Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δ. Πρέβεζας αύριο Τετάρτη 31/05/17

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 31/5/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Απολογισμός θητείας ως Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του κ. Σαραμπασίνα Παύλου.
2. Συζήτηση – ενημέρωση για τις παιδικές χαρές Δήμου Πρέβεζας.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για στήριξη των συμβασιούχων στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Πρέβεζας.
4. Έγκριση ονοματοδοσίας πλατείας στη Δ.Ε. Πρέβεζας .
5. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2017 (Β΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας .
6. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, σχολική περιουσία, Τοπικής Κοινότητας Καμαρίνας, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
7. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση “Πόρος Διαβάτη”, Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
8. Έγκριση εκμίσθωσης 30,00 τ.μ. τμήματος αιγιαλού, Τοπικής Κοινότητας Βράχου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
9. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση “ΜΟΛΑ”, Τοπικής Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
10. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Αναψυκτήριο» στο δασσύλιο του Αγ. Βαρνάβα, Τοπικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
11. Έγκριση εκμίσθωσης αιγιαλού και παραλίας στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση “ΜΠΕΛΑΚΟΥΚΙΑ”Τ.Κ. Ωρωπού, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας για εγκατάσταση ασύρματου κόμβου.
13. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών ( κ. Κατσανός).
14. Ανανέωση άδειας Παραγωγού -Πωλητή Λαϊκών Αγορών ( κα. Κατωγιάννη).
15. Δωρεά παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
16. Έγκριση δαπάνης, Μελέτης παροχής υπηρεσιών ιατρού στο ΚΑΠΗ.
17. Έγκριση δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου και Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας , για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.
18. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18, μηνός Απριλίου 2017.
19. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας, μηνός Απριλίου 2017.
20. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2017) .
21. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2017.
22. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας , οικονομικού έτους 2016.
23. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ευγηρίας Ίδρυμα της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης.
24. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας.
25. Αποδοχή Ένταξης της Πράξης «Εξοπλισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 23,215.28 €, με Κωδικό ΟΠΣ 5004228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».
26. Έγκριση της αριθμ. 18/2017 απόφασης της ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π, περί καθορισμού τροφείων για τους Παιδικούς σταθμούς της, για το έτος2017.
27. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017.
28. Πρόταση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΝΟΛΙΘΙΟΥ ΤΚ ΜΥΤΙΚΑ» .
29. Εξέταση αίτησης Μυριούνη Γεώργιου για κατασκευή κρασπέδων και τοποθέτηση ιστών φωτισμού.
30. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε (ΤΕΛΙΚΟΥ-ΜΕΙΩΤΙΚΟΥ) του έργου:{Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ Θεσπρωτικού}.
31. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) , και της Αιτιολογικής Έκθεσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
32. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΕΛ ΛΟΥΡΟΥ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ».
33. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ» ΛΟΓΩ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ.
34. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης«Εργασίες πυροπροστασίας Δήμου Πρέβεζας (ΔΕ Πρέβεζας, ΔΕ Λούρου, ΔΕ Ζαλόγγου)».
35. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα Δ.Ε. Ζαλόγγου».
36. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός Δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα Δ.Ε. Λούρου».
37. Γνωμοδότηση για την χωροθέτηση του Αλιευτικού Καταφυγίου Λυγιάς Πρέβεζας.
38. Εκμίσθωση δημοτικού θερινού Κινηματογράφου στη θέση «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ», Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
39. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2017.
40. Έγκριση διαγραφής ποσών λογαριασμών τελών ύδρευσης.
41. Έγκριση διαγραφής κι επαναβεβαίωσης χρεώσεων οφειλετών από πρόστιμα ΚΟΚ.
42. Έγκριση διαγραφής προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης σύμφωνα με τον Ν.4178/13.
43. Αντικατάσταση τακτικών μελών της πλειοψηφίας, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πρέβεζας.
44. Έγκριση Συμμετοχής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2017», έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
45. Έγκριση της προμήθειας 28 βιβλίων με τίτλο « Ιστορικές Στιγμές – HISTORICAL HIGHLIGHTS» του Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων «Δωδεκάδα-Duzelage».
46. Εξέταση οικονομικής ενίσχυσης Συλλόγων Πρέβεζας για την διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας.
47. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης 5ο Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής για όλους ,δαπάνης και διάθεσης Πίστωσης.
48. Έγκριση Συνδιοργάνωσης Εκδήλωσης του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ », με την Εταιρεία Πολιτισμού «ΕΛΛΟΠΙΑ» με τίτλο 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ .
49. Έγκριση για συνδιοργάνωση του 2oυ Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο με την ΕΦΕ και την υποστήριξης του παραρτήματος Πρέβεζας και Διάθεση Πίστωσης για την συνδιοργάνωση.
50. Έγκριση δαπάνης για την συνδρομή του Δήμου Πρέβεζας στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας.
51. Έγκριση προμηθειών εποπτικού –εκπαιδευτικού υλικού και ειδών ιματισμού για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας.
52. Απαλλαγή μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» από την καταβολή διδάκτρων και λοιπών δικαιωμάτων για το σχολικό έτος 2016-2017.
53. Παραχώρηση αίθουσας Ελαφράς Λυόμενης Προκατασκευής στον Δήμο Πρέβεζας.
54. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας.
55. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων “ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ FESTIVAL 2017 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ .
56. Έγκριση πραγματοποίησης ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας, δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
57. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή του γάλακτος των εργαζομένων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23992 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.