Έως 26 Ιουνίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΦΕΚ 3067/τ. Α’/31-07/2019).

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ταχυδρομικά έως 26 Ιουνίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και τα κριτήρια επιλογής από την αναλυτική προκήρυξη και τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26820 50550, 26820 50621, Πανεπιστημιούπολη Πρέβεζας, Ψαθάκι, 481 00 Πρέβεζα) και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (http://accfin.teiep.gr/master).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Χαρίλαος Ναξάκης ΚαθηγητήςΜιχάλης Μίχος
About Μιχάλης Μίχος 3373 Articles
Δημοσιογράφος (ΜΑ Επικοινωνία & Νέα Δημοσιογραφία) - Μέλος της ΕΣΠΗΤ (Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου), Αρχισυντάκτης του PrevezaToday.gr, Παρουσιάζει καθημερινά το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Prisma 91,6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.