Ζητούνται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – 10 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Ζητούνται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – 10 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Ενισχύονται Νικόπολη, Νεκρομαντείο και Κασσώπη

Με 10 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Το ΑΣΕΠ έδωσε «πράσινο» εγκρίνοντας τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.
Ειδικότερα οι προσλήψεις αφορούν απόφοιτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια σύμβασης 7 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών .
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 7 άτομα για τον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Νικόπολης (Δήμος Πρέβεζας), 2 άτομα για τον Αρχαιολογικό Χώρο Νεκρομαντείου & Εφύρας (Δήμος Πάργας) και 1 άτομο για τον Αρχαιολογικό Χώρο Κασσώπης (Δήμος Πρέβεζας).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.
Τα κύρια προσόντα είναι :
1.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα οι θέσεις θα καλυφθούν με προσόντα Α΄ και Β΄ επικουρίας

Πηγή: καθημερινή εφημερίδα ΒΗΜΑ της Πρέβεζας

PrevezaToday.gr – Σημαντική Ενημέρωση:

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Facebook, πολλές από τις αναρτήσεις μας, είναι πιθανόν να μην σας εμφανίζονται στο news feed τόσο συχνά όσο παλιότερα. Προκειμένου να μην χάνετε καμία από τις αναρτήσεις μας, ακολουθήστε την παρακάτω απλή διαδικασία:
– Στη σελίδα του Prevezatoday στο Facebook, Επιλέξτε το κουμπί ‘Ακολουθείτε‘ και στη συνέχεια την επιλογή ‘Να Εμφανίζονται πρώτα

Ομάδα Σύνταξης
About Ομάδα Σύνταξης 20745 Articles
To PrevezaToday.gr είναι μια σύγχρονη ενημερωτική ιστοσελίδα για όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*