Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας την Πέμπτη 16/06/16

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ, στο Καναλλάκι, την Πέμπτη 16 Ιουνίου   2016 και ώρα 18.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  ( 67 Ν.3852/10 & αρθρ. 163 Ν.3463/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:  Α.Δ.Σ για  έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014.

ΘΕΜΑ 2ο:  Α.Δ.Σ για έγκριση ισολογισμού διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα χρήσεως 2014.

ΘΕΜΑ 3ο:  Α.Δ.Σ για έγκριση σύνταξης έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα  της χρήσης 2014.

 

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ, στο Καναλλάκι, την Πέμπτη 16 Ιουνίου   2016 και ώρα 19.15 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, ανά  ένα, στα, ως κάτωθι, θέματα:

 

 

 • Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Σίσκας)
 • Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας «Λειτουργία και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Πάργας». ( Εισηγητής κ. Σπανός)
 • Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016. (Εισηγητής: κ. Σίσκας)
 • Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Εισηγητής: κ. Πασχοδήμας)
 • Έγκριση απολογισμών οικ. Ετών 2014-2015 του ΝΠ.ΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάργας».(Εισηγητής κ. Παδιώτης)
 • Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην ΔΚ. Πάργας. (Εισηγητής κ. Κόκκορης)
 • Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά Ν.Σ στην Τ. Κ. Βουβοποτάμου. (Εισηγητής κ. Κασκάνης)
 • Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά Φ.Δ στην Τ.Κ Βουβοποτάμου. (Εισηγητής κ. Κασκάνης)
 • Διακοπή σύμβασης μίσθωσης ακινήτου (Παιδική Χαρά στην Δ.Κ Καναλλακίου). (Εισηγητής κ. Σίσκας)
 • Εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων (αγροτεμάχια) στην Τ.Κ Βαλανιδορράχης, Αμμουδιάς, Μεσσοποτάμου. (Εισηγητής κ. Σίσκας)
 • Τροποποίηση αποφάσεως Δ.Σ για ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την Δ.Ε Πάργας. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 • Τροποποίηση της υπ’αριθμού 21/2016 Α.Δ.Σ.(Εισηγητής κ. Σίσκας)
 • Επιστροφή-διαγραφή και βεβαίωση ποσού, επί το ορθόν, του Ευαγγέλου Νικολάου του Ευαγγέλου, στην Δ.Κ Πάργας. (Εισηγητής κ. Σπανός)
 • Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Πάργας. (Εισηγητής κ. Σίσκας)
 • Σύσταση ΔΕΥΑ Πάργας. (Εισηγητής κ. Κασκάνης)
 • Διάθεση δημοτικού ακινήτου για την δημιουργία χώρου υποδοχής και παροχής πρώτων βοηθειών αδεσπότων. (Εισηγητής κ. Σίσκας)
 • Ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών Πάργας και Καναλακίου. (Εισηγητής κ. Σίσκας)
 • Τροποποίηση αποφάσεως Δ.Σ και μείωση μισθώματος DIGEA. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 • Ορισμός εκπροσώπων στην Γ.Σ της ETAWAM AE OTA. (Εισηγητής κ. Σίσκας)
 • Τροποποίηση Τ.Π 2016 της Τ.Κ Βουβοποτάμου. (Εισηγητής κ. Κασκάνης)
 • Αίτηση ανώνυμης τεχνικής εταιρείας «Δομική Άρτας « για παράταση είκοσι (20) ημερών για την ολοκλήρωση τεχνικού έργου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 • Άνοιγμα νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς. (Εισηγητής κ. Σίσκας)
 •  

   

  Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

   

  Σμπόνιας Νικόλαος

     Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24063 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.