Εξ αποστάσεως ψηφιακές λειτουργίες στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ξεκινήσει ήδη από την Πέμπτη 26 Μαρτίου να προσφέρει με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όλα τα μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου σπουδών όπως και τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Ταυτόχρονα το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να παρουσιάσουν εξ αποστάσεως την πτυχιακή τους εργασία και στους μεταπτυχιακούς την διπλωματική τους εργασία, αλλά και στους υποψήφιους διδάκτορες να επικοινωνούν με τον επιστημονικά υπεύθυνο μέσω της πλατφόρμας Teams. Ελπίζουμε βέβαια να τελειώσει γρήγορα η υγειονομική κρίση και να επανέλθουμε στην αναντικατάστατη δια ζώσης εκπαίδευση.

Το Τμήμα επίσης προσφέρει μέσω των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του την πρόσβαση στους καθηγητές και στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών σε βιβλιογραφικά και επιστημονικά δεδομένα. Η πρόσβαση αυτή έχει ως εξής:

 

 

Υποστηρικτικό πληροφοριακό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει:

  • Α’ τμήμα: 3 κατηγορίες πηγών ανάλογα με το είδος της πρόσβασης που επιτρέπουν δηλ. ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εγγραφή, ελεύθερη πρόσβαση με εγγραφή και πρόσβαση μόνο με ιδρυματικούς κωδικούς. Οι πηγές αφορούν εκπαιδευτικό και ερευνητικό υλικό ευρείας θεματολογίας, με έμφαση στην ελληνική γλώσσα που μπορούν να φανούν χρήσιμες στους φοιτητές και φοιτήτριες για την βιβλιογραφική τους έρευνα, τη μελέτη των μαθημάτων των εξαμήνων και τη συγγραφή εργασιών. Οι πηγές επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Π.Ι. για τον εμπλουτισμό των εξ αποστάσεως διαλέξεων και του υλικού μελέτης.

 

  • Β’ τμήμα: 3 κατηγορίες πηγών: α) Προσωρινά ελεύθερα προσβάσιμες πηγές ερευνητικού-εκπαιδευτικού περιεχομένου, β) Προσωρινά ελεύθερα προσβάσιμες πηγές ψυχαγωγικού-εκπαιδευτικού περιεχομένου, γ) Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης.

 

  • Γ’ τμήμα: Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη και οδηγοί για την επιστημονική αναζήτηση και συγγραφή εργασιών.

 

Α’ τμήμα: Πληροφοριακές πηγές ανάλογα με το είδος της πρόσβασης

 

 

Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου περιλαμβάνει πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών. Μερικώς πλήρες κείμενο.
Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

Ερευνητικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Ηπείρου. Το Ερευνητικό Αποθετήριο έχει στόχο τη συγκέντρωση, καταχώρηση και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος και των εκπαιδευτικών στελεχών του. Περιλαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα, βιβλία κι ανακοινώσεις. Μερικώς πλήρες κείμενο.
Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

Πύλη Ηλεκτρονικού περιεχομένου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Ολυμπιάς – Ηπειρομνήμων

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, κεφάλαια βιβλίων κ.α. μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Ηπειρομνήμων” περιλαμβάνει ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, αρχειακού υλικού κ.α., από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

Αποθετήριο Κάλλιπος συλλογής συγγραμμάτων, βοηθημάτων, μαθησιακών αντικειμένων  του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Οι συλλογές e-books που υπάρχουν αφορούν όλα τα θεματικά πεδία και περιέχουν είδη τεκμηρίων όπως κεφάλαια βιβλίων, συγγράμματα, βίντεο, ασκήσεις, διαφάνειες, κ.ά. Πλήρες κείμενο.
Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

Ανοικτά μαθήματα – open courses. Πρόκειται για μαθήματα που διδάσκονται στα ελληνικά Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους. Πλήρες κείμενο.
Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες. Το ΕΚΤ δίνει πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο που περιέχεται σε βάσεις δεδομένων όπως τα αποθετήρια ΕΚΤ, το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβώνηλεκτρονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης, κ.ά.

