Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση 2 Μαρτίου 2018)

Την Παρασκευή02-03-2018, και ώρα 12:00 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 23-02-2018 συνεδρίασης.

 • Έγκριση του από 23-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Μετσόβου», προϋπολογισμού € 525.500,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 16-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 01-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην Κρυοπηγή Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση Αποκατάσταση κατολισθέντων τμημάτων Επαρχιακής Οδού Γέφυρας Πλάκας-Ραφταναίων», προϋπολογισμού 74.400,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 28-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου για τη στέγαση δομών κοινωνικής μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στα όρια της Τ.Κ. Κουτσελιού για την ασφαλή διέλευση των απορριμματοφόρων προς ΧΥΤΑ Ελληνικού», αναδόχου ‘ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.’, μέχρι την 23-04-2018.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αετομηλίτσα», αναδόχου ‘ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε., μέχρι την 31-12-2018.
 • Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων για το 2018, λόγω μη ολοκλήρωσης του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για το 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μεταφορά, ξενάγηση και φιλοξενία Ισραηλινών δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και εμπορικών αντιπροσώπων στο πλαίσιο Fam Trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, το διάστημα 05-10/03/2018.
 • Έγκριση δαπάνης για την εκπόνηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ για την ηλεκτροδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή «Βραχώνα» της Τ.Κ. Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών της Ομάδας Ρομποτικής του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελλάς στην Αθήνα το διάστημα 3-5/3/2018.
 • Έγκριση ανάθεσης για την επισκευή εξοπλισμού Η/Υ και εκτυπωτών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθειαδύο (2) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (ΑΕD) και δύο (2) εκπαιδευτικών προπλασμάτων Βασικής Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) Ενηλίκωνγια τις ανάγκες του ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας) Ιωαννίνων και για τη λειτουργία της πρώτης ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) στην πόλη των Ιωαννίνων.
 • Ανάκληση της αριθμ. 3/139/24-01-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες αποκαταστάσεις οδοποιίας στα όρια των δήμων Άρτας και Νικολάου Σκουφά για την πρόσβαση σε κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών ασφαλείας για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 27-02-2018 σύμφωνα με την αριθμ. 24773/1244/28-02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών από φερτά υλικά κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες), στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Έγκριση του από 16-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος – Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και προστασία γέφυρας στην Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας», προϋπολογισμού 345.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 • Έγκριση πρακτικού Νο 4/09-02-2018 της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς διαγωνισμού (Διακήρυξη 5/2017), για τη μεταφορά των μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες εντός χωρικής αρμοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας, κατά τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19».
 • Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την αποκατάσταση σποραδικών φθορών, χρωματισμών & μονώσεων επιφανειών και εσωτερικών – εξωτερικών θυρών  σε κτίρια της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης προμήθειας – υπηρεσίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Φιλιππίδου ΆνναςΕπόπτριας Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν Μέριμνας Π.Ε Θεσπρωτίας, στην Αθήνα από 19 έως 21-03-2018, για τη συμμετοχή της στο 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας με θέμα Ενιαία Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων-Εφαρμογή HACCP σε μονάδα μαζικής παραγωγής».
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των Θεοχάρη Μητσάκη, Προϊσταμένου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Μπάρμπα Αντωνίου, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην Λάρισα 05-08/03/2018 για τη συμμετοχή τους στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας.
 • Έγκριση του από 09-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άμεση σήμανση και επούλωση επικινδύνων φθορών-λάκκων του οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας ( παροχή υπηρεσιών )» προϋπολογισμού 15.000,00 € με Φ.Π.Α. του έργου ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002 και τίτλο Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019.
 • Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Yπέρβασης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας: “Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο – Αγία Φανερωμένη Ξηροβουνίου” συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) 1.476.625,61 Ευρώ, Αναδόχου: Δημ. Φούκα.
 • Τροποποίηση – συμπλήρωση της αρ. 1/43/08-01-2018απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης του έργου «Αντικατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού ΚΤΕΟ Πρέβεζας».
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Σταύρου Μιχάλη, υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Λάρισα 05-08/03/2018 για τη συμμετοχή του στην 7η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νούσια Ηρακλή, υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας στην Αθήνα 19-20/03/2018 για την παρακολούθηση σεμιναρίου του ΥΠΑΑΤ.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9994, για τους μήνες Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος τρέχοντος έτους (2018).
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01.2018 ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαπλάτυνση οχετού σε τάφρο απορροής παράλληλο της ΕΟ Άρτας – Αντιρρίου στον οικισμό Αγίων Αναργύρων», προϋπολογισμού 13.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, προκειμένου να παρακολουθήσει τις εργασίες του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας με τίτλο «Ενιαία  Υγεία: Άνθρωπος, ζώα, περιβάλλον», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 19 έως και 21-03/2018.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, υπεύθυνης υλοποίησης του Προγράμματος ΤΕΒΑ και Αλεξάνδρας Τόλη, υπαλλήλου της ιδίας Υπηρεσίας, στην Αθήνα 27 και 28-03-2018 προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες της πρώτης συνάντησης του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού του Προγράμματος ΤΕΒΑ.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου τυ Τμήματος Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης ΛΑΝΤΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ από 12-03-2018 έως και 16-03-2018 σταΙΩΑΝΝΙΝΑ, για συμμετοχή σε σεμινάριο του ΙΝ.ΕΠ. με τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης για επιστροφή ποσού,  στον ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  από παράβολο που κατέθεσε στην Τράπεζα Πειραιώς λόγω μη μεταβίβασης  του αρ. κυκλοφορίας Λ.Δ.Χ ΡΖΗ-4333 οχήματος.
 • Έγκριση της αρ. 706/28-02-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί  τροποποίησης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 με άσκηση του δικαιώματος της προαίρεσης έως και 20% από 01-03-2018: Α) του  αριθ. 3109/24-08-2017 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 45214) διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, και Β) της αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 52260)  πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση (συνημμένη η από 28-02-2018 απόφαση).
 • Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης, για την καταβολή αποζημίωσης του άρθρου 55 του Π.Δ 140/1998 στον πρώην υπάλληλο ΙΔΑΧ της Π.Ε. Άρτας Γρούμπα Ηλία του Λάμπρου, σύμφωνα με την αριθμ. 763/01-03-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας (συνημμένη η αριθ. 763/01-03-2018 απόφαση).
 •    Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24034 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (23/02/18)

  Την Παρασκευή 23-02-2018 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 16-02-2018 συνεδρίασης.

 • Κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Έγκριση του από 07-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στην γέφυρα Σπηλιωτοπούλου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων Κοζάνης», προϋπολογισμού 40.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Eργασίες διαμόρφωσης οδοστρώματος(φρεζάρισμα) σε επικίνδυνες στροφές στην επαρχιακή οδό από Γέφυρα Πλάκας έως Καλέντζι και από Ελληνικό έως Κουτσελιό λόγω ολισθηρότητας και παγετού (παροχή Υπηρεσιών)», προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μάρτιος και Απρίλιος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41Γεπαρχιακής οδού από 43ο χλµ. Παλαιάς Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων έως οροπέδιο Πολιτσών Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 22-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-01-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 521.000,00 με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Μελέτη αποκατάστασης βλαβών και βελτίωσης οδικής λειτουργίας υφιστάμενων γεφυρών της Π.Ε. Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 44.550,72 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μάρτιος και Απρίλιος 2018 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Έγκριση πρακτικού Νο 4/22-02-2018 της Επιτροπής Διενέργειας Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Α/Α Συστηματος:43942) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, για το σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 (έως 31/08/2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 €  ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης & Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ανταλλακτικών αντλητικού συγκροτήματος Q=960m3/h, Hm= 9 MYΣ και ηλεκτρολογικού υλικού αντλιοστασίου αποστράγγισης του ΤΟΕΒ Λάμαρης», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια γενικού διακόπτη Μ.Τ SF6-630Α – 24KV αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Αμμουδιάς και καλωδίων -ακροκιβωτίων – ασφαλειών (Μ.Τ) –διακόπτη Ισχύος 1000Α – Πίνακα Αντιστάθμισης στο αντλιοστασίου Γλυκής του ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μάρτιος και Απρίλιος 2018.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (οδοιπορικά μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2018).
 • Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων δέσμευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αντιδραστηρίων μέτρησης για το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Κούνιες με την 16η επαρχιακή οδό (Καλλονή – Ράμια)», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες αποκατάσταση της 24ης Ε.Ο. (κατασκευή τάφρου) στη θέση Ελάτη Π.Ε. Άρτας», προϋπολογισμού € 35.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας (Πολιτιστικός Σύλλογος Άρτας «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»).
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών αποθήκευσης χώρων συντήρησης τροφίμων 1-4οC – αποθηκευτικούς χώρους για ξηρό φορτίο και υπηρεσίες φορτοεφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα περονοφόρα στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας Γούλα Διογένεια και Γρύλλια Μαρίας στην Αθήνα από 28-2-2018 έως και 1-3-2018 για την συμμετοχή τους σε ημερίδα με θέμα : «Άδεια Εγκατάστασης & Εφοδιαστική Αλυσίδα», η οποία θα λάβει χώρα  την 1/03/2018, και διοργανώνεται από την Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση – σήμανση εθνικής οδού 19 τμήματος Παραμυθιά – Γλυκή», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για τα άγονα και νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών τα σχολικά έτη 2017-18 και 2018-19 της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2018 (μεταφορά μαθητών / καύσιμα).
 • Έγκριση επικαιροποίησης της αριθμ. 40/1942/30-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων – μηχανημάτων έργου της ΠΕ Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 17-01-2018, για επείγουσες επεμβάσεις για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (ισχυρές βροχές – καταιγίδες – χιονοπτώσεις) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 12/01/2018, σύμφωνα με την αριθμ. 5871/218/17-01-2018 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίαςκαι την αριθμ. 4/199/01-02-2018 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης για επιστροφή χρηματικού ποσού στον Κόνη Κωνσταντίνο του Ηρακλή, το οποίο κατέβαλε εκ παραδρομής στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για τέλος μεταβίβασης –αδείας οχήματος, λόγω ακύρωσης της μεταβίβασης.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας, Σιάρκου Παναγιώτας, στην Αθήνα στις 2/3/2018, για την παρακολούθησηημερίδας που θα πραγματοποιήσει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την Άδεια Εγκατάστασης & την Εφοδιαστική Αλυσίδα σύμφωνα με το ν. 4512/2018.
 • Έγκριση δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης, για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Πρέβεζας, Ρέπα Φιλία και Κωνσταντινίδη Ευγενία για την συμμετοχή τους στη πρώτη συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού του προγράμματος «ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από τη Διαχειριστική Αρχή.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 •    Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24034 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018)

  Τη Δευτέρα 08-01-2018 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 27-12-2017 συνεδρίασης.

 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Κόνιτσας», αναδόχου «Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 16-05-2018.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα Κόνιτσας επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα Σπηλιωτόπουλου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 29-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-12-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41Γ επαρχιακής οδού από 43ο χλµ. Παλαιάς Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων έως οροπέδιο Πολιτσών Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού Ι/22-12-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ, της ομώνυμης Πράξης με κωδικό MIS 5005002 του ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή στη Νομική Βάση Πληροφοριών «Νομοτέλεια» για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Αναβάθμιση και Υποστήριξη Υπηρεσιών των Λογισμικών Εφαρμογών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού των πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας, για όλες της Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου) θέρμανσης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Δ/νσεων A΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2018.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2018 (Τμήμα Προμηθειών).
 • Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προηγούμενων ετών, σχετικά με τις δαπάνες δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εφαρμογή του Διπλογραφικού συστήματος, για το έτος 2018 στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, οικ. έτους 2018 (Δ/νση Οικονομικού).
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Ι.Μ.Τ.Μ., που διοργανώνεται στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, το διάστημα 6-7/2/2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση FRUIT LOGISTICA, που διοργανώνεται στο Βερολίνο της Γερμανίας, το διάστημα 7-9/2/2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση Reisen που διοργανώνεται στο Αμβούργο της Γερμανίας, το διάστημα 7-11/2/2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση GULFOOD που διοργανώνεται στο Ντουμπάι το διάστημα 18-22/2/2018.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της προμήθειας και μεταφοράς αλατιού οδικών δικτύων (χύμα) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017-2018 (υπόλοιπο των σχετικών συμβάσεων, με ΑΔΑΜ: 17SYMV002223273 και 17SYMV002416164).
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, που αφορά στην πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων – μηχανημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2018, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων για το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2018, των υπαλλήλων της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την πρόσβαση στη τράπεζα νομικών πληροφοριών «NOMOΣ», για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίδοση δικογράφου με πράξη ορισμού δικασίμου (με αριθμ καταθ. 1864/2017 Αίτηση Αναίρεσης της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του ΣτΕ).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνδρομή παροχής υπηρεσιών πραγματικού χρόνου (δίκτυο HEPOS) για δώδεκα (12) μήνες, για την εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων, της Δ/νσης Πολιτικής Γης (Τμήμα Τοπογραφίας) της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης για την άσκηση ενδίκου μέσου (αίτηση ακύρωσης) ενώπιον του ΣτΕ, κατά της αριθμ. ΔΝΣ/οικ.84646/ΦΝ393/29-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4156/29-11-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών: «Καθορισμός απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής, για κατοίκους όμορων περιοχών και άνεργους, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου δεύτερου ν. 4388/2016 (Α΄93).».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθοδοσίας, αντιμισθίας και λοιπών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα, δαπανών για το έτος 2018 της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και εγκατάσταση UPS, κάμερας ΙΡ, δικτύου VPN για ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού “Η ΛΟΓΑΡΟΥ”».
 • Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών α) στο οδικό δίκτυο, (άρση καταπτώσεων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τάφρων, ερεισμάτων κ.λ.π.) και β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κ.λ.π.), σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. 6462/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/25-9-2017 (ΑΔΑ:6ΧΦΘ7Λ9-ΦΒΨ) και 7963/ Φ.300.09.ΜΙΜΟ/8-11-2017 (ΑΔΑ:Ω7ΤΩ7Λ9-360) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης της Π.Ε. Άρτας, για την «Προμήθεια εξαρτημάτων αντλίας Νο 3 αντλιοστασίου Βίγλας», αναδόχου εταιρείας «ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε.».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την καταβολή διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων της Π.Ε. Θεσπρωτίας για το έτος 2018.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2018.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, έτους 2018 (δαπάνες μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών, κλπ).
 • Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Δρίζη Δημητρίου, για την κάλυψη εξόδων κίνησης του κρατικού αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, εντός και εκτός των ορίων του Νομού.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση έκθεση φωτογραφίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με θέμα την απελευθέρωση της Θεσπρωτίας, που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 25 Φεβρουαρίου 2018 στην Ηγουμενίτσα.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με τον αθλητικό σύλλογο Γυναικών «Οι Αμαζόνες» του πρώτου τουρνουά ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, το πρώτο πενθήμερο Φεβρουαρίου 2018.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο3/27-12-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019), συνολικού προϋπολογισμού 256.492,82 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και ΦΠΑ (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών επιβατών).
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών, διάθεσης πιστώσεων και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2018.
 • Επικαιροποίηση αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017.
 • Έγκριση ανακλήσεων αδιάθετων υπολοίπων τέλους χρήσης έτους 2017 της Π.Ε. Άρτας.
 •    Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24034 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 13.12.2017)

