Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 1 Σεπτεμβρίου 2017)

Tην Παρασκευή  01-09-2017 και ώρα 9.30 π.μ. συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 25-08-2017 συνεδριάσεως.

 

 • Κατάρτιση σχεδίου του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2018 και υποβολή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κακαβιάς», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση E.O.  Ιωαννίνων – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 03-07-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – Προστασία Γέφυρας Αβαρίτσας», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του 2ου/25-08-2017 Πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 54.800,00 € με Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υποέργων: «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύου Ιωαννίνων – Κοζάνης και Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2017 (παροχή υπηρεσιών)» και «Εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του επαρχιακού οδικού δικτύου Βορείων Τζουμέρκων – Πηγών Αώου – Ζαγοροχώρια (παροχή υπηρεσιών)».
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ιερά Μονή Βύλιζας», προϋπολογισμού € 80.000,00με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου PE 100 Φ315 PN 10 Atm για την αντικατάσταση του κεντρικού αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Άνω Ρου Αχέροντα», προϋπολογισμού 45.136,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή και συντήρηση- Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κιρκιζάτων Άρτας», αναδόχου Σωτηρίου Σφήκα, μέχρι την 29-10-2017.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών στο επαρχιακό δίκτυο του πρώην Δήμου Εγνατίας».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και απευθείας ανάθεσης του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών Δήμου Δωδώνης».
 • Απόφαση επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙ/06-06-2017 (αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης της Περιφέρειας Ηπείρου «Μελέτη αναδασμού Περιμέτρου έργων «Αρδευτικό έργο Μαργαριτίου» περιοχών 1Τ, 2Τ και 3Τ κοινοτήτων Μαργαριτίου -Καταβόθρας- Ελευθερίου» προεκτιμώμενης αμοιβής 369.930,92€ (χωρίς Φ.Π.Α).
 • Απόφαση επί της έγκρισης του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την κατασκευή του υποέργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών (Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς) και Αντλιοστασίων λυμάτων στα όρια του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 2.028.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση επαρχιακής οδού προς Ασβεστοχώρι – Κόντσικα – Περάτη – Πετράλωνα», προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση τεχνικού εισόδου – εξόδου γέφυρας Δροσοπηγής Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 50.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος  για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων σε παρακείμενες ιδιοκτησίες στο δρόμο Ζωοδόχος – Λύγγος», προϋπολογισμού 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος  για την κατασκευή του έργου Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Κάτω Ζάλογγο-Φτέρη-Δοβλά», προϋπολογισμού € 80.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Παλαιοχώρι Σιρράκου -Κοτομίστα», προϋπολογισμού € 300.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού Μανολιάσα  προς Μελιγγούς», προϋπολογισμού € 80.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση οδού κόμβος εθνικής οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης προς Μπουραζάνι», προϋπολογισμού € 100.000,00.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση της 12α επαρχιακής οδού προς Λίππα», προϋπολογισμού € 105.000,00.
 • Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων προστασίας στον ποταμό Μετσοβίτικο στην θέση Τσομπανάκι στο Ανήλιο Μετσόβου», αναδόχου Δημητρίου Τσομπίκου, μέχρι την 30-11-2017.
 • Έγκριση του Πρακτικού I/25-08-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού € 780,00 πλέον ΦΠΑ, με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών για την Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου και στο Αστικό Οδικό Δίκτυο των Δήμων Αρταίων, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου «Αποδοτικά και Φιλικά προς το Περιβάλλον Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δημόσιος Οδοφωτισμός και Κτίρια στην Περιφέρεια Ηπείρου» που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται, από το Μηχανισμό ELENA (ΕΕ-ΕΤΕπ), έργο “Project Development Services for Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece”.
 • Έγκριση του 2ου/28-08-2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων που ήταν σε ισχύ την 30η-06-2016 και παρατάθηκαν έως 30-06-2017, καθώς και συμβάσεων που ήταν σε ισχύ 30-06-2017, έως 31-12-2017 και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, διάθεσης πιστώσεων – δέσμευσης της υποχρέωσης.
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 15-07-2017, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για την άρση καταπτώσεων και αποκατάσταση βατότητας (κατολισθήσεις-καθιζήσεις-πτώσεις λίθων, καθαρισμός τάφρων-χαντακιών, καθαρισμός και απόφραξη τεχνικών, φρεατίων κ.λ.π.) από απρόβλεπτα και έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις-καταιγίδες-πλημμύρες-χαλαζοπτώσεις).
