Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017)

Την Παρασκευή 24-02-2017 και ώρα 9.30  π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 16-02-2017 συνεδριάσεως.

 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακών οδών Ποτιστικά – Παλαιοχώρι Συράκκου – Προσήλιο – Χριστοί – Πράμαντα», προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή ΤΟΛ στην Αετόπετρα Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού 3ο/16-02-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2017.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Μπίσα Γεωργίου, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, στην Αθήνα από 28/2/2017 έως και 2/3/2017 για την παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων».
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Αυδίκου Ιφιγένειας, υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα στις 02-03-2017 για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα «Σεμινάριο για την εφαρμογή του προγράμματος και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών».
 • Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Food Expo, που διοργανώνεται στην Αθήνα το διάστημα 18-20/3/2017.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Mediterranean Panorama που διοργανώνεται στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, το διάστημα 17-19/3/2017.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017 (οφειλές έτους 2016).
 • Έγκριση δαπάνης επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 13539/725/20-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την παροχή έργου από 19-02-2017 για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις-βροχοπτώσεις-παγετοί κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, κ.λ.π.) στην επαρχιακή οδό Ανήλιο-όρια Νομού Τρικάλων, και στην επαρχιακή οδό Βοτονόσι-Μέτσοβο του Δήμου Μετσόβου, στην επαρχιακή οδό Βρυσοχώρι-Ηλιοχώρι του Δήμου Ζαγορίου, στην επαρχιακή οδό Κόνιτσα-Λαγκάδα και  στην επαρχιακή οδό Κόνιτσα-Δίστρατο του Δήμου Κόνιτσας, στην επαρχιακή οδό προς Παλαιοχώρι-Συράκο-Καλαρύτες  και στην επαρχιακή οδό Αμπελοχώρι-Πράμαντα του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας στα τμήματα (Πράμαντα – Μελισσουργοί, Γέφυρα Πλάκας – Άγναντα και Κυψέλη – Βουργαρέλι)», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 26-01-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Άρτας – Ιωαννίνων εντός των ορίων της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση 24ης Ε.Ο. Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα (κατασκευή σαρζανέτ)» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρόσβασης με τσιμεντόστρωση στη θέση «Γραβιά» ΔΔ Γραικικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 24.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Χρυσούλας Βόιδαρου, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 09 έως 10-03-2017, για τη συμμετοχή της σε ενημερωτικό σεμινάριο για θέματα καταχωρήσεων στο ΟΠΣ και συμπλήρωση τεχνικού δελτίου προγράμματος, που διοργανώνει η Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, όσον αφορά το Επιχειρησιακό Προγράμματα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ – «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας – Περιφέρεια Ηπείρου».
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση – Βελτίωση οδών Ηγουμενίτσα – Σύβοτα και Βασιλικό – Καρτέρι», προϋπολογισμού € 104.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών – βελτίωση οδού από Ηγουμενίτσα – Παραπόταμος – Βρυσέλλα – Φιλιάτες – Σύνδεση με Σίδερη», προϋπολογισμού € 358.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συντήρηση των ανελκυστήρα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Θεσπρωτίας και οι υπηρεσίες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια κτηνιατρικών υλικών για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών, για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για την μεταφορά προς καταστροφή/θανάτωση ζώων για τα νοσήματα που αναφέρονται στο Π.Δ. 133/92(ΦΕΚ 66/Α΄/1992), όπως τρομώδης νόσος, λύσσα, οζώδης δερματίτιδα των βοειδών, καταρροϊκός πυρετός κ.α.) σε εγκεκριμένη μονάδα διαχείρισης υλικών κατηγορίας 1.
 • Απόφαση επί της από 13-02-2017 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», κατά της αριθμ. 3/122/02-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού Ι/01-02-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», για τα έτη 2017 και 2018.
 • Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης μεταξύ της Π.Ε. Πρέβεζας και του Τζίμα Σπ. Θωμά, αναδόχου υλοποίησης του έργου «Καταπολέμηση κουνουπιών για το έτος 2016 στην Π.Ε. Πρέβεζας».
 • Έγκριση παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τη διενέργεια της δερμοαντίδρασης Mantoux και τις ανάγκες του ιατρείου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017 (οδοιπορικά).
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας).
 • Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε Πρέβεζας στην Αθήνα από 28/02 έως 02/03/2017 για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΙΝΕΠ με θέμα «Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης ζωοανθρωπονόσων».
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Ευγενίας Κωνσταντινίδη και της Ρέπα Φιλίας, υπαλλήλων του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους σε ενημερωτικό σεμινάριο για θέματα καταχωρήσεων στο ΟΠΣ που διοργανώνει η Διαχειριστική Αρχή ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, στις 10-03-2017, όσον αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ – «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας – Περιφέρεια Ηπείρου».
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 13-01-2017, για εργασίες αποχιονισμού και αποκατάσταση βατότητας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου των Δήμων Ζηρού, Πρέβεζας και Πάργας, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 2415/58, 2416/59 και 2418/60/13-01-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 2/81/26-01-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 23899 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.