  Την Τετάρτη 13-12-2017 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 07-12-2017 έκτακτης συνεδρίασης.

 • Κατάρτιση του σχεδίου της 7ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου οικ. έτους 2017 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Έγκριση του από 23-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-10-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Οδού Λούτσας – Κουκουλίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 05-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Δίστρατο-Κεντρικού της ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά», αναδόχου «ΑΡΛΕΤΟΣ ΑΤΕΕ», μέχρι την 30-06-2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια Η/Μ υλικών για επέκταση δικτύων στο κλειστό γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 • Έγκριση του από 30-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 07-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κάτω Λίππα – Αχλαδέα», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 05-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 21-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Μουζακαίους», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 01-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Βραδέτο», προϋπολογισμού 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της της από 19-10-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου Κουτσελιού και βελτίωση βατότητας περιμετρικών οδών στην 2η Επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 74.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στο Μέτσοβο και το Ανήλιο», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση της βατότητας κτηνοτροφικών μονάδων στην Τ.Κ. Ραφταναίων της Π.Ε. Ιωαννίνων» της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α. 2017ΕΠ53000002.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/04-12-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση διενέργειας, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και έξοδα δημοσίευσης του νέου ηλεκτρονικού ανοικτού (διεθνούς) διαγωνισμού (άνω των ορίων του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ.», προϋπολογισμού € 327.170,76 με ΦΠΑ, της Πράξης «Κατασκευή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης(Σ.Υ.Δ.)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με κωδικό MIS (ΟΠΣ)
 • Έγκριση παράτασης ισχύος των συμβάσεων του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της.
 • Έγκριση ανάθεσης της απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων PVC Φ 140 – Φ 160 /16 atm για αντικατάσταση κάθετων δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας, του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση κατανομής δαπανών του κονδυλίου «Εκούσιοι αναδασμοί (Αποζημιώσεις Ηρτημένης Εσοδείας) Π.Ε. Ιωαννίνων» έτους 2017 του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.).
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» της ΣΑΜ 581 (ΚΑΕ:2014ΣΜ58100000), για την Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπανών για τη φιλοξενία ομάδα εμπορικών αντιπροσώπων από τη Γερμανία, που θα επισκεφθεί την περιοχή της Ηπείρου, κατά το χρονικό διάστημα 15-20/12/2017.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στη Θεσσαλονίκη, την 12-12-2017 προκειμένου να συμμετάσχει σε τεχνική συνάντηση, μεταξύ των εταίρων του έργου με ακρωνύμιο G.A.T.E. του Προγράμματος “INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE – ALBANIA 2014 – 2020” και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των: Τριάντου Σοφίας, Προϊσταμένης του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Καλλιόπης Τέσια, αποσπασμένης υπαλλήλου στο Γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων και Βαγγελίδη Γρηγορίου, ειδικού συνεργάτη της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων, στο Μπάρι στης Ιταλίας στις 17-19/12/2017 προκειμένου να συμμετάσχουν σε τεχνική συνάντηση η οποία αφορά τα εγκεκριμένα έργα  ERMIS, PALIPSEST και MEDDINO (18-12-2-17) και το έργο C-NOVATEK (19-12-2017) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας- Ευρυτανίας (τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Α’ φάση» αναδόχου «ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.», μέχρι την 30-04-2018.
 • Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια σιδήρων και στεγανωτικών υλικών για το στέγαστρο του ΚΤΕΟ ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 12.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» της ΣΑΜ 581 (ΚΑΕ:2014ΣΜ58100000), για την Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Προνοιακών Ιδρυμάτων, Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της Π.Ε Άρτας, για το οικονομικό έτος 2017.
 • Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 (αυθημερόν), για να παραβρεθεί στη Συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για υπηρεσίες αποθήκευσης χώρων συντήρησης τροφίμων 1-4οC – αποθηκευτικούς χώρους για ξηρό φορτίο και υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης με ηλεκτροκίνητα περονοφόρα στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας.
 • Έγκριση του Πρακτικού Ι/11-12-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της (ΟΑΕΔ – ΚΕΤΕΚ (ΕΠΑΣ) Άρτας και ΒΝΣ Άρτας) για τα έτη 2018 και 2019, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 165.728,48 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας εγγράφων -δεμάτων καθώς και δεμάτων εντός ψυγείου των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας για το έτος 2018.
 • Συγκρότηση και ορισμός των μελών των Επιτροπών του άρθρου 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για το έτος 2018.
 • Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της Χρυσούλας Βόιδαρου, Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας στην Αθήνα για τη συμμετοχή της: α) σε Σύσκεψη του Προγράμματος ΤΕΒΑ που θα πραγματοποιηθεί στις 13-12-2017 και β) στο 13ο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας με τίτλο «Συμπληρωματικότητα και συνέργειες στη φροντίδα υγείας: η υπέρβαση της «κατακερματισμένης» ιατρικής περίθαλψης», που θα πραγματοποιηθεί 12 έως και 14-12-2017.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 30-11-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 139225/8797/01-12-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 30-11-2017.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 11-11-2017, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 11-11-2017 (φαινόμενο «Ευρυδίκη»), σύμφωνα με την αριθμ. 128711/8088/13-11-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 38/1874/20-11-2017 (στ. 6 και 11) απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών του Προγράμματος καταπολέμησης κοινών και ανωφελών κουνουπιών για το έτος 2017 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης προγραμμάτων (SOFTWARE) για το ΚΤΕΟ της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση θαλασσίων τοξικών μικροφυκών στις εκβολές Καλαμά της Π.Ε. Θεσπρωτίας».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της αριθμ. 12/2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση τροποποίησης – παράτασης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας, σχολικού έτους 2017-2018.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» της ΣΑΜ 581 (ΚΑΕ:2014ΣΜ58100000), για την Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση του από 05-12-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Διαγράμμιση – σήμανση εθνικής οδού τμήματος Παραμυθιά – Γλυκή», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Βρυσούλας του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.100,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή οδού αντιπυρικής προστασίας στο Δ.Δ Στεφάνης – Γ΄ φάση», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο Δ.Δ. Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση οδικών τμημάτων στο Δ.Δ. Φιλιππιάδας – Τσιμεντόστρωση αγροτικής οδού (Μπουσούλιζα) Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Τύριας Δήμου Ζηρού», προϋπολογισμού € 96.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 23-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Άμεση σήμανση και επούλωση επικινδύνων φθορών – λάκκων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας (παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 25-10-2017, 13-11-2017 και 15-11-2017 για επείγουσες εργασίες: Α) σταθεροποίησης πρανών ποταμού Αχέροντα ανάντη της γέφυρας Καστριού προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, Β) αποκατάστασης βατότητας στην 5η επαρχιακή οδό λόγω καθίζησης από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Ανθούσας και Γ) αποκατάστασης και ενίσχυσης αναχωμάτων του ποταμού Λούρου για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/510/25-10-2017, Φ.301/572/13-11-2017 και Φ.301/581/15-11-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 38/1881/20-11-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την εκτέλεση του προγράμματος «Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων για Γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων» της ΣΑΜ 581 (ΚΑΕ:2014ΣΜ58100000), για την Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών απεντόμωσης των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας οικολογικών πάνινων τσαντών με το λογότυπο του TEBA, στα πλαίσια της υλοποίησης του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής(ΤΕΒΑ/FEAD), για την Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης της επισκευής του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών.
 • Έγκριση χορήγησης επιδομάτων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
 • Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
 • Έγκριση διόρθωσης της αριθμ. 31/1523/4-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τη μεταφορά μαθητών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
 • Έγκριση ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης ακτινογραφιών» προϋπολογισμού 10.000,00 € του έργου της ΣΑΕΠ 030 με ΚΑ2012ΕΠ03000012.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι στα κτήρια στέγασης των υπηρεσιών και την επισκευή καθισμάτων εργασίας των υπαλλήλων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 •  

