Πρέβεζα: Ανακοίνωση για μέτρα του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν:

 

Α. η 448/27.02.2018 (ΑΔΑ: 63ΕΖ4653ΠΓ-Σ5Λ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατ/γειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020. Συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του α’ κύκλου αξιολόγησης για το μέτρο 3.4.4. ορίζεται η 23.03.2018 & ώρα 14:00.

 

Β.  η 373/23.02.2018 (ΑΔΑ: Ψ34Χ4653ΠΓ-ΡΗΒ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων σύμφωνα με την οποία τροποποιείται το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. Συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ του α’ κύκλου αξιολόγησης για τα μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 ορίζεται επίσης η 23.03.2018 & ώρα 14:00.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ με τυποποιημένο έντυπο στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Εντός 5 ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, κατατίθεται πλήρης φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην παραπάνω υπηρεσία (2131501151) αλλά και στην υπηρεσία μας (τηλ.: 2682060952 & 2682025282) για περισσότερες πληροφορίες.

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Αυγέρης ΙωάννηςΟμάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 24059 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.