Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου για Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης

Δράσεις τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης περιλαμβάνει η νέα πρόσκληση «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) που δόθηκε στη δημοσιότητα με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνη από την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

 

Οι Στρατηγικές ΤΑΠΤοΚ αποτελούν ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση θέλει να αντιστρέψει την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική που κατευθύνεται «από την κορυφή προς τη βάση» (top-down approach) και να ενθαρρύνει πολιτικές που κατευθύνονται «από τη βάση προς την κορυφή» (bottom-up approach).

 

Η εφαρμογή των ΤΑΠΤΟΚ αφορά τρεις κατηγορίες χωρικών τύπων:

 • Αστικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις, όπως προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Παρακολούθησης έγγραφο «Μεθοδολογία Αξιολόγησης & Κριτήρια Επιλογής Σχεδίων Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων».
 • Περιοχές όπου η σύνδεση αστικού κέντρου και περιμετρικού αγροτικού χώρου είναι ιδιαίτερα σημαντική ή προβληματική.
 • Υπο-περιφερειακές, ή και διαπεριφερειακές κατεξοχήν αγροτικές/ αλιευτικές περιοχές με ειδικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις.

 

Ο πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης των στρατηγικών ΤΑΠΤΟΚ ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000 κατοίκους και δεν υπερβαίνει τους 150.000 κατοίκους.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση, θα χρηματοδοτηθεί η υλοποίηση τριών Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ. Ο μέγιστος προϋπολογισμός της κάθε Στρατηγικής, που θα είναι συμπληρωματική των Στρατηγικών ΤΑΠΤοΚ που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020, δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 500.000€, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός της δράσης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1.000.000€. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να συμμετέχουν εταιρικά σχήματα/Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης. Η Ομάδας Τοπικής Δράσης, αποτελείται από εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων.

 

Οι φάκελοι προτάσεων υποβάλλονται από τις 1/12/2017 έως τις 18/12/2017.Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 24023 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Πρόσκληση Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου για τη βελτίωση των σχολικών υποδομών Προσχολικής, Α’ και Β’ Εκπαίδευσης

Τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την ανέγερση, επέκταση και βελτίωση των κτιριακών υποδομών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν οι Δήμοι της Ηπείρου μέσω της πρόσκλησης «Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης» που δίνεται στη δημοσιότητα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020.

 

Η πρόσκληση, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.250.000 ευρώ, στοχεύει στην επίτευξη επαρκών χώρων και συνθηκών ασφαλούς παραμονής στις σχολικές μονάδες, στην αντιμετώπιση  των ποιοτικών και ποσοτικών ελλείψεων κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και κατ’ επέκταση στην πρόληψη των εκπαιδευτικών διαρροών.

 

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο της πράξης μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

 • Ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών ή επέκταση σχολικών μονάδων Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (και εξοπλισμός σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή του από τον αρμόδιο φορέα)
  2. Βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών των ανωτέρω σχολικών μονάδων.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης, εκ μέρους των ενδιαφερόμενων Δήμων, θα πρέπει να υποβληθεί  από τις 5/05/2017 έως τις 26/06/2017 και ώρα 14:00 (Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου).

     Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24023 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.