Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων αναφορικά με την ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στα Ιωάννινα

Δύο σημαντικές θεματικές εκδηλώσεις για την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες διοργανώνονται από την Περιφέρεια Ηπείρου την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του έργου AdriGov, με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων από την Ελλάδα και τις χώρες των συνεργαζόμενων εταίρων.

Αναλυτικότερα, την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 το απόγευμα μεταξύ 15.00 και 17.00 θα πραγματοποιηθεί η 2η θεματική συνάντηση για την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες με τίτλο «Κοινός σχεδιασμός για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών σε επίπεδο μακροπεριφέρειας: νέες προκλήσεις και προοπτικές» με κύρια αντικείμενα:

  • τη στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου για τη γαλάζια ανάπτυξη και
  • την πρόταση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου στο πλαίσιο του έργου AdriGov

Εν συνεχεία, την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 το πρωί μεταξύ 10.00 με 13.00 θα λάβουν χώρα οι εργασίες του 2ου θεματικού εργαστηρίου για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών με κύριες θεματικές ενότητες:

  • τους Κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στη Μεσόγειο
  • την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες στην Περιφέρεια Ηπείρου
  • τις κοινές προκλήσεις για τους αλιείς και τους εμπλεκόμενους στην αλιευτική διαχείριση στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου
  • την περιφερειακή ανάπτυξη και τις υδατοκαλλιέργειες στη Θεσπρωτία

Και οι δύο εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα «Lord Byron» του ξενοδοχείου GRAND SERAI Congress and Spa στα Ιωάννινα και απευθύνονται σε εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες, φοιτητές και μεμονωμένα άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με τη γαλάζια ανάπτυξη, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου.

Λίγα λόγια για το έργο «ΑdriGov»

Το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/ «Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οικονομική, κοινωνική και θεσμική συνεργασία», Μέτρο 1.4. «Θεσμική συνεργασία» με συνολικό προϋπολογισμό τρία εκατομμύρια εκατό εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά (3.176.678,09€) και συγχρηματοδότησή από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας/ IPA (85%) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (15%).

Το έργο AdriGov αναμένεται  να συνεισφέρει σημαντικά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

  • την προώθηση της υιοθέτησης ενός καινοτόμου και συμμετοχικού επιχειρησιακού σχεδίου διακυβέρνησης για την Αδριατική, ικανό να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης για την περιοχή και
  • την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στους τομείς της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Ένταξης, αποβλέποντας στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών.

 

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου στις 15 Μαρτίου 2016 στα Ιωάννινα                                                           στο πλαίσιο του έργου AdriGov

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στη Συνέντευξη Τύπου που διοργανώνει η Περιφέρεια Ηπείρου για την παρουσίαση του έργου «AdriGov: Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής» την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα «Lord Byron» του ξενοδοχείου GRAND SERAI Congress and Spa στα Ιωάννινα.

 

Ενημερωτικά, το έργο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη Διακυβέρνηση της Αδριατικής»/ «Adriatic Governance Operational Plan» και ακρωνύμιο AdriGov υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Αδριατική» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Οικονομική, κοινωνική και θεσμική συνεργασία», Μέτρο 1.4. «Θεσμική συνεργασία» με συνολικό προϋπολογισμό τρία εκατομμύρια εκατό εβδομήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτά (3.176.678,09€) και συγχρηματοδότησή από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας/ IPA (85%) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (15%).

Το έργο AdriGov αναμένεται  να συνεισφέρει σημαντικά στην ενδυνάμωση της συνεργασίας Αδριατικής – Ιονίου θέτοντας δύο βασικούς στόχους:

  • την προώθηση της υιοθέτησης ενός καινοτόμου και συμμετοχικού επιχειρησιακού σχεδίου διακυβέρνησης για την Αδριατική, ικανό να λειτουργήσει ως ένα αποτελεσματικό μοντέλο διακυβέρνησης για την περιοχή και
  • την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης στους τομείς της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Ένταξης, αποβλέποντας στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων τοπικών και περιφερειακών αρχών.

 Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23990 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.