Αναφορά του Δικηγορικού Συλλόγου Πρέβεζας σχετικά με το θέμα του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας

Σχετικά με το θέμα που ανέκυψε από την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων Πρέβεζας και Φιλιππιάδας  και τη σύσταση του Υποκαταστήματος Πρέβεζας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου o Δικηγορικός Σύλλογος Πρέβεζας απέστειλε την παρακάτω αναφορά προς τον Αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.Κωστή Χατζηδάκη:

Κύριε Υπουργέ,

Το τελευταίο διάστημα, είμαστε μάρτυρες ενός καταιγισμού ανακοινώσεων, δημοσιευμάτων, κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων από το Δικηγορικό Σύλλογο Άρτας και μέρους εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης και φορέων, αναφορικά με το θέμα της καταργήσεως των Υποθηκοφυλακείων Φιλιππιάδας και Πρέβεζας και της δημιουργίας του Υποκαταστήματος Πρέβεζας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου .

Είναι γεγονός, ότι καταβάλαμε συνειδητά μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το θέμα με την αρμόζουσα ψυχραιμία και νηφαλιότητα, ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται για μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο γειτονικών Δικηγορικών Συλλόγων, όμως λόγω της σιωπής μας, η οποία προφανώς εκλήφθηκε ως «αδυναμία» ή «αδιαφορία», το θέμα διογκώθηκε.

Σπεύδουμε να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξ αρχής, ότι δεν έχουμε καμμία απολύτως πρόθεση αντιπαραθέσεως με τους αγαπητούς/ες συναδέλφους μας του όμορου Συλλόγου της Άρτας ότι εμείς τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα συντεχνιακά, είμαστε όμως υποχρεωμένοι, να επισημάνουμε τα εξής σημαντικά:

Η συγχώνευση αυτή, διότι περί αυτού πρόκειται, έλαβε χώρα κατά ρητή πρόβλεψη του Νόμου 4512/2018,βάσει του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 88/5/21-11-2019 απόφαση του ΝΠ Ελληνικό Κτηματολόγιο (ΦΕΚ 4443/3-12-2019 τ.Β’).

Ειδικότερα, καταργήθηκε το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Φιλιππιάδας, όπως και το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πρέβεζας και συστάθηκε το Υποκατάστημα Πρέβεζας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, κατά το άρθρο 15 με έδρα την Πρέβεζα, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας των καταργούμενων ειδικών άμισθων Υποθηκοφυλακείων Φιλιππιάδας και Πρέβεζας. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Πρέβεζας ορίσθηκε η 17-12-2019 ημέρα Τρίτη.

Επομένως, δεν πρόκειται για μεταφορά και υπαγωγή του Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας, όπως αβάσιμα υποστηρίζεται.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο Νομοθέτης έλαβε υπόψη την Διοικητική Διαίρεση της χώρας, την λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων κατά Περιφέρεια και Υποκαταστημάτων κατά Νομό.

Ασφαλώς τα αντίστοιχα Υποκαταστήματα δεν είναι νοητό παρά να εδρεύουν στην έδρα κάθε Νομού. Σημειώνεται ότι η ίδια διάρθρωση υπάρχει κατά Περιφερειακή Ενότητα στην Δ.Ο.Υ. , στην Αστυνομία στα Κέντρα Υγείας, στην Δημόσια Εκπαίδευση και εν γένει στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στα πλαίσια λοιπόν της εφαρμογής του Νόμου αυτού, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του, συστάθηκαν Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα στην χώρα βάσει αυτής ακριβώς της Διοικητικής διαίρεσης με την οποία είναι διαρθρωμένες όλες οι Κρατικές και μη Υπηρεσίες.

Πρόκειται, δηλαδή περί διοικητικής πράξεως, ανήκουσας στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ουδεμία σχέση έχει με τα όρια των δικαστικών περιφερειών (περιφέρεια Πρωτοδικείων – Εφετείων) και την δικαιοδοσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στο Νόμο δεν αναφέρονται πουθενά οι δικαστικές περιφέρειες, ούτε φυσικά λαμβάνονται υπ’ όψη.

Όλα τα υπόλοιπα Υποθηκοφυλακεία, προβλέπεται να συγχωνευθούν – συνενωθούν σταδιακά στα Υποκαταστήματα και στα Κτηματολογικά Γραφεία, όπως ορίζει ο νόμος 4512/2018 ο οποίος ήταν γνωστός σε όλους μας από την ψήφισή του και ο οποίος υλοποιείται, ορθά κατά την άποψη μας.

