Πρεβεζάνοι στη Μικρασιατική Εκστρατεία (φωτο)

Εικ. 1. «Μικρά Ασία 1921 Μάρτιος. Αναγνώρισις εις Κουβαλίτσα του Καράκιοϊ»

Συνεχίζουμε την προδημοσίευση αποσπασμάτων από το βιβλίο «Αλέξανδρος Παπαγεωργίου, Απομνημονεύματα» που θα παρουσιαστεί στις 18 Οκτωβρίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου (πρώην Όαση).


Εικ. 2. «Στον τάφο του πολυαγαπητού μας αδελφού, συναδέλφου και συμπολεμιστού Κώστα Αγγελάκη […] Μάιος 1921».

Σήμερα επιλέξαμε ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο των απομνημονευμάτωνπου αναφέρεται στη δράση του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου κατά την Μικρασιατική Εκστρατεία. Ο συγγραφέας δεν παραλείπει να σημειώσει και πληροφορίες για τη συμμετοχή και την τύχη γνωστών του Πρεβεζάνων. Παραθέτουμε και κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες αυτής της περιόδου από το υλικό που συνοδεύει την έκδοση.


Εικ. 3. «Στα Κιουπλιά Μ. Ασίας 1921 Ιούλιος».

«Την 30ην Ιουλίου 1921 ήρχισεν η κατά της Αγκύρας εκστρατεία. Το Σύνταγμα μας εντεταγμένον εις ΙΙΙην Μεραρχίαν εκινήθη από Εσκή – Σεχίρ προς Σαγγάριον. Το Ιον Τάγμα εκινήθη προς Ναρλήκιοϊ διά του όρους Καρτάλ Νταγ με Τάγμα του 12ου Συντάγματος, εις ό υπηρέτουν οι λοχαγός Κουτσούμπας Σπύρος γαμβρός των Μανοπούλων, ο έφεδρος τότε ανθυπολοχαγός Μανόπουλος Ιωάννης γυναικάδελφος Κουτσούμπα και ο τότε λοχίας Χαϊνόπουλος Σίμος. Επίσης ηκολούθει τα Τάγματα μία πυροβολαρχία της ΙΙΙης Μεραρχίας. Την 1η Αυγούστου συνήφθη μάχη εις  Καρτάλ Νταγ όπου ο εχθρός εκτοπισθείς υπεχώρησε προς Σαγγάριον, τον οποίον και διέβη.Ο Λόχος μετα διμοιρίας πολυβόλων και ενός πυροβόλου υπό τον μόνιμον Ανθυπολοχαγόν Πυροβολικού Φαναριώτην Χριστόφορον, συγκροτηθείς εις απόσπασμα κατέλαβε το χωρίον Ναρλήκιοϊ επί της Δυτικής όχθης του Σαγγάριονκαι εγκατέστησε προγεφύρωμα διά την υποστήριξιν της διαβάσεως του ποταμού Σαγγαρίου υπό των τμημάτων της ΙΙΙης  Μεραρχίας και του Συντάγματός μου. Εις τας κατά του Γορδίου και Διδύμων Λόφων επιθέσεις εις άς έλαβε μέρος και το Τάγμα το οποίον ανήκον, εφονεύθησαν οι λοχαγός Κουτσούμπας Σπύρος και λοχίας Χαϊνόπουλος Σίμος του 12ου Συντάγματος Πεζικού και ετραυματίσθη ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Μανόπουλος Ιωάννης. Αι κατά του Σαγγαρίου επιχειρήσεις διήρκεσαν από 1-29 Αυγούστου 1921».


Εικ. 4. «Σαγγάριος Αύγουστος 1922. Μετά την μάχην Γορδίου ό,τι απόμεινε εκ της Διμοιρίας μου».

Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 21266 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.