρίου ’’Οικίας Ισμήνης Τζαβέλλα’’»
 • Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση   Δικτύου – Συνδέσεις παροχών Ύδρευσης Ρ.Σ. Κατσικά»
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης των Ιωαννίνων»
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και βελτίωση χώρων πρασίνου, πάρκων και πλατειών»
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής»
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας σε δημοτικούς δρόμους» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δ.Ε. Παμβώτιδος του Δήμου  Ιωαννιτών
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Κράψης – Ανατολικής» του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας» του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Δ.Ε. Ιωαννίνων»
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή ασφαλτοστρωμένων οδών του Δήμου Ιωαννιτών»
 •  

  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

   

 • Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Μόσχα, Ρωσία.
 • Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα στην Αθήνα.
 • Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Αθαν. Μανταλόβα στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζοντας 2020”.
 • Τροποποίηση της αριθ. 330/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας».
 • Έγκριση παραχώρησης χρήσης ενός αγροτικού αυτοκινήτου του Δήμου, χωρίς αντάλλαγμα, στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24060 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.