  Hμερήσια Διάταξη Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων

  Την Παρασκευή  15-12-2017 και ώρα 13.00  συνεδριάζει η  Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση πρακτικών προηγουμένης συνεδρίασης.
 • Έγκριση ένταξης των παρακάτω εκδηλώσεων στο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων της Π.Ε. Άρτας 2017:
  • Συνδιοργάνωση δρομικής εκδήλωσης με φιλανθρωπικό χαρακτήρα στις 26-12-2017 στην Άρτα σε συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων Άρτας.
  • Συνδιοργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων το Δεκέμβριο στην Άρτα σε συνεργασία με το ΜΦ Σύλλογο Άρτας.


  Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24034 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (20/11/17)

  Τη Δευτέρα 20-11-2017, ώρα 9.30  π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 08-11-2017 συνεδρίασης.

 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης μελέτης κάτω των ορίων (περ. 29 του άρθρου 2) του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Συμπληρωματικές αποτυπώσεις περιοχής υπό αναδασμό αγροκτήματος Αηδονοχωρίου», προεκτιμώμενης αμοιβής 35.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Αρχαία Κασσιώπη – Καμαρίνα – Μυρσίνη», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού Άνω Καλεντίνη – Διχομοίρι στη θέση Μαραθόρεμα», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αντικατάστασης κατεστραμμένων ιστών οδοφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού74.400,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στα όρια της Τ.Κ. Κουτσελιού για την ασφαλή διέλευση των απορριμματοφόρων προς ΧΥΤΑ Ελληνικού», προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Διχούνι – Ραδοβίζι – Γρανίτσα», αναδόχου Παππά Ευγένιου ΕΔΕ, μέχρι την 30-04-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – διακλάδωση Κερασέα έως Τύρια», αναδόχου Κοιν/ξίας Κίων Κατασκευαστική Ο.Ε.- Ιωάννης Γέροντας, μέχρι την 28-02-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Οξυά Κόνιτσας», αναδόχου Γεωργίου Ντάφλη Ε.Δ.Ε. μέχρι την 30-04-2018.
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Κράψη», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», μέχρι την 28-02-2018.
 • Έγκριση του Πρακτικού IV/14-11-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 780,00 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ) και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του Πρακτικού IΙΙ/15-11-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού 800,00 € με ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση της Λιμναίας Συγκοινωνίας στη Λίμνη Παμβώτιδα» στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ)» του έργου με τίτλο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”.
 • Έγκριση της αριθμ. 131506/10698/17-11-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί παράτασης των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου με Α/Α 2 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (Προμήθεια – Εγκατάσταση)», προϋπολογισμού € 700.000,00 πλέον ΦΠΑ, της Πράξης «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Πωγωνίου».
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο3/09-11-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά αλατιού, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017 – 2018 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του Πρακτικού 2/10-11-2017 της 1ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2017-2018, έως 31-12-2017, συνολικού προϋπολογισμού 47.291,74 € με Φ.Π.Α 2018 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 • Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2017.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000002.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών μέσης τάσης και ομαλών εκκινητών για την αποκατάσταση του κεντρικού αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ Μπόιδα – Μαυρής», του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ 2014ΕΠ53000008.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων (έξοδα κηδείας υπαλλήλου).
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και ανακλήσεων αναλήψεων δέσμευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τον εορτασμό της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τον εορτασμό της Επετείου της Εθνικής Αντίστασης στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πλάτανος».
 • Απόφαση για τη μή άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθ. 163/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 • Απόφαση για την άσκηση του ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 191/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου, Βράκα Ηλία, στην Αθήνα από 23 έως 24/11/2017, για τη συμμετοχή του σε Ημερίδα σχετικά με τις δράσεις του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, που διοργανώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης για το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 12-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου: α. Καστανιά – Τετράκωμο, β. Τυμπά – Διχομοίρι», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίων στράγγισης πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 10.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων καθαρισμού κοίτης χειμάρρου Ζούτου» της Π.Ε. Άρτας, βάσει του από 13-11-2017 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στο Δήμο Νικολάου Σκουφά (ΔΕ Αράχθου)», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση πρόσβασης σε παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/13-11-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διεξαγωγής του διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-01-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 4.030.722,48 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α.
 • Έγκριση παράτασης  των  συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας  και   Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας  της   Π.Ε. Άρτας έως 31-12-2017.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών για οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης και έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Π.Ε. Άρτας (οδοιπορικά, μετάταξη υπαλλήλου).
 • Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, α) για τη συνεδρίαση Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ στις 30-11-2017 και β) για την Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΝΠΕ, από 8 έως 10-12-2017, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη, καθώς και για τη μετακίνηση στελεχών της Π.Ε. Άρτας, για τη μετάβασή τους στη Βαρσοβία της Πολωνίας (έκθεση GRECA PANORAMA 2017) και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση του από 14-11-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το χρονικό διάστημα από 21-11-2017 έως 20-11-2018.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τις λειτουργικές ανάγκες της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια μονίμων, αναλωσίμων υλικών πληροφορικής και ανταλλακτικών για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2017-2018 (μέχρι 31-12-2017), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 2.704,83 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση – επισκευή και αντικατάσταση υλικών οδοφωτισμού στο επαρχιακό και δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 12-10-2017 για επείγουσες επεμβάσεις, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 111543/7115/12-10-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 33/1652/20-10-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 02-11-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 123280/7746/02-11-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για μεταφορά ύδατος προς τις κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Φιλιατών λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 11-11-2017, σύμφωνα με την αριθμ. 128711/8088/13-11-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το κύμα κακοκαιρίας (βροχόπτωση – χαλαζόπτωση) που έπληξε τον Νομό Θεσπρωτίας στις 11-11-2017 (φαινόμενο «Ευρυδίκη»).
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Άννας Δήμα, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο Αγρίνιο προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας σε δικαστήριο για υπηρεσιακή υπόθεση.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευαγγέλου, στην Αθήνα από 27/11 έως 08/12/2017, για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: AUTOCAD-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, που διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
 • Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του έργου: “Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities”- “SUMPORT”», προϋπολογισμού € 106.000,00 με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», υποέργο: “Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών (Β’ φάση)”», προϋπολογισμού € 10.700,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-11-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τοποθέτηση ραντάρ ανίχνευσης ταχύτητας στον Αρχάγγελο» του έργου «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 13.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης μίσθωσης ιδιωτικού μεταφορικού μέσου για τη μεταφορά των μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας στους τόπους εργασίας τους.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/510/25-10-2017, Φ.301/572/13-11-2017 και Φ.301/581/15-11-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 25-10-2017, 13-11-2017 και 15-11-2017 για επείγουσες εργασίες: Α) σταθεροποίησης πρανών ποταμού Αχέροντα ανάντι της γέφυρας Καστριού προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, Β) αποκατάστασης βατότητας στην 5η επαρχιακή οδό λόγω καθίζησης από έντονα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Ανθούσας και Γ) αποκατάστασης και ενίσχυσης αναχωμάτων του ποταμού Λούρου για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την αντικατάσταση και αναβάθμιση εξοπλισμού του ΚΤΕΟ Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευσης πολυετούς υποχρέωσης για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή στο δίκτυο σταθμών αναφοράς URANUS (δορυφορικό δίκτυο) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας αναλώσιμου υλικού για την λειτουργία του ψηφιακού οργάνου (Dulcotest DT1) που διαθέτει το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού στα πλαίσια της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος επίσημης δειγματοληψίας για σαλμονέλα σε σφάγια χοίρων για το έτος 2017 στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Διόρθωση και συμπλήρωση της αριθμ. 27/1336/01-09-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018, με δημόσια συγκοινωνία (Ε.Μ.Δ.) και με παροχή του αναλογούντος επιδόματος του άρθρου 3 παρ. 1β της με αριθμ. 24001/2013 Κ.Υ.Α.
 • Διόρθωση της αριθμ. 31/1523/4-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τη μεταφορά μαθητών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
 • Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον διορισμό υπαλλήλου στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών για τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 15-11-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 131468/8247/16-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες), στην Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων ασθενοφόρων για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του ΕΚΑΒ – 7ης Περιφέρειας Παραρτήματος Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γηπέδου 5Χ5 του Δ.Δ. Συβότων Ηγουμενίτσας (Προμήθεια Υλικών)».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση στέγης στο καταφύγιο Πραμάντων».
 • Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση των Μηχανημάτων και Οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24034 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (08/11/17)

  Την Τετάρτη 8-11-2017 και ώρα 12.00 συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπήτης Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 02-11-2017 έκτακτης συνεδρίασης.