Η διοικητική περιοχή του πρώην Δήμου Φιλιππιάδας, περιλαμβάνεται στο Νομό Πρέβεζας και στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Εάν διάφορα συμφέροντα και ισχυρές πιέσεις στο απώτατο παρελθόν, δεν προσάρτησαν την περιοχή αυτή δικαστικά και δεν την υπήγαγαν στη δικαιοδοσία του Πρωτοδικείου Πρέβεζας, αλλά την άφησαν να υπάγεται στην δικαστική περιφέρεια της Άρτας, όπως επίσης συνέβη και με την υπαγωγή εδαφικού τμήματος του νομού Αιτωλοακαρνανίας στην δικαστική περιφέρεια της Άρτας, σε επίπεδο Πρωτοδικείου (περιοχή Μενιδίου, Φλωριάδος), αυτό δεν αναιρεί την υπαγωγή της περιοχής αυτής στα διοικητικά όρια της Πρέβεζας.

Είναι λοιπόν φυσικό και απόλυτα νόμιμο η ψηφιακή ολοκλήρωση του Κτηματολογίου να λάβει χώρα με έδρα την Πρέβεζα (έδρα Νομού).

Προς τούτο συνηγορούν όλα και όχι το πολιτικό ή το επαγγελματικό συμφέρον των παραγόντων και των επαγγελματιών Άρτας ή Πρέβεζας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πρέβεζας, θεωρεί ότι οποιαδήποτε αντίθετη ενέργεια ανατρέπει ακόμη και την χωρική –διοικητική διάταξη της χώρας.

Εάν η ψηφιακή ολοκλήρωση λάβει χώρα στην Άρτα, όπως διατείνονται κάποιοι, σύμφωνα με την πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, τούτο θα σημάνει και την υπαγωγή του Υποκαταστήματος Πρέβεζας (ως Κτηματολογικό Γραφείο πλέον ) στο Υποκατάστημα Άρτας, αφού με απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου, τα πρώην ειδικά άμισθα Υποθηκοφυλακεία Πρέβεζας και Φιλιππιάδας καταργήθηκαν και λειτουργεί πλέον το Υποκατάστημα Πρέβεζας (έδρα του Νομού) του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου, στο οποίο περιλαμβάνεται και η περιοχή του πρώην ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας, όπως προαναφέρεται.

Λέχθηκε το επιχείρημα, ότι δήθεν θα είναι δυσχερής ο έλεγχος και η εποπτεία από την Εισαγγελική Αρχή, όμως τα Κτηματολογικά Γραφεία, ως γνωστόν υπάγονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δεν εποπτεύονται πλέον από τους Εισαγγελείς.

Λέχθηκε επίσης το επιχείρημα, ότι δήθεν θα υπάρχει ταλαιπωρία για τους πολίτες λόγω της μεγάλης απόστασης από την Πρέβεζα, όμως, εάν υιοθετηθεί το σκεπτικό αυτό, τότε με την ίδια δικαιολογία, θεωρητικά πάντα μιλώντας, η περιοχή της Βόνιτσας –Αιτωλοακαρνανίας, η οποία απέχει μόλις 15 χλμ. από την Πρέβεζα, θα πρέπει να υπαχθεί στην Περιφέρεια της Πρέβεζας, αφού αποκοπεί από την εδαφική περιφέρεια της Αιτωλοακαρνανίας .

Η διοικητική διαίρεση της χώρας προβλέπει όρια συγκεκριμένα και καθορισμένα ανά Περιφέρεια ( Νομούς) και είναι εύλογο και απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχουν περιοχές άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο απομακρυσμένες από την έδρα. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την κατάργησή τους και την αναίρεση της σημασίας τους.

Θα πρέπει δε να σημειωθεί, ότι ο τρόπος πληρωμής έχει αλλάξει και απαγορεύεται πλέον κάθε εγχρήματη συναλλαγή στα κατά τόπους Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα αυτών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πολίτης απαιτείται να επισκεφθεί εκ νέου το κάθε Υποκατάστημα για την λήψη των εγγράφων που ζήτησε, για όποιες συναλλαγές δεν ολοκληρώνονται την ίδια ημέρα, όπως και μέχρι τώρα ίσχυε ή όταν δεν δύναται να πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας .Όμως αυτό συμβαίνει πλέον παντού σε όλα τα Κτηματολογικά Γραφεία της χώρας και στα Υποκαταστήματά τους μετά την ισχύ του Νόμου και τούτο, διότι η πληρωμή μέσω τραπεζών εμφανίζεται στο σύστημα του Κτηματολογίου την επόμενη ημέρα, μόνο εάν πληρωθεί η εργασία μέσω τραπεζών με ταυτότητα οφειλής .