Επίσης έχει δημιουργήσει τις πύλες αναζήτησης περιεχομένου Openarchives.gr και SearchCulture.gr

Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

DOAJ. Directory of open access journals. Αναζήτηση και πρόσβαση σε περισσότερα από 14 χιλιάδες επιστημονικά περιοδικά όλων των θεματικών πεδίων. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

JSTOR – Open and free content Το JSTOR παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες άρθρα περιοδικών, ηλεκτρονικά βιβλία (περισσότεροι από 6.000 τίτλοι), εικόνες, βίντεο, επιστημονικές αναφορές, κ.ά. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

OAPEN. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και πλατφόρμα δημοσιεύσεων OAPEN περιέχει δωρεάν διαθέσιμα ηλεκτρονικά βιβλία κυρίως στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

Project Euclid. Δωρεάν πρόσβαση σε μονογραφίες και σειρές βιβλίων μαθηματικών και στατιστικής. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

DOAB – Directory of open access books. Περιέχει βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης κυρίως στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς

εγγραφή

OER Commons – Open Textbooks. Βιβλία ακαδημαϊκού περιεχομένου ανά θεματικό πεδίο και πανεπιστήμιο. Κύρια γλώσσα: αγγλική.

 

 

 

Ελεύθερη πρόσβαση με

εγγραφή

Open eclass ΤΕΙ Ηπείρου – Τμήμα Λογιστικής και Χρημαοοικονομικής. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου.
Ελεύθερη πρόσβαση με

εγγραφή

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. eJournals και ePublishing. Πλατφόρμα δημοσίευσης ανάγνωσης ελληνικών ηλεκτρονικών περιοδικών.
Ελεύθερη πρόσβαση με

εγγραφή

Europeana. Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιέχει ψηφιοποιημένο υλικό (κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο) βιβλιοθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ελεύθερη πρόσβαση με

εγγραφή

Open Library. Διαθέτει χιλιάδες ηλεκτρονικά βιβλία ποικίλης θεματολογίας για διάβασμα online ή ηλεκτρονικό δανεισμό του βιβλίου σε epub. Κύρια γλώσσα: αγγλική. Απαιτεί εγγραφή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Η πρόσβαση στις παρακάτω πηγές είναι δυνατή για τα μέλη του Π.Ι. με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Η χρήση των πηγών υπάγεται στους όρους χρήσης που ορίζουν οι εκδότες/διαθέτες των ηλεκτρονικών πηγών κατά την υπογραφή της εκάστοτε συμφωνίας (license agreement) και στην ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ολόκληρων βιβλίων και τευχών περιοδικών.

 

Πρόσβαση με ιδρυματικούς κωδικούς Ηλεκτρονικά βιβλία του ΣΕΑΒ. Δείτε εδώ τις πηγές που διαθέτουν οι εκδότες και εδώ την ενιαία μηχανή αναζήτησης ηλεκτρονικών πηγών HEALLink . Κύρια γλώσσα: αγγλική.
Πρόσβαση με ιδρυματικούς κωδικούς Ηλεκτρονικά περιοδικά HEAL-Link. Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της HEAL-Link με αναζήτηση με τίτλο περιοδικού, ανά εκδότη-διαθέτη, ή μέσω της ενιαίας μηχανής αναζήτησης (με λέξεις-κλειδιά). Κύρια γλώσσα: αγγλική.
Πρόσβαση με ιδρυματικούς κωδικούς Βιβλιογραφικές βάσεις και βάσεις πλήρους κειμένου / Πληροφοριακό υλικό της HEAL-Link. Κύρια γλώσσα: αγγλική.

 

 

 

 

Β’ τμήμα: Πληροφοριακές πηγές προσωρινά προσβάσιμες

 

 

 

 

 

Προσωρινά ελεύθερα προσβάσιμες πηγές ερευνητικού-εκπαιδευτικού περιεχομένου

ή μερικώς ελεύθερα διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό

 

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Κατάλογος με προσφορές συνεργαζόμενων εκδοτών. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
National Emergency Library. Συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων και μαθησιακού υλικού που αποτελεί τμήμα του Internet Archive και διατίθεται δωρεάν με εγγραφή έως τις 30/6/2020.
University of California Press. Πρόσβαση σε ανοικτά ηλεκτρονικά περιοδικά ως τον Ιούνιο του 2020. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
Ohio State University Press. Πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία και μονογραφίες σχετικά με ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
Project MUSE. Ελεύθερη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία από συνεργαζόμενους εκδότες στην πλατφόρμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Κύρια γλώσσα: αγγλική. Απαιτεί πρόσβαση με ιδρυματικό κωδικό. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
NBER – The National Bureau of Economic Research. Το NBER είναι ένας αμερικάνικος μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και διάδοσης οικονομικής πληροφόρησης. Μερικώς ανοικτό περιεχόμενο. Κύρια γλώσσα: αγγλική.
 