 • Έγκριση του Πρακτικού 4ο/25-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας της από 14-02-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού € 150.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης και αντιμετώπισης της υγρασίας στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καπεσόβου», προϋπολογισμού € 76.800,00,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (υπερβάσεως) του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Περιφερείας Ηπείρου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου», αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επικαιροποίηση – τροποποίηση μελέτης “Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου θέση «Μπούφος» Δήμου Αρταίων”».
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Μουσουλμανικού Τεμένους Καλούτσιανης».
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα προς Μελιγγούς», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Συρράκου -Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση στην επαρχιακή οδό στα όρια του Δ.Δ. Σίτσαίνων».
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων, Ιωάννη Παπαγιάννη, στην Αθήνα, για τη συμμετοχή του στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο θα διεξαχθεί 08-10/11/2017.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο1/01-11-2017 της Επιτροπής Διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018.
 • Έγκριση του Πρακτικού 1/01-11-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2018), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-2019), συνολικού προϋπολογισμού 7.663.432,56 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. (CPV:60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών)
 • Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2017.
 • Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αναμόρφωση ΚΑΕ μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων δέσμευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση γέφυρας καθώς και οδοποιίας στα όρια του Δ.Δ. Βοβούσας».
 • Έγκριση συμπληρωματικών δαπανών συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση GRECA PANORAMA 2017 που διοργανώνεται στη Βαρσοβία της Πολωνίας το διάστημα 1-3/12/2017.
 • Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε συναντήσεις με κρατικούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Κύπρο (Λεμεσός, Λάρνακα & Λευκωσία) κατά το διάστημα 12-15 Νοεμβρίου 2017.
 • Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση fam trip (ταξίδι εξοικείωσης) στην Ήπειρο, με Host Buyers από διάφορες χώρες το διάστημα 12-19/11/2017.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί σε μετ’ αναβολή διαδικασία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, την 13-11-2017.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων, για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση βατότητας σε κτηνοτροφικές και αγροτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μετσόβου».
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων διακήρυξης κάτω των ορίων του Ν.4412/16 με ανοιχτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες στην περιοχή μεταξύ των οικισμών Αγίου Σπυρίδωνα και Βίγλας ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Τεχνικά έργα βελτίωσης ροής διωρύγων και τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Γεννήσεως της Θεοτόκου Καλογερικού», προϋπολογισμού € 8.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης της Π.Ε. Άρτας «Βραχίονες προστασίας και εκβάθυνση εκβολών τάφρων Φιδοκάστρου, Σαλαώρας και Νεοχωρίου» (υποέργο: Εκβάθυνση, προστασία και έργα παραβολής σκαφών καναλίου Νεοχωρίου)», αναδόχου συμπραττόντων γραφείων μελετών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΓΚΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΦΟΥ, ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ», μέχρι την 26-06-2018.
 • Έγκριση πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», προϋπολογισμού € 2.600.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το έτος 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας».
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων των λειτουργικών περιοχών Λογιστικής, Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων και Μισθοδοσίας για το έτος 2017 στην Π.Ε. Θεσπρωτίας
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο1/27-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας της διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2017-2018 (μέχρι 31-12-2017), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης € 17.036,30 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 • Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κατάρτιση των όρων της διακήρυξής του, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την προμήθεια πετρελαιοειδών τα έτη 2018 & 2019, για την Π.Ε Θεσπρωτίας και τα Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής της αρμοδιότητας.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD κλπ).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο Π.Ε. Πρέβεζας – Διευθέτηση ομβρίων» προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την εκτέλεση του υποέργου «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός Π.Ε. Πρέβεζας ετών 2016-2017», του έργου της ΣΑΕΠ 030 Ηπείρου με ΚΑ 2013ΕΠ03000013 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού».
 • Έγκριση του Πρακτικού Ι/30-10-2017 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (έως 31-08-2019), με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού 3.787.303,85 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη προμήθεια οικολογικών πάνινων τσαντών με το λογότυπο του TEBA στα πλαίσια της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ/FEAD) για την Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, σε εκτέλεση της αριθμ. 32/1596/13-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της ανακοπής και της αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 46/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Τσαπάρα Αλεξίου και Κοτσαρίνη Μιχαήλ, στα Ιωάννινα, στις 13 και 17-11-2017, για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τίτλο: «Φυτοϋγειονομικοί Έλεγχοι».
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Κοτσαρίνη Μιχαήλ, για τη συμμετοχή του σε κλιμάκιο επιθεωρητών του Υπ.Α.Α.Τ. για επιθεωρήσεις στον τομέα ζωοτροφών από 27 Νοεμβρίου έως και 1 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και στη Χαλκίδα.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 41Γ επαρχιακής οδού από 43ο χλµ. Παλαιάς Εθνικής οδού Ιωαννίνων – Τρικάλων έως οροπέδιο Πολιτσών Χρυσοβίτσας», προϋπολογισμού 40.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24034 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 13 Οκτωβρίου 2017)

  Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και ώρα 9.00 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 04-10-2017 συνεδριάσεως.

 • Έγκριση του από 10-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας και Ιωαννίνων – Κόνιτσας», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 • Έγκριση του από 10-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 • Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή – Αναστύλωση Μοναστηρίου Ζέρμας», αναδόχου Σπυρίδωνα Σαλούκα, μέχρι την 31-12-2017.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες καταπολέμησης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας (Τέροβο – Κουκλέσι)».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).
