Τι είναι το Α‘ ΤΕΣΤ – Της Ροδάνθης Σωτηροπούλου

Η έναρξη της σχολικής φοίτησης αποτελεί βασικό αναπτυξιακό ορόσημο που σηματοδοτεί όχι μόνο την ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών μας, αλλά και τη γενικότερη επιτυχίας τους στη ζωή.

Για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ελέγχουμε με αντικειμενικό και ασφαλή τρόπο την σχολική ετοιμότητα και επάρκεια των παιδιών μας πριν αρχίσουν το σχολείο ώστε να αναγνωρίζουμε έγκαιρα εκείνα τα παιδιά που δεν είναι ακόμα έτοιμα να αρχίσουν το σχολείο και να προλαβαίνουμε την εκδήλωση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών.

Μέσα από αυτή την προσπάθεια, δημιουργήθηκε το Α’ΤΕΣΤ. Είναι το πρώτο ελληνικό τεστ για παιδιά προσχολικήςηλικίας και νηπίων. Μελετήθηκε, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε από τον κ. Στέλιο Μαντούδη, Αναπτυξιακό Eργοθεραπευτή. Πρόκειται για ένα Ανιχνευτικό Τεστ το οποίο εντοπίζει έγκαιρα τις μαθησιακές δυσκολίες. Είναι ένα απλό, ευχάριστο και σύντομο Προληπτικό Τεστ που απευθύνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, τα οποία θα πάνε στην Α’ τάξη Δημοτικού, την επόμενη χρονιά.

Το τεστ Σχολικής Ετοιμότητας περιλαμβάνει τα εξής μέρη:
• Α’ μέρος: Η Σχολική Ετοιμότητα κριτική ικανότητα (κρίση), γλωσσικές αναλογίες, αφαιρετική σκέψη (μαθηματικά), οπτικοκινητικός συντονισμός (γραφή), οπτική αντίληψη (ανάγνωση), αδρή κινητικότητα (γυμναστική), ακολουθίες (γραπτή έκφραση)

Πρόκειται για δύο συμπληρωματικές κλίμακες: • Υπερκινητικότητα- διάσπαση προσοχής: • Συμπεριφορά κατά την εξέταση

Υπερκινητικότητα-διάσπαση προσοχής: Στην αξιολόγηση της συγκέντρωσης προσοχής συγκεντρώνονται πληροφορίες, από τον γονέα, σχετικά με το επίπεδο συγκέντρωσης προσοχής και κινητικότητας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται στον χώρο του σχολείου, μόνος του ή με άλλους συμμαθητές.

Συμπεριφορά κατά την εξέταση:

Κατά τη διάρκεια της χορήγησης της δοκιμασίας και της συνεργασίας με το παιδί παρατηρούνται χαρακτηριστικά όπως εάν είναι ευδιάθετος, ήσυχος, εάν συνεργάστηκε με προθυμία και αν δουλεύει γρήγορα και μεθοδικά. Οι αναπτυξιακές ικανότητες των παιδιών συχνά αναπτύσσονται με διαφορετικό ρυθμό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό ένα παιδί να εμφανίζει τομείς με πιο ανεπτυγμένες ικανότητες, αλλά και τομείς με λιγότερο ανεπτυγμένες, για την ηλικία του. Για αυτό τον λόγο τα αποτελέσματα του Α’ΤΕΣΤ μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες για να προετοιμάσουμε καλύτερα τα παιδιά μας προτού πάνε στο σχολείο.

Τι αξιολογεί η σχολική ετοιμότητα; Κάθε μέρος αξιολογεί μια διαφορετική πλευρά και όλες μαζί εκφράζουν αυτό που αποκαλούμε σχολική ετοιμότητα του παιδιού. Ο κ. Μαντούδης, ξεκινάει από την άποψη ότι η μαθησιακή ικανότητα δεν είναι μία μόνιμη ικανότητα, αλλά μια σύνθετη λειτουργία συναποτελούμενη από πολλές επιμέρους ικανότητες. Θα πρέπει λοιπόν το τεστ να περιλαμβάνει επιμέρους κλίμακες που θα αξιολογήσουν αυτές τις πολλές και διαφορετικές δεξιότητες, οι οποίες όλες μαζί θα μας δείχνουν την ικανότητα του παιδιού να παρακολουθεί το σχολικό πρόγραμμα με επιτυχία. Kατά πόσο το παιδί έχει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα που χρειάζεται να παρακολουθήσει με επιτυχία και χωρίς δυσκολίες το Δημοτικό Σχολείο.