Πράγματι πρόκειται σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις ,για μια ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση εξυπηρετούνται είτε από συναδέλφους Δικηγόρους είτε από τρίτους, η οποία θα τερματισθεί στο μέλλον, όταν θα εφαρμοστεί στην πράξη η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και όλα θα γίνονται από απόσταση. Πρόκειται λοιπόν περί ενός μεταβατικού σταδίου, που δεν θα πρέπει να εμποδίσει την ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Το θέμα των χιλιομετρικών αποστάσεων, αδίκως τραγικοποιήθηκε και διογκώθηκε τόσο πολύ, δεδομένου, ότι αυτές σήμερα έχουν ελαχιστοποιηθεί λόγω της βελτίωσης των υποδομών και της δυνατότητας των πολιτών να μεταβαίνουν με ευκολία στην έδρα του κάθε Νομού.

Τα διοικητικά όρια, δεν είναι συμβολικά ούτε ενδεικτικά και η σημασία τους δεν είναι δυνατόν ν΄αναιρείται και να τροποποιούνται αυτά κατά τα εκάστοτε συμφέροντα.

Επισημαίνουμε σε αυτούς που διαφωνούν, ότι επίκειται και η συγχώνευση του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσπρωτικού με το Υπ/μα του Κτηματολογίου στην έδρα του Νομού (Πρέβεζα) η περιφέρεια του οποίου (Θεσπρωτικού) αποτελεί τμήμα του Δήμου Ζηρού με έδρα την Φιλιππιάδα. Κατά συνέπεια η με οποιοδήποτε τρόπο απόσπαση του πρώην Υποθηκοφυλακείου Φιλιππιάδας από το Υποκατάστημα του Νομού θα κατακερμάτιζε τα κτηματολογικά στοιχεία του ίδιου του Δήμου σε δύο διαφορετικά Υποκαταστήματα.

Θεωρούμε ότι η ενοποίηση των Κτηματολογικών Γραφείων και η λειτουργία τους ως ενιαίο Υποκατάστημα στην έδρα του Νομού, εναρμονίζεται προς τις σύγχρονες αντιλήψεις της διαρθρώσεως της Διοικήσεως, των Δημοσίων και λοιπών Υπηρεσιών, αντιλήψεις οι οποίες κυριαρχούν από ετών και στη διάρθρωση της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοικήσεως (Καποδίστριας, Καλλικράτης κ.ο.κ.)

Η θέση που εξέφρασε ο κ. Περιφερειάρχης Ηπείρου (εσπευσμένα θεωρούμε) οδηγεί άμεσα σε κατακερματισμό του Νομού.

Ο κ.Περιφερειάρχης Ηπείρου, εσφαλμένα παρενέβη αποστέλλοντας επιστολή στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, υιοθετώντας τις απόψεις του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, λαμβάνοντας θέση υπέρ αυτών, αγνοώντας προφανώς τις προβλέψεις του ίδιου του Νόμου και το γεγονός, ότι στην Περιφέρεια Ηπείρου ανήκει και η Περιφέρεια της Πρέβεζας, από τους φορείς της οποίας θα έπρεπε να ζητήσει τις απόψεις τους.

Ως Δικηγορικός Σύλλογος Πρέβεζας, θεωρούμε, ότι η μονομερής ενέργειά του αυτή ήταν άστοχη και αναμένουμε την ανάκλησή της .

Εισερχόμαστε σε μία νέα εποχή, χωρίς να διερευνούμε το παρελθόν και το τι συνέβη προπολεμικά, αυτή της ψηφιακής κοινωνίας, στην οποία δεν υπάρχουν αποστάσεις, ούτε χωρούν τοπικά μικροσυμφέροντα, πολύ δε περισσότερο, όταν η εξυπηρέτηση του πολίτη θα είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Έχουμε να κάνουμε με μία μεταρρύθμιση, μία βαθιά τομή με την οποία το Κράτος αποσκοπεί στην διασφάλιση της αξιοπιστίας, δημοσιότητας και διαθεσιμότητας των χωρικών και νομικών δεδομένων που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία, καθώς και στην διασφάλιση της δημόσιας πίστης και ασφάλειας των συναλλαγών σε σχέση με αυτή.

Σε αυτά, θα πρέπει και εμείς οι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, να σταθούμε αρωγοί στις όποιες προσπάθειες της Πολιτείας, αποβλέπουν στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος .

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                    Ο Γραμματέας

Θωμάς Γεωργίου Γεώργιος ΠαπαδημητρίουΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 24056 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.