Στέργιος Γιαννάκης: Ερώτηση με θέμα «Κορεσμός του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην Ήπειρο αποκλείει τους αγρότες από το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες αγρότες/κτηνοτρόφοι, είναι το ενεργειακό κόστος κατά την παραγωγή. Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α 2014-2020 που σχεδιάστηκε και κατατέθηκε επί Κυβερνήσεως ΝΔ υπάγεται και ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering). Μέσω του net metering τους παρέχεται η δυνατότητα να παράγουν την ενέργειά τους, να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να ελαχιστοποιήσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.

Για την ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα (και τη λήψη της επιδότησης) απαιτείται η διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Σήμερα, στην Ήπειρο, δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή διότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ισχύος στους μετασχηματιστές 1 και 2 του υποσταθμού Υψηλής Τάσης προς Μέση Τάση (ΥΤ/ΜΤ) Αράχθου, καθώς επίσης και του μετασχηματιστή 1 του Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ Λούρου. Επιπλέον, η ύπαρξη περιθωρίου ισχύος σε επίπεδο υποσταθμών, δεν συνεπάγεται αυτόματά τη δυνατότητα σύνδεσης, δεδομένου ότι ενδέχεται να υπεισέρχονται και άλλοι τεχνικοί περιορισμοί και κυρίως περιορισμοί γραμμών μέσης τάσης. Για παράδειγμα, από τις 12 γραμμές που διαθέτει ο Υποσταθμός ΥΤ/ΜΤ Αράχθου, οι 2 είναι κορεσμένες.

Η αδυναμία σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, ισοδυναμεί με απώλεια κοινοτικών κονδυλίων, ελλοχεύει κινδύνους ως προς το ύψος των μελλοντικών ποσών που θα αποδοθούν στη Χώρα μας και πλήττει την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών. Η Ήπειρος, συγκαταλέγεται όχι μόνο ανάμεσα στις φτωχότερες περιφέρειες της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρωζώνης σύμφωνα με τα νέα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat[1]. Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα αποτελέσει σημαντική ελάφρυνση για τους αγρότες, θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον πρωτογενή τομέα της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας. Δεδομένου ότι οι αδυναμίες του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ έχουν αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των αγροτών της Ηπείρου, ερωτάστε κύριοι Υπουργοί:

  • Έχετε μεριμνήσει ώστε οι παραγωγοί της Ηπείρου να ευεργετηθούν άμεσα από τα οφέλη του netmetering;
  • Κατά πόσο είναι εφικτή η δυνατότητα διασύνδεσης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με ΑΠΕ στην υπόλοιπη Ελλάδα;
  • Προτίθεστε να προχωρήσετε στην αναβάθμιση των Υποσταθμών Αράχθου, Λούρου καθώς και των γραμμών μέσης τάσης; Εάν ναι πως θα καλυφθεί το κόστος;

[1]Η Ηπειρος ανήκει στις 21 Περιφέρειες της ευρωζώνης που έχουν μικρότερο από το μισό του μέσου

ΑΕΠ των 28 χωρών της ΕΕ, επίσημα στοιχεία Eurostat (report: 2015 GDP per capita in

276 EU regions, link http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7962764/l-30032017-AP-

EN.pdf/4e9c09e5-c743-41a5-afc8-eb4aa89913f6Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23990 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.