Πότε μπορώ να κάνω το ΑΤΕΣΤ; Ιδανικός χρόνος θεωρείται ο Μάρτιος, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύντομης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε παιδιά που πιθανόν να χρειάζονται καλύτερη προετοιμασία. Με το Α’ΤΕΣΤ, μπορούμε να εντοπίσουμε πρώιμα ανησυχητικά σημασία μαθησιακών δυσκολιών (δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσλεξία κ.α.), οι οποίες είναι δυνατόν να οφείλονται σε αδιάγνωστες δυσκολίες στην ομιλία, στη σύνθετη και συγκριτική σκέψη, στη γραφή, στην προσοχή και στη συμπεριφορά. Καταστάσεις δηλαδή, που μπορούν να προληφθούν εάν οι γονείς είχαν την κατάλληλη ενημέρωση και η διάγνωση τους είχε γίνει έγκαιρα.

Αποτελέσματα του ΑΤΕΣΤ: Κάθε παιδί που εξετάζεται με την ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας Α’ΤΕΣΤ, του χορηγείται η αναφορά απολεσμάτων. Πρόκειται για μία τρισέλιδη αναφορά που καταγράφοντε όλες οι ικανότητες του παιδιού, ανά τομέα. Με αυτό τον τρόπο οι γονείς μπορούν να διαπιστώσουν σε ποιές ικανότητες ένα παιδί είναι στα φυσιολογικά όρια για την ηλικία του, σε ποιες μπορεί να χρειάζεται καλύτερη προετοιμασία και σε ποιες ίσως χρειάζεται να παραπεμφεί σε κάποιον Ειδικό, προκειμένου να τους καθοδηγήσει για το τι πρέπει να κάνουν.

Για να είστε σίγουροι οτι το παιδί σας εξετάστηκε στη σχολική ετοιμότητα του Α’ΤΕΣΤ:

Η βαθμολόγηση γίνεται αυτόματα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, γεγονός που εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα του αποτελέσματος. Οι γονείς είναι απολύτως βέβαιοι οτι έγινε το Α’ΤΕΣΤ στο παιδί τους, μόνοόταν παραλάβουν την αυτοματοποιημένη αναφορά, στο τέλος της εξέτασης. Τα αποτελέσματα πιστοποιούνται πάντα με την έγγραφη αναφορά και είναι έγκυρα.

Η δημιουργία του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών του Α’ ΤΕΣΤ, σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η αμφίδρομη και συνεχής επαφή μαζί τους, μας δίνουν τη δυνατότητα να διατηρούμε υψηλή ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και παράλληλα να μελετάμε την εξέλιξη και τη βελτίωση του. Η δοκιμασία χορηγείται αποκλειστικά από τους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες του Α’ΤΕΣΤ οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στον τρόπο χορήγησής του. Για περισσότερες πληροφορίες και ανάλογα με την περιοχή κατοικίας σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο παρακάτω link www.atest.gr/synergates.htm

Η Συμβουλή του Ειδικού: Η σχολική επιτυχία του παιδιού δεν αφορά μόνο την μαθησιακή του προετοιμασία (σχολική ετοιμότητα του παιδιού) αλλά και την σχολική ετοιμότητα της οικογένειας η οποία πρέπει να το υποστηρίξει. Δηλαδή, να βρίσκεται δίπλα του, να δίνει κίνητρα για μάθηση καθώς και να το βοηθάει. Τέλος, πρέπει και το σχολείο να είναι έτοιμο, παρέχοντας στο παιδί αλλά και στην οικογένεια υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να μπορέσει να δώσει φροντίδα σε όλους, σε εκείνα που μπορούν να αποδώσουν αλλά και σε εκείνα που μπορεί να παρουσιάσουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σκοπός του Α’ΤΕΣΤ δεν είναι να αποτρέψει την έναρξη φοίτησης κάθε παιδιού από το σχολείο αλλά αντίθετα να συμβάλλει θετικά στην καλύτερη προετοιμασία τους.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ

Λογοθεραπεύτρια
Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Α’ ΤΕΣΤ

Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23850 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.