 • Έγκριση δαπανών για την πληρωμή εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, για την παροχή έργου από 22-07-2017, για την εκτέλεση επειγουσών εργασιών, για εργασίες διάνοιξης αντιπυρικής ζώνης λόγω πυρκαγιάς και υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης μελλοντικών πυρκαγιών στην περιοχή Κοσμηρά – Ασβεστοχώρι του Δήμου Ιωαννιτών.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, με διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού.
 • Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων και της γαστρονομίας της Περιφέρειας στην Άρτα το διάστημα 8-10/9/2017.
 • Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση της 3ης συνάντησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλετιστών, στην Ελλάδα το διάστημα 7-11/9/2017.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για την προβολή του μονοπατιού Epirus Trail.
 • Έγκριση μετάβασης του Ηλία Γκαρτζονίκα, υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, στο Πεκίνο 7-14/9/2017, για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε συναντήσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 8-13/9/2017, με πρωτοβουλία του NGO friendship association και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετάβαση των: Καλλιόπης Τέσια και Βαγγελίδη Γρηγορίου, στη συνάντηση μεταξύ των Ελληνικών περιφερειών και της Περιφέρειας της Απουλίας (Ιταλία) που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020” στις 28 και 29-08-2017.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στον 11ο Γύρο Λίμνης, 16 & 17/09/2017.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην 15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε Ιωαννίνων.
 • Έγκριση δαπάνης για την χρήση ακινήτου από την Περιφέρεια Ηπείρου, ιδιοκτησίας Χρύσανθου Κυριακόπουλου για το διάστημα 01/11/2016 έως 31/05/2017.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων, και ειδών συνεργείου (ανταλλακτικά – αναλώσιμα κλπ) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 06-07-2017 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ασφαλτόστρωση του επαρχιακού δρόμου από Γέφυρα Κονδύλη έως Πετράλωνα Τετρακώμου» προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση πρανών κοίτης χειμάρρων και τάφρων ΠΕ Άρτας» προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση και καθαρισμός τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού € 90.000,00 με ΦΠΑ.
 • Απόφαση για τη μη άσκηση έκτακτου ένδικου μέσου κατά της αριθμ. 159 / 2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και έγκριση δαπάνης για την πληρωμή νομιμοτόκως επιδικασθέντος ποσού σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 • Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, οι οποίες ήταν σε ισχύ την 30-06-2017.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Άρτας.
 • Έγκριση ανάθεσης για την συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση ανάθεσης παροχής υδραυλικών υπηρεσιών και προμήθειας ειδών υγιεινής για την αντικατάσταση και τοποθέτησής τους, την αποκατάσταση των ζημιών εντός του κτιρίου του Διοικητηρίου κλπ
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, από 19-08-2017 σύμφωνα με την αριθμ. 85617/5329/21-08-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την υδροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων λόγω πυρκαγιών και υψηλών θερμοκρασιών.
 • Έγκριση δαπανών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με τον Σύλλογο Βλάχων Θεσπρωτίας, της διεξαγωγής κολυμβητικών διαδρομών ανοικτής θαλάσσης “IONIAN EXPLORERS – Open Water Races” στα Σύβοτα θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 • Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηματικού ποσού που κατατέθηκε εκ παραδρομής στο λογαριασμό της Π.Ε. Άρτας στην Τράπεζα EUROBANK.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτόστρωση 11α επαρχ. Οδού (Αγ. Γεώργιος – Δρυόφυτο)», προϋπολογισμού € 43.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Καθαρισμός τάφρων και τεχνικών έργων οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση – καθαρισμός αντιπλημμυρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου», υποέργο: “Τεχνικά έργα αντιστήριξης εδαφών και διευθέτησης όμβριων υδάτων στην οδό Άνω Ράχης – Δεσποτικών (Β’ φάση)”», προϋπολογισμού € 10.700,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την επισκευή των συσκευών μηχανοργάνωσης της Π.Ε. Πρέβεζας και την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών για την επισκευή.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης (5οι «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙ ΑΚΤΙΑ» Αγώνες Δρόμου).
 • Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τους αριθμ. πρωτ. Φ.301/311/19-07-2017 & Φ.301/312/19-07-2017 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 19-07-2017, για επείγουσες εργασίες α) αποκατάστασης αναχώματος στον ποταμό Αχέροντα στην περιοχή Βουβοπόταμου – Γλυκής και β) καθαρισμού ρέματος Καρυδά λόγω πλημμυρικών φαινομένων από έντονες βροχοπτώσεις.
 • Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Λεόπουλου Παύλου μόνιμου υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για τις μετακινήσεις εκτός νομού, του κρατικού υπηρεσιακού οχήματος.
 • Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση των υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας, Σαμοθρακή Μυρσίνης και Κουμπούλη Κατερίνας, στην Αθήνα, 25-27/09/2017.


Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 23968 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.