 • Έγκριση του από 03-10-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Τ.Κ Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Μάρε)», προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 12-09-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 29-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Καθαρισμός προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αποκατάσταση αυτών στον επαρχιακό δρόμο Καλέντζι – Μονολίθι και στην επαρχιακή οδό Λάζαινα – Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 26-09-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή Γέφυρας μπέλευ στην Τ.Κ. Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», προϋπολογισμού € 57.500,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή λιθοδομών αντιστήριξης στην ΤΚ Βαρλαάμ της ΠΕ Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 74.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού στην είσοδο του οικισμού Καβασίλων Κόνιτσας», προϋπολογισμού 15.500,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού IΙΙ/11-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 780,00 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/09-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών κάθετης σήμανσης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 187,00 € πλέον ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/10-10-της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) καινούργιων επιβατικών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων, από το ελεύθερο εμπόριο, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση των Πρακτικών Νο1/02-10-2017 & Νο2/10-10-2017 της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά άλατος, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, από τυχόν χιονοπτώσεις – παγετό, στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, για τη χειμερινή περίοδο 2017 – 2018.
 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορά με courier), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2018 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2018 έως 31-12-2018 και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
 • Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών – μεταμοσχευμένων Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2017.
 • Έγκριση ανάκλησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση διενέργειας πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για πρακτική άσκηση μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ), για το σχολικό έτος 2017-2018, σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2017.
 • Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π.Ε. Ιωαννίνων, Μιχαήλ Οικονόμου, για τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (σεμινάριο) του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 22/10/2017 έως και 24/10/2017.
 • Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Καράπαπα Ειρήνης, στην Αθήνα από 29/10-05/11/2017, για τη συμμετοχή της στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ηλεκτρονική Γραμματειακή Υποστήριξη» που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης από 30-10-2017 έως 3-11-2017.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή δέντρων που δημιουργούν προβλήματα στην ορατότητα των οχημάτων στην Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων (περιοχή Μπαλντούμας)».
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Άρτας, Αριστούλας Στούπα, Επισκέπτρια Υγείας, στην Αθήνα, από 19 έως 22-10-2017, για τη συμμετοχή της στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτριών Υγείας.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Άρτας, Ελένης Κυζιρίδου στη Θεσσαλονίκη, από 30-10-2017 έως και 31-10-2017, προκειμένου να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) του ΕΦΕΤ.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της Βασιλικής Πετανίτη, προϊσταμένης του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και της Ευγενίας Διβάρη, υπαλλήλου του ίδιου Τμήματος, στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» που διοργανώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και θα διεξαχθεί από 17-10-2017 έως 18-10-2017.
 • Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκπόνηση των μελετών της Π.Ε. Θεσπρωτίας: α. «Μελέτη κυκλικού κόμβου Πλαταριάς και τμήματος οδού Πλαταριάς – Συβότων», β. «Μελέτη κυκλικού κόμβου στην είσοδο της πόλης Φιλιατών» και γ. «Μελέτη δυο κυκλικών κόμβων Δήμου Σουλίου («Αεροδρόμιο» και «Διασταύρωση προς Σούλι)».
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 09 και 11-09-2017 για επείγουσες επεμβάσεις, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 94967/5961/11-09-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 28/1414/14-09-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Τμήματος Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου και Περδικάρη Κωνσταντίνου, σε ημερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) με τίτλο «Αλιευτική Διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Μαλιακού», στη Λαμία, την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Κίτσιου Ιωάννη, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας – Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας στη Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (σεμινάριο) του E.Φ.Ε.Τ. με τίτλο «Επίσημος έλεγχος σε ελαιοτριβεία και τυποποιητήρια ελαιολάδου» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 20/11/2017 έως 21/11/2017.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 17-08-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 11α επαρχ. Οδού (Αγ. Γεώργιος – Δρυόφυτο)», προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το υποέργο της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις – κατασκευή τεχνικών σε οδικά τμήματα των Δ.Δ. Σκιαδά, Βρυσούλας και Ωρωπού» του έργου «Έργα κεντρικών αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου».
 • Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθ. 46/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, μετά την δεύτερη κοινοποίηση αυτής.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, για τις ανάγκες έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την ανάθεση εκτύπωσης Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων για την Δ.Α.Ο.Κ. και Μπλοκ Διαταγών Πορείας για τη Δ/νση Τεχνικών Έργων.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2017.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και έγκριση σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση διοργάνωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου, εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου και έγκριση σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου για τον εορτασμό «Καλπάκια 2017».
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης υδροφόρων ιδιωτικής χρήσης, από 31-08-2017, για μεταφορά νερού σε κτηνοτροφικές μονάδες της ΠΕ Ιωαννίνων, σύμφωνα με την αριθμ. 90482/5676/31-08-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, και την αριθμ. 27/1343/01-09-2017 απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση συμπλήρωση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων-Κράψη-Ανατολική έτους 2017».
 • Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2017.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου γνησιότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, για τη μετακίνηση υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου και τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΙΝ.ΕΠ.
 • Κατάρτιση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Γ’ τρίμηνο έτους 2017 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Ιωαννίνων, κου Δημητρίου Στάθη, στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί σε διαδικασία του Διαιτητικού Δικαστηρίου, την 20-10-2017.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24034 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (συνεδρίαση Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017)

