Ενημέρωση για τις βεβαιώσεις κυκλοφορίας από το Σύλλογο ελεύθερων επαγγελματιών Λογιστών-Φοροτεχνικών Ν. Πρέβεζας

Ο Σύλλογος ελεύθερων επαγγελματιών Λογιστών-Φοροτεχνικών Ν. Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω ανακοίνωση:

Επειδή όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω των αλλεπάλληλων αλλαγών και ίσως την ασυνεννοησία μεταξύ Υπουργείων, παρατηρήθηκαν και στη περιφέρεια μας , αλλά και σε άλλες , πολλά περιστατικά όπου κατά τους ελέγχους από τα αρμόδια όργανα για τη μετακίνηση εργαζομένων ακόμη και επαγγελματιών, ζητήθηκε όχι η βεβαίωση τύπου Α αλλά το έντυπο από Εργάνη και επειδή δεχθήκαμε πολλά τηλέφωνα από πολίτες για το τι τελικά ισχύει , αναφέρουμε ότι ισχύουν και τα 2, όπως αυτό προκύπτει από την δημοσιευμένη απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 που δεν χρήζει παρερμηνειών και συγκεκριμένα από το Άρθρο 3 παρ.3 εδάφιο 1 και περίπτωση δ) σε συνδυασμό με την παρ.2 περιπτ. α) και ιβ) .

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.
(ΦΕΚ Β4899/6.11.2020)

………………………………………………………………………………..

Άρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας

…………………………………………………………………………………

  1. Από την εφαρμογή της παρ. 1 εξαιρούνται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.
    ………………………………………………………………………………..
    ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.

………………………………………………………………………………….

  1. Γιατην κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

……………………………………………………………………………………..

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma. gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α).

 

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΜιχάλης Μίχος
About Μιχάλης Μίχος 3369 Articles
Δημοσιογράφος (ΜΑ Επικοινωνία & Νέα Δημοσιογραφία) - Μέλος της ΕΣΠΗΤ (Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου), Αρχισυντάκτης του PrevezaToday.gr, Παρουσιάζει καθημερινά το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Prisma 91,6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.