Ελεύθερα προσβάσιμες πηγές ψυχαγωγικού-εκπαιδευτικού περιεχομένου

 

Σημαντική σημείωση: μεγάλος αριθμός παραγωγών και δημιουργών καλλιτεχνικού, ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού διαθέτουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα το υλικό ελεύθερα μέσω διαδικτύου. Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά από ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Ηλεκτρονικό αναγνωστήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Απαιτεί εγγραφή και προσφέρει ανάγνωση και δανεισμό βιβλίων online.
Το σινεμά στο σπίτι σας. Κινηματογραφικές ταινίες από την ΕΡΤ. Ελεύθερη πρόσβαση έως τον Ιούνιο 2020.
Ανοικτή Βιβλιοθήκη. Ελληνικά ηλεκτρονικά-ψηφιακά βιβλία (σε μορφή pdf, epub, audiobooks). Δεν απαιτεί εγγραφή.
Project Gutenberg. Περιλαμβάνει πλήθος βιβλίων και στα ελληνικά (online διάβασμα, pdf, epub) κυρίως της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και έργα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και ποίησης. Δεν απαιτεί εγγραφή.
Εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης και βάσεις δεδομένων

 

Σημαντική σημείωση: οι πόροι που ανευρίσκονται από τις εξειδικευμένες μηχανές αναζήτησης μπορεί να είναι δωρεάν διαθέσιμοι, προσβάσιμοι με εγγραφή ή προσβάσιμοι με ιδρυματικούς κωδικούς ανάλογα με τον παραγωγό/δημιουργό τους.

OpenArchives.gr. Το Ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο στον δημόσιο ψηφιακό χώρο. Αναζήτηση σε ελληνικές ψηφιακές συλλογές και αποθετήρια από πλήθος επιστημονικών και εκπαιδευτικών φορέων.
Google Scholar. Η εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης του Google για την επιστημονική βιβλιογραφία σε όλες τις γλώσσες.
CiteSeerX. Ψηφιακή βιβλιοθήκη και μηχανή αναζήτησης της ερευνητικής βιβλιογραφίας στους τομείς των υπολογιστών και της επιστήμης της πληροφόρησης.
Semantic Scholar. Μηχανή αναζήτησης που εφαρμόζει αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης και αναζητά επιστημονικό υλικό από πλήθος συνεργαζόμενους εκδότες και διαθέτες (π.χ. IEEE, Springer Nature, κ.ά.)

 

 

 

Γ’ τμήμα: Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη και οδηγοί για την ερευνητική αναζήτηση και συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών

 

Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης
 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και οι βιβλιοθήκες των παραρτημάτων αναστέλλουν τη λειτουργία τους ύστερα από απόφαση της Πρυτανείας (21-3-2020) σχετικά με την απαγόρευση λειτουργίας του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για την προστασία από την διάδοση του Κορoναϊού COVID-19 από Σάββατο 21-3-2020 μέχρι την Παρασκευή 10-4-2020.

Στο πλαίσιο αυτό:

Αναστέλλονται όλες οι επιστροφές βιβλίων έως τις 10-4-2020.

Αγνοήστε τυχόν αυτοματοποιημένα μηνύματα έως τις 10-4-2020.

Δε θα προωθούνται αιτήματα διαδανεισμού έως τις 10-4-2020.

Για κατάθεση μεταπτυχιακών εργασιών και παραλαβή της βεβαίωσης κατάθεσης που απαιτείται για την ορκωμοσία σας, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2682050572 ή με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση etheodor@uoi.gr ή library_preveza@uoi.gr.

Για εκκρεμότητες με την υπηρεσία Εύδοξος, επικοινωνήστε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση library_preveza@uoi.gr.

Αν έχετε κάποιο άλλο ερώτημα, επικοινωνήστε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης τηλεφωνικά στο 2682050572 ή ηλεκτρονικά στο library_preveza@uoi.gr.

 

Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης Πρέβεζας
Οδηγίες για την κατάθεση πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο
Οδηγίες για τη μορφή και δομή πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών
Υπόδειγμα μορφοποίησης πτυχιακής εργασίας (αρχείο .doc)
Υπόδειγμα μορφοποίησης διπλωματικής εργασίας (αρχείο .doc)
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη Πρέβεζας
Τα μέλη ΔΕΠ, το ερευνητικό προσωπικό και οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη στα email library_preveza@uoi.gr και tsoli@uoi.gr (κ. Θεοδώρα Τσώλη) για παροχή εξειδικευμένη πληροφόρησης σχετικά με την αναζήτηση και εντοπισμό ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών για τη διεξαγωγή των μαθημάτων και την εκπόνηση εργασιών.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Χάρης ΝαξάκηςΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23992 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.