  Την Δευτέρα 26-06-2017  και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 16-06-2017 συνεδριάσεως.

 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή στραγγιστηρίου και επενδεδυμένης τάφρου στην επαρχιακή οδό Πλατανούσας – Μονολιθίου», αναδόχου Δημητρίου Φάη Ε.Δ.Ε, μέχρι την 30-09-2017.
 • Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση κόμβου Εθνικής Οδού Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας προς Αμμουδιά» αναδόχου «Κ/ΞΙΑ Γ. ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ – Ι. ΣΑΜΑΝΤΑΣ», μέχρι την 30-08-2017.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου στο τμήμα Φιλιππιάδα – Πρέβεζα», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση της Ε.Ο Άρτας-Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, Γεωργίου Μαργώνη, Μηχ/γου Μηχ/κού, προκειμένου να γίνει έλεγχος ορθής λειτουργίας και εντοπισμός προβλημάτων και δυσλειτουργιών, του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό οδικό δίκτυο εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου, κατά τις νυχτερινές ώρες, ώρες πλήρους λειτουργίας του δικτύου.
 • Έγκριση του από 19-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των υποέργων του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Ηπείρου», συνολικού προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ, για καθαρισμό δρόμων του επαρχιακού οδικού δικτύου από θάμνους και κλαδιά που φύονται στα ερείσματα και στις τάφρους.
 • Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, και των όρων της διακήρυξης, για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 € με Φ.Π.Α. και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας ορθογώνιων αγωγών και τσιμεντοσωλήνων για την αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Άγιος Ανδρέας – Αρτοπούλα.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης της προμήθειας υλικών για την επισκευή ΤΟΛ στο εργοτάξιο της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδρομή χρήσης της ιστοσελίδας www.oenet.gr για το έτος 2017.
 • Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκπροσώπησή της στην έκθεση Tour Natur, που διοργανώνεται στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, το διάστημα 1-3/9/2017 και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση μελών εξεταστικών επιτροπών για την διενέργεια των εξετάσεων των υποψηφίων επαγγελματιών τεχνικών δραστηριοτήτων του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν.3982/2011 για το χρονικό διάστημα από 26-06-2017 έως 31-12-2017.
 • Έγκριση διοργάνωσης δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας της πρώην Κοινότητας Καλαρρυτών και έγκριση σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 15-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-06-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχών Παλιοκάτουνου, Κολομοδίων και Καλογερικού ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προκαταρκτικές εργασίες ανάδειξης και μικροεργασίες αρχαιολογικού χώρου Ιμαρέτ».
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 27-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Υδροδότηση Τ.Δ. Ραγίου Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού € 145.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (επιστροφή αδιαθέτων υπολοίπων έργων).
 • Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας (οδοιπορικά μηνών Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2017).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα παρακολούθησης θαλάσσιων δυνητικώς τοξικών μικροφυκών για την επιτήρηση της επιτήρησης της Ζώνης Παραγωγής Δίθυρων Μαλακίων «Σαγιάδα», της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο (2) αμορτισέρ για τη συντήρηση και τη σωστή λειτουργία του φρενομέτρου,  για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εκατό (100) μπλοκ διαταγών πορείας, για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (θερινών ενδυμάτων και υποδημάτων), για τους έντεκα (11) υπαλλήλους του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για την μίσθωση μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 12-05-2017 για επείγουσες επεμβάσεις για: α) για αποκατάσταση ζημιών και αποφράξεις κεντρικής ποτιστικής τάφρου του Τ.Ο.Ε.Β. Σαγιάδας από καταπτώσεις σε μεγάλο μήκος λόγω της ποτιστικής περιόδου του κάμπου και β) για αποκατάσταση οδών πρόσβασης προς τα αντλιοστάσια Τ.Ο.Ε.Β. Ραγίου – Κεστρίνης και Σαγιάδας που προήλθαν από καταπτώσεις και καθιζήσεις λόγω της ποτιστικής περιόδου του κάμπου, σύμφωνα με την αριθμ. 42705/2589/12-05-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και την αριθμ. 15/665/19-05-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης της Π.Ε. Πρέβεζας «Οριστική μελέτη Περιφερειακής Οδού Πάργας – Ανθούσας Ν. Πρέβεζας», αναδόχου σύμπραξης μελετητών «ΒΙΣΑΛΤΙΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ», μέχρι την 31-12-2017.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 20-06-2017 ανοικτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού 3χ3 επί της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας στο Δ.Δ. Καναλίου», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 27-04-2017, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης ρεμάτων από φερτά υλικά και φραγμούς στην περιοχή του κάμπου Φαναρίου και ειδικότερα στο Δ.Δ Βαλανιδόραχης – Δ.Δ Κυψέλης και Δ.Δ Κορώνης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/122/27-04-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας και την αριθμ. 15/652/19-05-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 05-05-2017, για επείγουσες εργασίες καθαρισμού κοίτης ρεμάτων από φερτά υλικά και φραγμούς στην περιοχή του κάμπου Φαναρίου και ειδικότερα στην Τ.Κ Βουβοπόταμου προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.301/146/05-05-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, και την αριθμ. 15/653/19-05-2017 απόφαση ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας για την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση των Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου και Εκρίζωσης ασθενειών του ζωικού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2017.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/21-06-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας για το έτος 2017 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση ανάκλησης και διάθεσης δαπανών για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων υπηρεσιών της Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης – αποκατάστασης γέφυρας μπέλεϋ Κορωνησίας (θέση Μαγκλάρα)», στην Π.Ε Άρτας.
 • Έγκριση του από 20-06-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 09-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού προς Αετομηλίτσα», προϋπολογισμού € 200.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε Ιωαννίνων «Καθαρισμός προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και αποκατάσταση αυτών στον επαρχιακό δρόμο Καλέντζι – Μονολίθι και στην επαρχιακή οδό Λάζαινα – Αμπελοχώρι», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας» σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 • Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανακατασκευή Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αντιρρίου στο ύψος της γέφυρας Αννίνου», αναδόχου εταιρείας «Β. ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μέχρι την 30-08-2017.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση της Αδελφότητας Μεγάλου Περιστερίου Ο ΛΑΚΜΟΣ.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου διοργάνωση του 23ου Αγώνα Ηπειρωτικού ράλλυ σπριντ αυτοκινήτου.
 • Έγκριση του Πρακτικού Νο2/22-06-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας» και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στις εκδηλώσεις του  Συλλόγου Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας  που θα πραγματοποιηθούν την 1η Ιουλίου 2017 στην Ηγουμενίτσα.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον αθλητικό σύλλογο Ερμή Πάργας – Πέρδικας, Διεθνών Διασυλλογικών αγώνων Taekwondo Ελλάδος (ΑΟΤΕ) που θα διεξαχθούν Πέρδικα Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Θεσπρωτίας, Κωνσταντινίδη Ευάγγελου, στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώνει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από 3/7/2017 ως και την 7/7/2017, με τίτλο: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
 • Έγκριση δαπανών για την μετακίνηση του υπαλλήλου του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, Βένου Σταύρου, κτηνιάτρου, για εμβολιασμό μετακινούμενων βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας κατά της Οζώδους Δερματίτιδας, στη Δ.Ε. Γράμμου του Ν. Καστοριάς, από 26/06/2017 έως και 29/06/2017.
 • Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 •  

     Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24034 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (Συνεδρίαση Παρασκευή 26 Μαΐου 2017)

  Την Παρασκευή  26-05-2017 και ώρα 9.30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 19-05-2017 συνεδριάσεως.

 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Αγία Παρασκευή – Φούρκα», προϋπολογισμού € 000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού Ιτέα – Τρίστενο και αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων με επαρχιακό δίκτυο», προϋπολογισμού € 80.650,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα προς Μελιγγούς», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Δερβίζιανα – όρια νομού», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων Αποκατάσταση οδού πλησίον του κυρίως φράγματος στην λίμνη Μετσόβου», προϋπολογισμού € 65.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ελατοχώρι – Μακρίνο», προϋπολογισμού € 60.500,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-04-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδών προς Κούρεντα και προς Πολύλοφο», προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση ομβρίων και αποκατάσταση ζημιών στην 3η επαρχιακή οδό στο Τ.Δ. Χαροκοπίου», αναδόχου Κωνσταντίνου Κούγκουλη ΕΔΕ, μέχρι την 02-11-2017.
 • Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Άγιος Νικόλαος – διακλάδωση Κερασέα έως Τύρια», αναδόχου Κοιν/ξίας Κίων Κατασκευαστική Ο.Ε.- Ιωάννης Γέροντας, μέχρι την 30-10-2017.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19ης επαρχιακής οδού Διχούνι – Ραδοβίζι – Γρανίτσα», αναδόχου Παππάς Ευγένιος ΕΔΕ, μέχρι την 30-10-2017.
 • Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας υλικών για χρήση σε εργασίες συντήρησης του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού στο ΕΟΔ Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση αντλιοστασίου Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Παραμυθιάς (Αεροδρόμιο – Γαρδίκι) – Προμήθεια υλικών υψηλής τάσης – περιέλιξη, επισκευή ηλεκτροκινητήρα 340HP / (R.p.m=1.500))», προϋπολογισμού € 12.734,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση της υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ιωαννίνων, Παναγιώτας Μίχου, στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει στην ημερίδα με θέμα: «Νέο νομοθετικό πλαίσιο στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24-05-2017.
 • Άσκηση ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθμ. 51/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων.
 • Απόφαση για την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. 14/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 • Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση προσβάσεων σε παραγωγικές μονάδες ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση του δρόμου πρόσβασης στη Γέφυρα Γκολφαρίου Αχελώου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – καθαρισμός στομίων και ενίσχυση αναχώματος ιχθυοτροφείου Κόφτρα – Παληομπούκα», προϋπολογισμού € 11.500,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (σαρζανέτ) προ της γέφυρας Διχομοιρίου ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 30-03-2017 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση 24ης Ε.Ο. Αθαμάνιο – Τετράκωμο – Μεσούντα (κατασκευή σαρζανέτ)» προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Διαπλάτυνση γεφυρών τάφρων για την πρόσβαση σε αγροδιατροφικές μονάδες ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-05-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών στον Δήμο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 246.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Απόφαση για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης κατά της αριθμ. 50/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ηγουμενίτσας.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση – επισκευή παρόδων της 10ης επαρχιακής οδού», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μεταφοράς μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πρέβεζας, Γεωργίου Λογοθέτη και Χαρίλαου Γεωργίου, προκειμένου να παραστούν την 31 Μαΐου 2017 στην συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά.
 • Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στην Αθήνα, από 30 έως 31-05-2017 προκειμένου να παραβρεθεί στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, και από 6 έως 7-06-2017, προκειμένου να παραβρεθεί στη συνάντηση Εργασίας του Υπουργείου Τουρισμού και Περιφερειών και με θέμα: «Σύνδεση Εθνικής Στρατηγικής και Περιφερειακών Στρατηγικών για τον Ελληνικό Τουρισμό» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, στο όνομα του κ. Αλεξίου Τσαπάρα του Δημητρίου, μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας, προκειμένου να διεκπεραιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) το Πρόγραμμα ελέγχων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το έτος 2017.
 • Έγκριση ανάθεσης εκτύπωσης έγχρωμων τοπογραφικών διαγραμμάτων και αναπαραγωγής φωτοτυπικών αντιγράφων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων και των σχεδίων κατόψεων-όψεων και τομών των ακινήτων οικοπέδων, για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Απόφαση επί της από 12-05-2017 προδικαστικής προσφυγής του Γεωργίου Τσιόκου, κατά της αριθμ. 12/535/28-04-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ/04-04-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2016-2017 (έως 31-08-2017) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης, συνολικού προϋπολογισμού € 1.903.234,43 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. και κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/24-05-2017 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτιού, αναλώσιμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών» της Π.Ε. Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 45.000,00 με ΦΠΑ κα κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2017 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Πρέβεζας, για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2017).
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού εισόδου – εξόδου γέφυρας Δροσοπηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση, προστασία γέφυρας οδού Ζάλογγο – Ραδοβίζι», προϋπολογισμού € 25.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων οικ. έτους 2017 (Οδοιπορικά έξοδα έτους 2016 – οφειλές).
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.


 • Ομάδα Σύνταξης
  About Ομάδα Σύνταξης 24034 Articles
  To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.