Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δ. Πρέβεζας την Τετάρτη 26/04/17 – Δείτε αναλυτικά τα 40 θέματα προς συνεδρίαση

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 26/4/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας από 12/6/2013 έως 21/3/2017.
2. Έγκριση ισολογισμού απογραφής έναρξης 12/6/2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 47/2017 Απόφασή του.
3. Έγκριση ισολογισμού έτους 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 48/2017 Απόφασή του.
4. Έγκριση ισολογισμού έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 49/2017 Απόφασή του.
5. Έγκριση ισολογισμού έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 50/2017 Απόφασή του.
6. Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 51/2017 Απόφασή του.
7. Έγκριση ισολογισμού απογραφής έναρξης 12/6/2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και σύμφωνα με την αριθμ. 60/2017 Απόφασή του.
8. Έγκριση ισολογισμού έτους 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και σύμφωνα με την αριθμ. 61/2017 Απόφασή του.
9. Έγκριση ισολογισμού έτους 2014 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και σύμφωνα με την αριθμ. 62/2017 Απόφασή του.
10. Έγκριση ισολογισμού έτους 2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας,ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και σύμφωνα με την αριθμ. 63/2017 Απόφασή του .
11. Έγκριση ισολογισμού έτους 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και σύμφωνα με την αριθμ. 64/2017 Απόφασή του.
12. Έγκριση της αριθ. Αποφ. 2/2017 της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας με θέμα:{ Εξέταση της αριθ. 191/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα του άρθρου 11 για την Σύσταση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας}.
13. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών Δ/νσης Αγροτικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, καθαριότητας & πρασίνου για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016.
14. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18, μηνός Μαρτίου 2017.
15. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας:{Καθαρισμός πρανών δρόμων και Δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα Δ.Ε. Πρέβεζας}.
16. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Πρέβεζας για την παγκόσμια ημέρα χορού στις 29-30/4/2017 με συμμετοχή του Αρχείου Ελληνικού Χορού ,τοπικών συλλόγων και σχολών χορού.
17. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας, στο 2ο Φόρουμ για τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR) που θα πραγματοποιηθιεί στα Γιάννενα 11-12 Μαΐου 2017.
18. Έγκριση διοργάνωσης εκδρομής του ΚΑΠΗ στην Κορυτσά Αλβανίας.
19. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στις 18-5-2017 στο ΚΑΠΗ.
20. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης με τους καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » με τίτλο εκδήλωσης ΒΡΑΔΙΑ ΟΠΕΡΑΣ , έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
21. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 15oυ PREVEZA JAZZ FESTIVAL στις
26, 27 και 28 Μαΐου έτους 2017 και Διάθεση Πίστωσης.
22. Έγκριση επιχορήγησης του Εξ/κου Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ν.Σαμψούντας “Η ΑΜΙΣΟΣ” για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την 98η Επέτειο Εθνικής Μνήμης από την Γενοκτονία των Ποντίων από τους Τούρκους , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης.
23. Έγκριση συνδιοργάνωσης θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2017 σε συνεργασία με την “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧ. ΣΠΑΡΤΙΩΤΗΣ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία εικαστικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Μ.Κ.Ο)που εδρεύει στην Πρέβεζα.
24. Εξέταση ίδρυσης νέας δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Πρέβεζας σε κτίριο του ΚΦΙΑ στην περιοχή Νεοχωρίου Πρέβεζας -αποδοχή παραχώρησης.
25. Εξέταση αίτησης γονέων των μαθητών του 1ου 2/θ Νηπ/γείου Πρέβεζας για επίστρωση αύλειου χώρου με χλοοτάπητα μέσω δωρεάν επιχορήγησης από χορηγούς.
26. Εξέταση αίτησης για τοποθέτηση <ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ> ,σε κοινόχρηστο χώρο στην πλατεία της παραλίας Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου: {Σ016 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ Β΄ΦΑΣΗ}.
28. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: {ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΡΕΥΜΑΤΙΑ – ΜΥΛΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ}.
29. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: {ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ}, του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ έως την 30-06-2017.
30. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
31. Έγκριση διαγραφής ποσών λογαριασμών τελών ύδρευσης.
32. Τροποποίηση της αριθμ. 504/2016 Α.Δ.Σ. , ως προς την καταβολή τέλους κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017, σύμφωνα με την αριθμ. 287/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμου Πρέβεζας.
33. Έγκριση της αριθμ. 35/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παράταση χρόνου υποβολής αιτήσεων για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2017.
34. Έγκριση μεταφοράς χρηματοδότησης για την αναπλήρωση των τακτικών εσόδων.
35. Έγκριση της αριθμ. 46/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017.
36. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας , οικ. Έτους 2017.
37. Ανανέωση άδειας Παραγωγού – Πωλητή Λαϊκών Αγορών ( κ. Κατωπόδη).
38. Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
39. Έγκριση μετακίνησης για συμμετοχή σε Δ.Σ. του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ.
40. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και λοιπών Αιρετών , για Υπηρεσία εκτός έδρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23925 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.