Αιτήσεις για παραχώρηση χρήσης σχολικών γυμναστηρίων- αιθουσών πολλαπλής χρήσης του Δήμου Πρέβεζας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι με την 157/2020  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Παραχώρησης Χρήσης Σχολικών Γυμναστηρίων-Αιθουσών Πολλαπλής Χρήσης-Αιθουσών Εκδηλώσεων-Σχολικών Χώρων Γενικά του Δήμου Πρέβεζας. 

 

Η κατάθεση των αιτήσεων των φορέων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν σχολικούς χώρους για το ερχόμενο σχολικό έτος 2020-21  γίνεται μόνο ηλεκτρονικά έως μέχρι 31-7-2020 στο παρακάτω e-mail:

 

[email protected]

 

Ο Κανονισμός Παραχώρησης καθώς και φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται πρέπει να αναφέρονται στην αίτηση. Η αποστολή τους   γίνεται  σε κλειστό φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Δήμος Πρέβεζας

Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 Ελ.Βενιζέλου και Μπαχούμη 1                                  

  ΤΚ 48100 Πρέβεζα 

 

 Ο αιτών φορέας θα πρέπει να αποδεικνύει τη νόμιμη λειτουργία του και το είδος της δράσης του και να προκύπτουν, δι’ εγγράφων, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Εφόσον πρόκειται για σωματείο θα πρέπει να προσκομίζεται:

1) αντίγραφο του Καταστατικού του μαζί με τυχόν τροποποιήσεις αυτού

2) απόσπασμα πρακτικών από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναφέρονται, ειδικότερα, τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σωματείο

3) βεβαίωση εγγραφής στα σχετικά βιβλία σωματείων 

4) βεβαίωση του Α.Φ.Μ.

 

Για τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να προσκομίζεται, πλέον των ανωτέρω, βεβαίωση εγγραφής στην αρμόδια, ανάλογα με το άθλημα, Ομοσπονδία. Σε περίπτωση που ο αιτών – φορέας είναι αθλητική – κινητική ομάδα εργαζομένων, ήτοι ελεύθερη ομάδα που δε συμμετέχει σε αθλητικό σωματείο, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο ή φορέα του Δημοσίου. 

 

   Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

        Αθηνά ΚωνσταντάκηΜιχάλης Μίχος
About Μιχάλης Μίχος 3058 Articles
Δημοσιογράφος (ΜΑ Επικοινωνία & Νέα Δημοσιογραφία) - Μέλος της ΕΣΠΗΤ (Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου), Αρχισυντάκτης του PrevezaToday.gr, Παρουσιάζει καθημερινά το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Prisma 91,6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.